Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perceptions of pre-service English teachers towards the use of digital badges

INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL, cilt.57, sa.2, ss.148-162, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Learning collocations: Effects of online tools on teaching English adjective-noun collocations

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.50, sa.1, ss.342-356, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.29, ss.61-73, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predictive role of personality traits on internet addiction

Turkish Online Journal of Distance Education, cilt.13, ss.1-15, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Use of first person pronouns: A corpus based study of journal articles

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, sa.3, ss.1777-1788, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new forum framework integrated into content

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, sa.2, ss.799-806, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ONCOLL: A quasi-experimental study on the effect of a web-based platform on teaching collocations

Eurasian Journal of Applied Linguistics, cilt.7, sa.1, ss.68-84, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Türkçe öğretmeni adaylarının dijital rozetlere yönelik algıları üzerine bir araştırma.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.14, ss.1-14, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Utilization Focused Evaluation of the Preparatory School of an ELT Program

International Journal of Educational Sciences, cilt.4, sa.1, ss.149-163, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teaching vocabulary with graphic novels

English Language Teaching, cilt.9, sa.9, ss.95-109, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation into Illustrations in English Course Books in a Turkish Context

International Electronic Journal of Elementary Education, cilt.8, sa.3, ss.525-536, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Yabancılar Türkçe Öğretiminde ulam temelli sözcük öğretiminin başarıya etkisi

Ekev Akademi Dersisi, cilt.20, sa.65, ss.559-576, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effectiveness of Mobile Applications in Vocabulary Teaching

Contemporary Educational Technology, cilt.7, sa.1, ss.47-59, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perceptions of Pre service English Teachers towards the Integration of an LMS into English Language Teacher Education

Journal of Technology and Teacher Education, cilt.23, sa.4, ss.485-507, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngilizce Öğretmenleri ve Teknoloji Eğitimi

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.11, sa.4, ss.1496-1511, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Use of Video and Audio Texts in EFL Listening Test

Journal of Education and Training Studies, cilt.3, sa.6, ss.83-89, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmen Adaylarının Web 2 0 Araçlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi

Journal of Turkish Studies, cilt.10, sa.7, ss.149-166, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The implementation of a flipped classroom in foreign language teaching

Turkish Online Journal of Distance Education, cilt.16, ss.28-37, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Investigation of Cultural Elements in Coursebooks Developed for Teaching Turkish as a Foreign Language

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), cilt.6, sa.2, ss.328-336, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ELT Teachers as Online Material Developers

The Online Journal of Distance Education and e-Learning, cilt.1, sa.2, ss.8-12, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Authoring Tools for Developing the Content in Language Education

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.3, sa.4, ss.164-169, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes of students towards learning objects in web based language learning

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.13, sa.1, ss.238-247, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Integration of web pages into the content in E learning

Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, cilt.6, sa.4, ss.2588-2597, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İngilizce Ders Kitaplarında Derlem Kullanımının İrdelenmesi

International Symposium on Textbooks (Dekus 2), 24 Ekim - 26 Kasım 2019

Ders kitaplarında eksiklik: Derlem Kullanımı (Atölye-Workshop)

International Symposium on Textbooks (Dekus 2), 24 Ekim - 26 Kasım 2019

Yabancı dil eğitim materyalleri geliştirme ve sınıf aktiviteleri oluşturmada derlem kullanımı

International Congress of Languages (INCOL-2019), Adana, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019, ss.46

Current technological trends in ELT

2nd International Conference on Teaching andLearning (ICOTAL, 2019)., Bahawalpur, Pakistan, 21 - 22 Mart 2019

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 01 Aralık 2018, ss.556-564 Creative Commons License

Türkiye’deki İngilizce Ders Kitaplarında Okuma Metinlerinin ADOÇP Yeterlilik Seviyeleri Üzerine Bir Araştırma

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018, ss.3-4

Yabancı Dilde Kelime Öğretiminde Dijital Materyaller

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS 2018), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.128-129

Dijital Ders Materyalleri Geliştirme Araçları (Atölye-Workshop)

İnternational Field of Education Material Symposium, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Türkiye’deki İngilizce Ders Kitaplarında Dinleme Metinlerinin Kelime Profili ve ADOPÇ Yeterlik Seviyeleri

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2018, ss.4

Dijital Ders Materyalleri Geliştirme Araçları

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018

Treasure hunt: Mobile applications for vocabulary learning

1st. International Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 24 Ağustos 2017, ss.39

Yabancılara Türkçe öğretiminde dinleme becerisinin geliştirilmesi için teknoloji kullanımı: Web 2.0 araçları

III. International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language:, Tirane, Arnavutluk, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.51

Teknolojik iyimserlik

Güngören Eğitim Platformu,, İstanbul, Türkiye, 21 - 29 Kasım 2016

Extending the Functionality of LMS for English Language Teaching

ICT for Language Learning, 9th Edition, Pixel., Floransa, İtalya, 17 - 18 Kasım 2016, cilt.1, ss.142-146

Developing in house materials for language learning

5th World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016

Sektör Dışından Bir Dil Eğitimcisinin Gözüyle Havacılıkta İngilizce Eğitimi

Havacılıkta Dil Eğitimi: Sektör-Eğitim Kurumları Koordinasyonu Konferansı, Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi - Dil Eğitim ve Hizmetleri Müdürlüğü., İstanbul, Türkiye, 26 Mayıs - 27 Haziran 2016

DİJMAT Projesi İngilize Öğretmenlerinin Dijital Ders Materyali Geliştirme Algıları

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi : Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı., Antalya, Türkiye, 21 Nisan - 24 Haziran 2016

Perceptions regarding the improvement of English language education in Turkey Voices from the ELT world

III International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2016)., Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Increasing learners collocational knowledge the effectiveness of an online learning platform

III International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2016), Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.2006-2007

Alana özel ÖYS İhtiyacı İngilizce Eğitimi

Uluslararası Uzaktan Eğitim Araştırmaları Konferansı., İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016

Effectiveness of Graphic Novels in Vocabulary Teaching

GlobELT 2016: An international conference on teaching and learning English as an additional language., Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2016

Learning by doing Colloborative dictionary making by using online tools

GlobELT: An international Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2015

Using Web 2 0 tools in English language teaching ICT for language learning

ICT for language learning, Floransa, İtalya, 11 - 13 Kasım 2014

ICT in Language Teacher Education The Role of Teacher Educators

7th edition of the International Conference ICT for Language Learning, Floransa, İtalya, 13 - 14 Kasım 2014, ss.220-225

Using Web 2 0 Tools in English Language Teaching

7th edition of the International Conference ICT for Language Learning, Floransa, İtalya, 13 - 14 Kasım 2014, ss.372-375

Training Prospective EFL Teachers in CALL

CALICO, Open, Online, Massive: The Future of Language Learning?, 01 Mayıs 2014

Using Collaborative Web 2.0 Tools to Support Courses in ELT Departments

Ohio University - Department of Applied Linguistics - 6th Annual Ohio University CALL Conference, 01 Nisan 2014

Flipped ELT Classroom

3rd Black Sea ELT CONFERENCE. Technology: A Bridge to Language Learning, Samsun, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2012, cilt.1, ss.8-12

Lessons Learned from the Design Process of a Learning Management System

2nd International Symposium on Computer, Communication, Control and Automation (3CA), Singapore, Singapur, 1 - 02 Aralık 2013, cilt.68, ss.317-320 Creative Commons License identifier

Uzaktan Eğitim Ve Sosyal Ağlar

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2012, ss.1031-1036

Whys and Hows of Technology Integration into Language Teacher Education

New Trajectories in Elt Teacher Profile 7th International FELT, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2012

The use of illocution markers in scientific journal articles

3rd International Postgraduate Conference on Linguistics and Language Teaching, Adana, 01 Haziran 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkçenin uzaktan öğretimi ve öğreniminde konuşma becerisinin geliştirilmesi

Türkçenin uzaktan öğretimi ve öğrenimi, Göçer Ali, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.267-298, 2021

Hikayelerle Yabancı Dil Öğretimi

İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi, İsmail Çakır, Editör, Nobel, Ankara, ss.77-97, 2020

Using literature to teach vocabulary

Literature in Language Teaching, Çakır, İ., Demiröz, H., Editör, Nobel, Ankara, ss.277-301, 2020

Readers’s Mate

Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, 2019

Çocuklara yabancı dil öğretiminde teknoloji kullanımı

İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi, Mirici İsmail Hakkı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.177-194, 2019

Current trends in ELT

The use of Web 2 0 tools in ELT, İsmail Yman,Emrah Ekmekçi,Müfit Şenel, Editör, Nüans, Ankara, ss.152-169, 2016

Dijmat projesi: İngilizce öğretmenlerinin dijital ders materyali geliştirme algıları.

Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Özcan Demirel,Serkan Dinçer, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1247-1260, 2016

E-Öğrenme’ de Yabancı Dil Dersine Yönelik İçerik Geliştirme ve Yazarlık Araçları

Turkiye de E ogrenme Gelişmeler ve Uygulamalar IV, T. Volkan Yüzer,Gonca Telli Yamamato,Uğur Demiray, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.67-80, 2013

E-öğrenmenin Geleneksel Sınıflara Entegrasyonu

TÜRKİYE DE E ÖĞRENME Gelişmeler ve Uygulamalar II, Birim Balcı Demirci, Gonca Telli Yamamoto, Uğur Demiray, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.87-98, 2011