Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Ekim 2014
  SCI kapsamında, Projesinde en fazla yayın yapan öğretim üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Ekim 2012
  SCI kapsamında, 2011-2012 Eğitim-öğretim yılında en fazla yayın yapan Doçentler arasında 3.lük ödülü.

  Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Ekim 2011
  SCI kapsamında, 2010-2011 Eğitim-öğretim yılında en fazla yayın yapan Doçentler arasında 3.lük ödülü.

  Yıldız Teknik Üniversitersi

 • Ekim 2010
  SCI kapsamında, 2009-2010 Eğitim-öğretim yılında en fazla yayın yapan Araştırma Görevlileri arasında 1.lik ödülü.

  Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Ekim 2009
  SCI kapsamında, 2007-2009 Eğitim-öğretim yılında en fazla yayın yapan Araştırma Görevlileri arasında 3. lük ödülü.

  Yıldız Teknik Üniversitesi

Burslar

 • 2014 - 2015
  Nano Tüpler ve Magnetik nanopartiküller ile Modifiye Edilmiş Ftalosiyanin, Porfirin ve Organometalik Nano Kompozit Malzeme Sentezi, Fotovoltaik, Katalitik ve Sensor Uygulamaları için Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

  TÜBİTAK

 • 2008 - 2009
  Synthesis of phthalocyanines for PDT

  Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1092

h-indeksi (WOS): 21