Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The implementation of a flipped classroom in foreign language teaching

Turkish Online Journal of Distance Education, cilt.16, ss.28-37, 2015
Link

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web Based Foreign Language Learning

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.29, ss.61-73, 2014
Link

Use of first person pronouns A corpus based study of journal articles

Energy Education Science And Technology Part A-Energy Science And Research, cilt.4, ss.1777-1788, 2012

A new forum framework integrated into content

Energy Education Science And Technology Part A-Energy Science And Research, cilt.4, ss.799-806, 2012

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Utilization Focused Evaluation of the Preparatory School of an ELT Program

InternhtionhlOnline Journhl ofEduchtionhlSciences, cilt.4, ss.149-163, 2018

Teaching vocabulary with graphic novels

English Language Teaching, cilt.9, ss.95-109, 2016
Link

An Investigation into Illustrations in English Course Books in a Turkish Context

International Electronic Journal of Elementary Education, cilt.8, ss.525-536, 2016
Link

Effectiveness of Mobile Applications in Vocabulary Teaching

Contemporary Educational Technology, cilt.7, ss.47-59, 2016
Link

İngilizce Öğretmenleri ve Teknoloji Eğitimi

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.11, ss.1496-1511, 2015
Link

Use of Video and Audio Texts in EFL Listening Test

Journal of Education and Training Studies, cilt.3, ss.83-89, 2015
Link

Investigation of Cultural Elements in Coursebooks Developed for Teaching Turkish as a Foreign Language

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), cilt.6, ss.328-336, 2014
Link

ELT Teachers as Online Material Developers

The Online Journal of Distance Education and e-Learning, cilt.1, ss.8-12, 2013
Link

Authoring Tools for Developing the Content in Language Education

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.3, ss.164-169, 2012
Link

Predictive Role of Personality Traits on Internet Addiction

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.13, ss.10-24, 2012
Link

Integration of web pages into the content in E learning

Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, cilt.6, ss.2588-2597, 2011
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Current technological trends in ELT

2nd International Conference on Teaching andLearning (ICOTAL, 2019)., Bahawalpur, Pakistan, 21 - 22 Mart 2019
Link

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 01 Aralık 2018, ss.556-564
Link

Türkiye’deki İngilizce Ders Kitaplarında Okuma Metinlerinin ADOÇP Yeterlilik Seviyeleri Üzerine Bir Araştırma

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018, ss.3-4
Link

Yabancı Dilde Kelime Öğretiminde Dijital Materyaller

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS 2018), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.128-129

Türkiye’deki İngilizce Ders Kitaplarında Dinleme Metinlerinin Kelime Profili ve ADOPÇ Yeterlik Seviyeleri

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2018, ss.4
Link

Treasure hunt: Mobile applications for vocabulary learning

1st. International Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 24 Ağustos 2017, ss.39

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisinin Geliştirilmesi İçin Teknoloji Kullanımı: Web 2. 0 Araçları

III. International Congress of Teaching Turkish As A Foreign Language, Tiran, Arnavutluk, 18 Mayıs 2017, ss.2-3

Yabancılara Türkçe öğretiminde dinleme becerisinin geliştirilmesi için teknoloji kullanımı: Web 2.0 araçları

III. International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language:, Tirane, Arnavutluk, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.51
Link

Extending the Functionality of LMS for English Language Teaching

ICT for Language Learning, 9th Edition, Pixel., Floransa, İtalya, 17 - 18 Kasım 2016, cilt.1, ss.142-146
Link

Sektör Dışından Bir Dil Eğitimcisinin Gözüyle Havacılıkta İngilizce Eğitimi

Havacılıkta Dil Eğitimi: Sektör-Eğitim Kurumları Koordinasyonu Konferansı, Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi - Dil Eğitim ve Hizmetleri Müdürlüğü., İstanbul, Türkiye, 26 Mayıs - 27 Haziran 2016

DİJMAT Projesi İngilize Öğretmenlerinin Dijital Ders Materyali Geliştirme Algıları

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi : Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı., Antalya, Türkiye, 21 Nisan - 24 Haziran 2016

Increasing learners collocational knowledge the effectiveness of an online learning platform

III International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2016), Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Perceptions regarding the improvement of English language education in Turkey Voices from the ELT world

III International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2016)., Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Effectiveness of Graphic Novels in Vocabulary Teaching

GlobELT 2016: An international conference on teaching and learning English as an additional language., Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2016

Learning by doing Colloborative dictionary making by using online tools

GlobELT: An international Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2015

ICT in Language Teacher Education The Role of Teacher Educators

7th edition of the International Conference ICT for Language Learning, Floransa, İtalya, 13 - 14 Kasım 2014, ss.220-225

Using Web 2 0 Tools in English Language Teaching

7th edition of the International Conference ICT for Language Learning, Floransa, İtalya, 13 - 14 Kasım 2014, ss.372-375

Flipped ELT Classroom

3rd Black Sea ELT CONFERENCE. Technology: A Bridge to Language Learning, Samsun, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2012, cilt.1, ss.8-12
Link

Lessons Learned from the Design Process of a Learning Management System

2nd International Symposium on Computer, Communication, Control and Automation (3CA), Singapore, Singapur, 1 - 02 Aralık 2013, cilt.68, ss.317-320 Özet

Uzaktan Eğitim Ve Sosyal Ağlar

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2012, ss.1031-1036

Whys and Hows of Technology Integration into Language Teacher Education

New Trajectories in Elt Teacher Profile 7th International FELT, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2012

Training Prospective EFL Teachers in CALL

CALICO, Open, Online, Massive: The Future of Language Learning?

The use of illocution markers in scientific journal articles

3rd International Postgraduate Conference on Linguistics and Language Teaching, Adana

Akademik iyimserlik

Güngören Eğitim Platformu,

Using Collaborative Web 2.0 Tools to Support Courses in ELT Departments

Ohio University - Department of Applied Linguistics - 6th Annual Ohio University CALL Conference

Alana özel ÖYS İhtiyacı: İngilizce Eğitimi

Uluslararası Uzaktan Eğitim Araştırmaları Konferansı

Developing in-house materials for language learning

5th World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

Readers’s Mate

Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, 2019

İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi

Çocuklara yabancı dil öğretiminde teknoloji kullanımı, Mirici İsmail Hakkı, Editör, Nobel, Ankara, ss.177-194, 2019

The use of Web 2 0 tools in ELT

Current trends in ELT, İsmail Yman,Emrah Ekmekçi,Müfit Şenel, Editör, Nüans, Ankara, ss.152-169, 2016

Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı

Dijmat projesi: İngilizce öğretmenlerinin dijital ders materyali geliştirme algıları., Özcan Demirel, Serkan Dinçer, Editör, Pegem, Ankara, ss.1247-1260, 2016
Link

Turkiye de E ogrenme Gelişmeler ve Uygulamalar IV

E-Öğrenme’ de Yabancı Dil Dersine Yönelik İçerik Geliştirme ve Yazarlık Araçları, T. Volkan Yüzer, Gonca Telli Yamamato, Uğur Demiray, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.67-80, 2013
Link

TÜRKİYE DE E ÖĞRENME Gelişmeler ve Uygulamalar II

E-öğrenmenin Geleneksel Sınıflara Entegrasyonu, Birim Balcı Demirci, Gonca Telli Yamamoto, Uğur Demiray, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.87-98, 2011