Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İngilizce Öğretmenleri ve Teknoloji Eğitimi

Eğitimde Kuram ve Uygulama , vol.11, no.4, pp.1496-1511, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yabancı dil eğitiminde yapay zekâ kullanımı: Değişim ve dönüşüm

Yabancı dil eğitimi 8. kurultay: Yabancı dil eğitiminde dijital dönem, Ankara, Turkey, 12 October 2023

Potential of AI in Language Education: GPT Models at the Forefront

International Symposium on New Trends in Language Studies, Ankara, Turkey, 28 April 2023

The dynamic relationship between technology and pedagogy to create student engagement in online learning environments

2nd International Conference on Emerging Trends in Education (INCETE 2022), Pakistan, 28 August 2022

Flipped learning in ELT within the context of instructional design

Flipped Impact Conference, Ankara, Turkey, 04 December 2021

The Need for Training Teachers in Digital Pedagogy

1st International Congress on Teaching & Teacher Education (ICOTTE 2021), İstanbul, Turkey, 11 June - 12 July 2021, pp.7

Derlemdilbilim ve Dil Eğitimi

INTERNATIONAL CONGRESS OF LANGUAGES (INCOL-2019) The Power of Languages, Adana, Turkey, 09 October 2019

Ders kitaplarında eksiklik: Derlem Kullanımı (Atölye-Workshop)

International Symposium on Textbooks (Dekus 2), 24 October - 26 November 2019

İngilizce Ders Kitaplarında Derlem Kullanımının İrdelenmesi

International Symposium on Textbooks (Dekus 2), 24 October - 26 November 2019

Yabancı dil eğitim materyalleri geliştirme ve sınıf aktiviteleri oluşturmada derlem kullanımı

International Congress of Languages (INCOL-2019), Adana, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.46

Current technological trends in ELT

2nd International Conference on Teaching andLearning (ICOTAL, 2019)., Bahawalpur, Pakistan, 21 - 22 March 2019

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Turkey, 01 December 2018, pp.556-564 Creative Commons License

Türkiye’deki İngilizce Ders Kitaplarında Okuma Metinlerinin ADOÇP Yeterlilik Seviyeleri Üzerine Bir Araştırma

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.3-4

Yabancı Dilde Kelime Öğretiminde Dijital Materyaller

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS 2018), İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.128-129

Dijital Ders Materyalleri Geliştirme Araçları (Atölye-Workshop)

İnternational Field of Education Material Symposium, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018

Türkiye’deki İngilizce Ders Kitaplarında Dinleme Metinlerinin Kelime Profili ve ADOPÇ Yeterlik Seviyeleri

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İstanbul, Turkey, 12 April 2018, pp.4

Dijital Ders Materyalleri Geliştirme Araçları

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2018

Treasure hunt: Mobile applications for vocabulary learning

1st. International Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing, Dubai, United Arab Emirates, 24 August 2017, pp.39

Yabancılara Türkçe öğretiminde dinleme becerisinin geliştirilmesi için teknoloji kullanımı: Web 2.0 araçları

III. International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language:, Tirane, Albania, 19 - 21 May 2017, pp.51

Teknolojik iyimserlik

Güngören Eğitim Platformu,, İstanbul, Turkey, 21 - 29 November 2016

Extending the Functionality of LMS for English Language Teaching

ICT for Language Learning, 9th Edition, Pixel., Floransa, Italy, 17 - 18 November 2016, vol.1, pp.142-146

Developing in house materials for language learning

5th World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016

Sektör Dışından Bir Dil Eğitimcisinin Gözüyle Havacılıkta İngilizce Eğitimi

Havacılıkta Dil Eğitimi: Sektör-Eğitim Kurumları Koordinasyonu Konferansı, Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi - Dil Eğitim ve Hizmetleri Müdürlüğü., İstanbul, Turkey, 26 May - 27 June 2016

DİJMAT Projesi İngilize Öğretmenlerinin Dijital Ders Materyali Geliştirme Algıları

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi : Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı., Antalya, Turkey, 21 April - 24 June 2016

Increasing learners collocational knowledge the effectiveness of an online learning platform

III International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2016), Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.2006-2007

Perceptions regarding the improvement of English language education in Turkey Voices from the ELT world

III International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2016)., Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Alana özel ÖYS İhtiyacı İngilizce Eğitimi

Uluslararası Uzaktan Eğitim Araştırmaları Konferansı., İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016

Effectiveness of Graphic Novels in Vocabulary Teaching

GlobELT 2016: An international conference on teaching and learning English as an additional language., Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2016

Learning by doing Colloborative dictionary making by using online tools

GlobELT: An international Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Using Web 2 0 tools in English language teaching ICT for language learning

ICT for language learning, Floransa, Italy, 11 - 13 November 2014

ICT in Language Teacher Education The Role of Teacher Educators

7th edition of the International Conference ICT for Language Learning, Floransa, Italy, 13 - 14 November 2014, pp.220-225

Using Web 2 0 Tools in English Language Teaching

7th edition of the International Conference ICT for Language Learning, Floransa, Italy, 13 - 14 November 2014, pp.372-375

Training Prospective EFL Teachers in CALL

CALICO, Open, Online, Massive: The Future of Language Learning?, 01 May 2014

Using Collaborative Web 2.0 Tools to Support Courses in ELT Departments

Ohio University - Department of Applied Linguistics - 6th Annual Ohio University CALL Conference, 01 April 2014

Flipped ELT Classroom

3rd Black Sea ELT CONFERENCE. Technology: A Bridge to Language Learning, Samsun, Turkey, 15 - 17 November 2012, vol.1, pp.8-12

Lessons Learned from the Design Process of a Learning Management System

2nd International Symposium on Computer, Communication, Control and Automation (3CA), Singapore, Singapore, 1 - 02 December 2013, vol.68, pp.317-320 Creative Commons License identifier

Uzaktan Eğitim Ve Sosyal Ağlar

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 22 - 24 October 2012, pp.1031-1036

Whys and Hows of Technology Integration into Language Teacher Education

New Trajectories in Elt Teacher Profile 7th International FELT, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2012

The use of illocution markers in scientific journal articles

3rd International Postgraduate Conference on Linguistics and Language Teaching, Adana, 01 June 2005

Books & Book Chapters

“Corpus Made My Job Easier”: Preservice Language Teachers’ Corrective Feedback Practices in Writing with Corpus Consultation

in: New Directions in Technology for Writing Instruction, Yangın-Ekşi Gonca, Akayoglu Sedat , Anyango Leonora, Editor, Springer Cham, pp.279-295, 2022

Yabancı Dil Öğretimi ve Teknoloji

in: Kuramsal ve Uygulama Örnekleri ile Dijitalleşme ve Eğitim, Demirci Saygı,Nilüfe; Demir Kaçan Sibel, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.57-75, 2022

Türkçenin uzaktan öğretimi ve öğreniminde konuşma becerisinin geliştirilmesi

in: Türkçenin uzaktan öğretimi ve öğrenimi, Göçer Ali, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.267-298, 2021

Teaching literary genres through Web 2.0 tools in ELT Classrooms

in: Essentials of Applied Linguistics and Foreign Language Teaching, Kağan BÜYÜKKARCI, Ahmet ÖNAL, Editor, ISRES Publishing, International Society for Research in Education and Science (ISRES), Konya, pp.78-102, 2021

Teaching Literary Genres Through Web 2.0 Tools in ELT Classrooms

in: Essentials of Applied Linguistics and Foreign Language Teaching: 21st Century Skills and Classroom Applications, Büyükkarcı Kağan, Önal Ahmet, Editor, ISRES Publishing, pp.78-101, 2021

Using literature to teach vocabulary

in: Literature in Language Teaching, Çakır, İ., Demiröz, H., Editor, Nobel, Ankara, pp.277-301, 2020

Hikayelerle Yabancı Dil Öğretimi

in: İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi, İsmail Çakır, Editor, Nobel, Ankara, pp.77-97, 2020

Readers’s Mate

Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, 2019

Çocuklara yabancı dil öğretiminde teknoloji kullanımı

in: İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi, Mirici İsmail Hakkı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.177-194, 2019

Current trends in ELT

in: The use of Web 2 0 tools in ELT, İsmail Yman,Emrah Ekmekçi,Müfit Şenel, Editor, Nüans, Ankara, pp.152-169, 2016

Dijmat projesi: İngilizce öğretmenlerinin dijital ders materyali geliştirme algıları.

in: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Özcan Demirel,Serkan Dinçer, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1247-1260, 2016

E-Öğrenme’ de Yabancı Dil Dersine Yönelik İçerik Geliştirme ve Yazarlık Araçları

in: Turkiye de E ogrenme Gelişmeler ve Uygulamalar IV, T. Volkan Yüzer,Gonca Telli Yamamato,Uğur Demiray, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.67-80, 2013

E-öğrenmenin Geleneksel Sınıflara Entegrasyonu

in: TÜRKİYE DE E ÖĞRENME Gelişmeler ve Uygulamalar II, Birim Balcı Demirci, Gonca Telli Yamamoto, Uğur Demiray, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.87-98, 2011

Metrics

Publication

96

Citation (WoS)

108

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

162

H-Index (Scopus)

6

Project

27

Thesis Advisory

3

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals