Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Doğan S., Uygur Ö. , "Ahlaki Çöküşe Bir Çözüm Önerisi Olarak Türk İslam Ahlak", TURKISH STUDIES, vol.13 , pp.533-545, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Doğan S., "The Analysis of Classroom Teachers’ Application Frequency of Twelve Communication Barriers", Anthropologist, vol.23, pp.280-290, 2016 (Link)
Doğan S., "The relationship between the organizational value and organizational commitment in public and private universities", African Journal of Bussiness Management, vol.6, pp.2107-2115, 2012 (Link)
Doğan S., Aydın B., Kınay H., "Evaluation of pre-service teachers’ view on material design skills and using technology in education", Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, vol.4, pp.77-81, 2012 (Link)
Doğan S., "Comparison of the works of Hay bin Yakzan and Robinson Crusoe with respect to philosophy of education", Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, vol.4, pp.1049-1052, 2012 (Link)
Doğan S., "The Attitudes of Teachers towards 2005 Academic Year Primary Education Program", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.10, pp.2019-2050, 2010 (Link)
Doğan S., "Perceptions of Teachers about the Use of Educational Technologies in the Process of Instruction", ODGOJNE ZNANOSTI-EDUCATIONAL SCIENCES, vol.12, pp.297-309, 2010 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Doğan S., "Özbekistan: Türkistan'ın Mihver Ülkesi Değişimin Eşiğinde", Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, cilt.46, ss.10-14, 2018
Doğan S., "Şarkın Hüzünlü Şehri: Kudüs-i Şerif", Türk Edebiyatı Dergisi, ss.55-58, 2018 (Link)
Doğan S., "Fuat Sezgin'in ardından", Türk Edebiyatı, cilt.46, no.1302-1893, ss.42-45, 2018 (Link)
Doğan S., "1992 Yılında Kurulan Türk Üniversiteleri Rektörlerinin 2023 Hedeflerinin İncelenmesi ", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.8, no.2146-5959, pp.336-347, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Doğan S., "ÖRGÜTSEL DEĞER VE DUYGUSAL BAĞLILIK AÇISINDAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İNCELENMESİ; İlim Yayma Vakfı Mezunları Üzerinde Bir Araştırma Örneği", Milli Eğitim , pp.103-138, 2017
Doğan S., "Liselerde Çalışan Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin Saptanması", Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.161-206, 2017 (Link)
Akinlar A., Doğan S., "Investigating Multicultural Education Phenomenon in Investigating Multicultural Education Phenomena in Minority and Public High Schools in Turkey: A multiple case study", EGİTİM ARASTİRMALARİ-EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, vol.2, no.1302-597X, pp.1-20, 2017 (Link)
Doğan S., "2006’dan Sonra Kurulan Üniversitelerde Rektörlerin 2023 Hedefleri", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.7, pp.139-149, 2017 (Link)
Doğan S., "Şirvanşahlar Yadigarı Bakü'de Türk Dünyası Kongresi", Şehir ve Kültür, ss.84-85, 2016 (Link)
Doğan S., "Ülkemiz ve şehirlerimiz için beyin göçünün önemi", Şehir ve kültür dergisi, cilt.3, ss.90-91, 2016 (Link)
Doğan S., Özdemir A., "MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞİŞİME KARŞI DİRENÇLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BAKIRKÖY İLÇESİ ÖRNEĞİ", Turkish studies, vol.11, 2016 (Link)
Doğan S., "Eğitim ve Öğretimde Teknolojinin Doğru Kullanımı ve 0-7 Yaş Çağındaki Çocuklarda Teknolojinin Etkisi", Yeni Türkiye, vol.22, pp.722-730, 2016 (Link)
Doğan S., Özdemir A., "MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞİŞİME KARŞI DİRENÇLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BAKIRKÖY İLÇESİ ÖRNEĞİ", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, pp.929-952, 2016 (Link)
Doğan S., "ABD’DE ASIRLIK TÜRK MEZARI", Şehir ve Kültür Dergisi, cilt.3, ss.60-62, 2016 (Link)
Doğan S., "Küçük Prens Kitabının Yorumbilimsel ve Eğitim Sosyolojisi Açısından Analizi. (Hermeneutical and Education-Sociological Analysis of Book of Named The Little Prince (Le Petit Prince). )", Turkish Studies, vol.11, pp.305-324, 2016 (Link)
Gönüllüh M.T., Doğan S., Çelik Z., "İlköğretim Öğrencilerinin Çevre İçin Zararlı Ambalaj Atıkları Hakkında Farkındalığı (İstanbul Örneği)", Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Education and?Social Sciences, cilt.44, ss.44-62, 2015 (Link)
Doğan S., "Education Based Justice in Nizami Gencevi's Political Philosophy: The State and the Head of State", International Journal of The Asian Philosohical Association, vol.8, pp.105-115, 2015 (Link)
Doğan S., Acar E., "Türkistanlı Milli Özgürlük Mücadelesinde Dedehan Hasan'ın Yeri ve Önemi", Türk Dünyası Araştırmaları, vol.111, pp.179-196, 2015 (Link)
Doğan S., "Müslümanların Bugünkü Meseleleri", Dil ve Edebiyat Dergisi, cilt.6, ss.68-69, 2014 (Link)
Doğan S., "Mesnevi'den Pedagojik Yaklaşımlar", Bab-ı Şefkat Dergisi, cilt.2, ss.48-51, 2014 (Link)
Doğan S., "UYGARLIK MERKEZLİ AHLAK VE ADALET EĞİTİMİ YAKLAŞIMI", Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.111-126, 2014 (Link)
Doğan S., "Çölleşen Ruhumuzu Müzikle Yeşertelim", Bab-ı Şefkat Dergisi, cilt.2, ss.54-55, 2014 (Link)
Doğan S., "Sömürülen Vatan Türkistan (Kitap analizi)", Türk Dünyası Araştırmaları, pp.239-240, 2014 (Link)
Doğan S., "Vefatının 96 Yılında Sultan Abdülhamid Han", Bab-ı Şefkat Dergisi, ss.56-59, 2014 (Link)
Doğan S., "TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI VE PROF. DR. TURAN YAZGAN’IN TÜRK DÜNYASI İÇİN YAPTIĞI HİZMETLER", Türk Dünyası Araştırmaları, vol.104, pp.397-423, 2013 (Link)
Doğan S., "Somuncu Baba'nın Eğitim Metodu", Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.4, pp.123-135, 2012 (Link)
Doğan S., Doğan C., "Turish\\\'s Transmission of Arabic to the Balkan Languages Throug its Own Culturel Indentity Bridge", Civilacademy, vol.9, pp.133-151, 2011 (Link)
Doğan S., "Osmanlı Balkanların Ortak Mirası ve Birlikte Yaşama", Kubbealtı Akademi Mecmuası, cilt.49, ss.79-87, 2011 (Link)
Doğan S., Doğan C., "Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi ve Çağdaş Yabancı Dil Öğretiminde Vazgeçilmezlik Nedenleri", Türk Dünyası Araştırmaları, vol.1, pp.219-228, 2011 (Link)
Doğan S., "Nizami Gencevi'nin Eserlerinde İdeal Devlet ve Devlet Başkanı", Bizim Külliye-Kültür ve Sanat Dergisi, cilt.1, ss.83-89, 2011 (Link)
Doğan S., "Balkanlarda Ortak Bir İstikbal", Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, cilt.50, ss.35-38, 2011 (Link)
Doğan S., Öztürklü Ç., "Türkiye'de Yayınlanan Ulusal Gazetelerdeki Dil Yanlışları", TURAN-SAM (Stratejik Araştırma Merkezi) Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi, vol.1, pp.81-92, 2010 (Link)
Doğan S., Öztürklü Ç., "İbn Tufeyl’den John Dewey’e Doğu ve Batı Eğitim Felsefesi Karşılaştırması", Eğitim Yazıları Dergisi, cilt.1, ss.17-34, 2010 (Link)
Doğan S., "Model Institution Vefa High School, the First School to Teach in Turkish Medium", İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.34-57, 2010 (Link)
Doğan S., "Lack of Sufficient and Infrastructure to Compulsory Education in Primary School in Turkey", Turkish Studied, vol.1, pp.2433-2444, 2009 (Link)
Doğan S., "Türk Dünyası Bilim Akademisi Kurulmalı", Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, ss.16-19, 2009 (Link)
Doğan S., "Balkanlar'da Türk İzleri", Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, ss.12-18, 2009 (Link)
Doğan S., "Karşılaştırmalı Arapça Türkçe Bağlaçlar' Kitabının Eğitsel Analizi", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.235-240, 2008 (Link)
Doğan S., "Ahmet Kabaklı:Akif Bir Semboldür", Bizim Külliye Dergisi, cilt.4, ss.11-15, 2008 (Link)
Doğan S., "Nizami Gencevi'nin Eserlerinde Eğitim Eksenli Adalet, Devlet Ve Hükümdar Öğretisi", Turkish Studies, vol.3, pp.306-319, 2008 (Link)
Doğan S., "Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)", Türk Dünyası Tarih Ve Kültür Dergisi, ss.48-50, 2007 (Link)
Doğan S., "İdol İnsana Düşman", Biyografi Analiz Dergisi, ss.61-63, 2005 (Link)
Doğan S., "Eğitim ve Sağlığa Vakfedilmiş Bir Ömür:İzzet Baysal", Kişisel Gelişim Dergisi, ss.26-27, 2005 (Link)
Doğan S., "AB'ye Girmemizi Zorlaştıracak Rakamlar", Kitap Hayattır Dergisi, ss.10-11, 2005 (Link)
Doğan S., "Eğitim ve Kalkınma", Çerçeve Dergisi, cilt.13, ss.57-61, 2005 (Link)
Doğan S., "Karabağın Kara Tarihi", Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, ss.58-60, 2005 (Link)
Doğan S., "Türkiye'nin Gururu Profesör Veziroğlu", Biyografi Analiz Dergisi, ss.59-62, 2005 (Link)
Doğan S., "Wolfowitz de mi Aynı Düşünüyor?", Tarih ve Düşünce Dergisi, ss.38-41, 2005 (Link)
Doğan S., "Eğitim ve Öğretimde Öğretmen-Öğrenci İletişimin Püf Noktaları", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.167-180, 2005 (Link)
Doğan S., "Türkistan'ın İsviçresi:Türkmenistan", Türk Dünyası Tarih Ve Kültür Dergisi, ss.59-64, 2004 (Link)
Doğan S., "Ahıska Türkler'inin Dramı", Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, ss.29-34, 2004 (Link)
Doğan S., "Darende Tarihi ve Temettuat Defterleri", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, pp.237-240, 2004 (Link)
Doğan S., "Bağımsızlığın 10.Yılında Türk Devletleri", Ekovitrin Dergisi, ss.32-37, 2001 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Doğan S., Uygur Ö. , "Ahlaki Çöküşe Bir Çözüm Önerisi Olarak Türk İslam Ahlakı", IX.Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Kasım 2018, vol.1, pp.17-30
Doğan S., "Ku¨resel Dinamikler Bagˆlamında Du¨nden Bugu¨ne Kadın ve Aile", II.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kudüs, ISRAIL, 23-25 Mart 2018, vol.1, no.1, pp.339-340 (Link) (Özet)
Doğan S., "Hoca Ahmet Yesevi'nin Eserlerinde Ahlak ve Eğitim Öğretisi", VI. Uluslararası Şeyh Şa'banı-ı Veli Sempuzyumu Yesevilik, KASTAMONU, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2018, pp.17-21
Doğan S., "BİR YÖNETİCİ OLARAK ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİNİN MİSYON VE VİZYON İFADELERİNİN TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, vol.1, no.1, pp.192-193 (Link)
Doğan S., "Hoca Ahmet Yesevi'nin Eğitim Metodu", II.Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Nisan 2018, vol.1, no.1, pp.5-6 (Link)
Doğan S., "Müzik Eğitiminin Çocuğun Sosyalleşme ve Gelişimine Etkisinin İncelenmesi,", MÜZİK’TE; STRATEJİK YAKLAŞIMLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU “Eğitim, Kurumlar,  Kültür Politikaları, Yayıncılık, Terminoloji", İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.4-4
Doğan S., "Mesnevi'de Eğitim Metodu ve Çok Kültürlülük Yansımaları", Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, vol.1, pp.606-606
Doğan S., "TV Dizilerinin Tema-Sanat-Felsefe Anlayışının, Aile ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi", Balıkesir 2.Türk Müziği Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 27-28 Ekim 2017, cilt.1, ss.1-1 (Link)
Doğan S., "Çeyrek Asırlık (1992)Üniversite Rektörlerinin 2023 Vizyonunun Saptanması", Yükseköğretim Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-20 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.122-122
Doğan S., "Ziya Gökalp'te Ahlak Felsefesi ve Eğitim", Yükseköğretim Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-20 Mayıs 2017, vol.1, pp.127-127
Doğan S., "Liselerde Çalışan Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin Saptanması", IX.International Congress of Educational Research, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.100-100
Doğan S., "Education and leadership", Ninth International Congress of The Asian Philosohhical Association, , Temmuz 2016
Doğan S., "Mevlana ve Mesnevi'den Pedagojik Telkinler", Uluslararası Türk-Kazak Ahmet Yesevi Üniversitesi, , Haziran 2016
Doğan S., Yavas A., "Investigating Multiculturel Education Phenomenon in an Miniority High School in Turkey: A Qualitative Case Study.", International Journal of Arts and Sciences (IJAS), , Mayıs 2016
Yavaş A., Doğan S., "Investigating Multiculturel Education Phenomenon in an Miniority and Public High Schools in Turkey:A Multiple Case Study.", International Journal of Arts and Sciences (IJAS), , Mayıs 2016
Doğan S., Sevgin A., "LİSELERDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI", VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, , Mayıs 2016 (Link)
Doğan S., Aydın H., Yavaş Bozkurt A., "Türkiye'de Azınlık Ve Devlet Lisesinde Çokkültürlü Eğitim Olgusununİncelenmesi: Çoklu Örnek Olay Çalışması", II INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS 2. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, , Haziran 2015
Doğan S., "Cumhuriyetten Günümüze Eğitimin Serencamı", Anadolu Platformu, TÜRKİYE, Nisan 2015
Doğan S., "Sosyal Hastalıklar ve Aileyi Koruma Yolları", İstanbul, Zeytinburnu Belediyesi, TÜRKİYE, 0 2015
Doğan S., Kapan İ., "Dünden Bugüne Gönül Coğrafyamız Ortadoğu", Fırat Üniversitesi, TÜRKİYE, Mayıs 2015
Doğan S., "Türkiye'deki Balkan Kökenlilerin Balkanlar'da Yaşayalan Müslümanlar Hakkındaki İstikbal Tasavvuru", International Saraybosna University, International Congress on Türkiye and Balkans, , Mayıs 2015
Doğan S., "Sezai Karakoç'un Mevlanası", Atatürk Kültür Merkezi, Malatya Yeşilyurt Belediyesi ve İnönü Üniversitesi., TÜRKİYE, Kasım 2015
Doğan S., "Ziya Gökalp'in Pedagojik görüşleri", İstanbul S.Zaim Üniversitesi, TÜRKİYE, Aralık 2015 (Link)
Doğan S., "Mesnevi'dan Pedagojik Öğütler", Kilis 7 Aralık Üniversitesi, TÜRKİYE, Kasım 2014 (Link)
Doğan S., "Mevlana'dan pedagojik telkinler", Yüzüncü Yıl Üniversitesi, TÜRKİYE, Aralık 2014 (Link)
Doğan S., "Mesnevi ve Pedagojik", Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE, Aralık 2014 (Link)
Doğan S., "Mevlana'dan pedagojik telkinler", Ordu Üniversitesi, TÜRKİYE, Aralık 2014 (Link)
Doğan S., "Mevlana'da insan ve pedagoji", Ahi Evran Üniversitesi, TÜRKİYE, Kasım 2014 (Link)
Doğan S., "Üniversitelerden beklentiler ve yeni üniversitelerin profili", Adıyaman Üniversitesi, TÜRKİYE, Kasım 2014 (Link)
Doğan S., "Mesnevi'de Eğitim Yöntemi ve Pedagojik Yaklaşımlar", Eskişehir Valiliği, , Mayıs 2014, vol.1
Doğan S., "Mesnevi'dan Pedagojik Öğütler", Kocaeli Gebze Belediyesi, TÜRKİYE, Mayıs 2014
Doğan S., "Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu", İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, , Mayıs 2014, vol.1, pp.233-242
Doğan S., "Çocuğun Sosyalleşmesinde Televizyonun Olumsuz Etkileri", Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve S.Zaim Üniversitesi, , Haziran 2014, vol.1, pp.89-90
Doğan S., "II.Abdülhamit Dönemi Okulları ve Vefa Lisesi", II.Abdülhamit Sempozyumu, TÜRKİYE, Şubat 2014
Doğan S., "Mevlana'dan pedagojik telkinler", Atatürk Üniversitesi, TÜRKİYE, Aralık 2014
Doğan S., "Uygarlık Merkezli Adalet ve Ahlak Eğitimi Yaklaşımı", Adıyaman Uluslararası Safvan Bin Muattal ve Ahlak Sempozyumu, , Şubat 2013, vol.1, pp.182-202
Doğan S., "Somuncu Babanın Eğitim Metodu", Uluslararası Somuncu Baba ve Kültür Çevresi Sempozyumu Bildiri Kitabı, , Haziran 2012, vol.1, pp.172-188
Doğan S., "Medya ve Aileye Etkisi", Değişen Dünyada Ailemiz Sempozyumu, TÜRKİYE, Mayıs 2012, cilt.1, ss.1-
Doğan S., "Mutasavvıfların Eğitim Metodu", Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, TÜRKİYE, Haziran 2010, cilt.1, ss.37-67
Doğan S., Gündüz S., "Moral and Justice Education from Civilization Perspective", Fourth International Conference of the Asian Philosophical Association, , Kasım 2009, vol.1, pp.103-109
Doğan S., "Anadolu Çerkes Kültürünün Korunma Sorunları ve Çözüm Yolları", Geleneksel Kültürün Korunması ve Tanıtılması Açısından Sorunlar ve Çözüm Yolları, CIOFF, , Şubat 2009, vol.1, pp.5-7
Doğan S., "Shortage of Sufficient Planning and Infrastructure to Compulsory Education in Turkey", Second International Conference on Advanced and Systematic Research , Pedagogy and The Knowledge Society (ECNSI), , Kasım 2008, vol.2, pp.69-78
Doğan S., "Puzzle Method and Its Teaching in the Sharing Approach", Fourth Balkan Congress, Education The Balkans Europe, , Haziran 2007, vol.2, pp.94-99
Doğan S., "Eminönü'nde Eğitim Kurumları ve Türkiye İlk Türkçe Eğitim Öğretim Yapan Model Oku:Vefa Lisesi", I.Uluslararası Eminönü Sempozyumu, , Haziran 2006, vol.1, pp.119-140
Doğan S., "Geleceğin Türk Eğitim Birliğinin Oluşmasında Türk Dünyası Araştırma Vakfı Eğitim Kurumlarının Rolü", I.Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, , Eylül 2006, vol.2, pp.851-872
Doğan S., "Milli Eğitim Eski Bakanı Prof.Dr.Mehmet Sağlam'ın Türk Milli Eğitimine Hizmetleri", I.Kahramanmaraş Sempozyumu, TÜRKİYE, Eylül 2004, cilt.2, ss.983-994
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Doğan S., "Mesnevi'den Pedagojik Telkinler", Akıl fikir Karakutu Yayınları, İSTANBUL, 2017 (Link)
Doğan S., "Mehmet Akif Tefekküründe Asımın Nesli Gençliği", Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif Ersoy, Orhan Söylemez, Ed., Kurgan Edebiyat Dergisi Yayınları, Ankara, ss.143-152, 2017
Doğan S., "Türkistan Türkistan ve Yavuz Bülent Bakiler", Yavuz Bülent Bakiler Kitabı, Oğuz Çetinoğlu, Mehmet Şadi Polat, Ed., Yakın Plan B İletişim, İstanbul, ss.335-339, 2016 (Link)
Doğan S., "Rektörlerin Gözüyle Üniversitelerimiz", , Akıl Fikir Yayınları, Alemdar Mahallesi Alayköşkü Caddesi Küçük Sokak No:6/3 Cağaloğlu-İstanbul, 2016
Doğan S., "Rektörlerin Gözüyle Üniversitelerimiz", Akıl fikir Kaya Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Doğan S., Doğan C., "Konuşmak Lazım (Evlilik, aile içi iletişim ve aile sosyolojisi)", , Akıl Fikir Yayınları, Alemdar Mahallesi Alayköşkü Caddesi Küçük Sokak No:6/3 Cağaloğlu-İstanbul, 2015
Doğan S., "Konuşmak Lazım", Akıl fikir Yayınları, İSTANBUL, 2015 (Link)
Doğan S., Sutay H., "Kaybolan Şiir (Şairlerle şiir soruşturması)", , Cümle Yayınları, Reşit Galip cad.Hatır sok.No:23/2 G.O.P.Ankara, 2015
Doğan S., "Mesnevi den Pedagojik Telkinler", , Selis Kitapları, İstanbul, 2013
Doğan S., "İnsanlar Konuşa Konuşa", Selis Kitaplar, İSTANBUL, 2011 (Link)
Doğan C., Doğan S., "İnsanlar Konuşa Konuşa", , Selis Kitaplar, Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan Cad. Çağdaş Han No: 13/2 Cağaloğlu İstanbul / Türkiye, 2011
Doğan S., "Bahtlı Aile Bahtlı Ferzent", Yurist Media Markazi, Taşkent, 2010
Doğan S., "Çocuğun Şahsiyetinin Şekillenmesi ve Başarılı Olmasında Eğitimin Etkileri", Ailede Sevgi Eğitimi, Süleyman Doğan, Ed., Selis Yayınları, Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan Cad. Çağdaş Han No: 13/2 Cağaloğlu İstanbul / Türkiye, ss.232-249, 2009 (Link)
Doğan S., "Ailenin Aynası Çocuk (Çocuk Eğitimi)", , Selis Kitaplar, İstanbul, 2006
Bahar M., Gündüz S., Doğan S., "", Pegam A, Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlığı Hizmetleri Adakale Sokak 4/1 Yenişehir/Ankara, ss.1-32, 2006
Doğan S., "Şimdiki Çocuklar Harika", , Furkan Yayınevi, İstanbul, 2006
Doğan S., "Ailenin Aynası Çocuk", Selis Kitaplar, İSTANBUL, 2006 (Link)
Doğan S., Ed., "Varolmanın Yolunda Zengin Olmak", Feza Film, İSTANBUL, 2005
Doğan S., "Başarıya Yürüyenler", Nesil Yayınları, İSTANBUL, 2005 (Link)
Doğan S., Eds., "To Become Rich in The Way Of Life", Feza Film, İSTANBUL, 2005
Doğan S., "Başarıya Yürüyenler (Biyoğrafik Eser)", , Nesil Yayınları, İstanbul, 2004
Doğan S., "Mutlu Aile Mutlu Çocuk", Selis Kitaplar, İSTANBUL, 2003 (Link)
Doğan S., "Mutlu Aile Mutlu Çocuk(Aile-Çocuk Eğitimi)", , Selis Kitapları, İstanbul, 2002
Doğan S., "Çocuklar Küçük Bir Şey Değildir", Furkan Yayınevi, İSTANBUL, 2002
Doğan S., "Şimdiki Çocuklar Harika", Furkan Yayınevi, İSTANBUL, 2001
Doğan S., "Sivil Demokrasi Çağrısı(Derleme)", , Birey Yayıncılık, İstanbul, 2000
DİĞER YAYINLAR
Doğan S., "Azerbaycana'ın ünlü şairi merhum Bahtiyar Vahapzade", Diger, ss.116-121, 2018 (Link)
Doğan S., ""Türkistan Bülbülü" Dedehan Hasan", Diger, ss.30-33, 2018 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi