Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Associate Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Educational Sciences

 • 2017 - 2020 Associate Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Department Of Foreign Languages

 • 2012 - 2017 Assistant Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Department Of Foreign Languages

 • 2007 - 2012 Instructor

  Kirikkale University, Foreıgn Languages Applıcatıon And Research Center

 • 2000 - 2007 Teacher

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Head of Department

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Educational Sciences

 • 2015 - 2020 Farabi Program Institutional Coordinator

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Department Of Foreign Languages

 • 2013 - 2016 Assistant Manager of Research and Application Center

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Department Of Foreign Languages

 • 2012 - 2014 Deputy Head of Department

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Department Of Foreign Languages

 • 2010 - 2012 Assistant Manager of Research and Application Center

  Kirikkale University, Dıstant Educatıon Applıcatıon And Research Center

Advising Graduates (Non-Thesis)

 • Okulöncesi eğitim kurumlarında yöneticilerin iletişim özellikleri ve becerilerinin incelenmesi

  Başal A. (Consultant)

  Z.Kızılkaya(Student), Masters (Non-Thesis), Continues

 • Türkiye'de okul yöneticisi seçme ve yetiştirme prosedürlerinin tarihsel süreci

  Başal A. (Consultant)

  E.Bozkurt(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Türkiye'de ve dünyada okul yöneticisi atamaya ilişkin mevcut durum

  Başal A. (Consultant)

  A.Mıhçı(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Bir liderlik modeli olarak hizmetkar liderlik

  Başal A. (Consultant)

  K.Gül(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Yönetici eğitiminde örnek bir model: Enderun mektebi

  Başal A. (Consultant)

  G.Kürtünlü(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Öğretmenlerin bezdiri (mobbing) ile ilgili görüşleri üzerine nitel bir araştırma

  Başal A. (Consultant)

  S.Özer(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Eğitim örgütlerinde dönüşümcü liderliğin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Bir literatür taraması

  Başal A. (Consultant)

  E.Yılmaz(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Covid-19 salgın döneminde özel ve devlet okulu yöneticilerinin eğitim teknolojileri yönetimi

  Başal A. (Consultant)

  E.Nur(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Okul yöneticilerinin örgütsel bağlılığa ilişkin görüşleri

  Başal A. (Consultant)

  D.Turan(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Online eğitim süreci sonrasında öğrencilerin sosyal hayata uyumlarının değerlendirilmesi ve yönetici tutumları

  Başal A. (Consultant)

  G.Gülener(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • İdari görev yapan öğretmenlerde tükenmişlik üzerine nitel bir araştırma: Avcılar ilçesi örneği

  Başal A. (Consultant)

  E.Çukuryurt(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Liderlik stillerinin eğitim kurumlarında etkisi üzerine nitel bir araştırma

  Başal A. (Consultant)

  P.Kaleli(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

Taught Courses And Trainings

 • 2020 - 2020 Akademik Makale Yazma Eğitimi

  Application Research Center - Certificate Program

  Başal A.