Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2015 Post Doktora

  Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nürnberg, Faculity Of Science, Department Of Chemistry And Pharmacy, Almanya

 • 2008 - 2009 Post Doktora

  Faculty Of Chemistry And Pharmacy, Chemistry, Güney Afrika

 • 2001 - 2007 Doktora

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye

 • 1999 - 2001 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polymer Science And Technology, Türkiye

 • 1993 - 1997 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat, Kimya, Türkiye