Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 2011 - 2018Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 2000 - 2011Araştırma Görevlisi Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya

Yönetimsel Görevler

 • 2011 - 2014Dekan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Lisansİş Sağlığı ve Güvenliği 1

Yönetilen Tezler

 • PERİFAL KONUMDA OKTAMERKAPTOKİNOLİN TAŞIYAN FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  ERDOĞMUŞ A.

  N.ADAM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Yeni Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Fotofiziksel Fotokimyasal ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

  ERDOĞMUŞ A.

  G.YAŞA(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Yeni Ftalosiyaninleri Sentezi Karakterizasyon ve Fotofizikokimyasal Özellikleri

  ERDOĞMUŞ A.

  Ö.DÜLGER(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Karboksilik Asit Uçlu Yeni Ftalosiyanin Bileşikleri Sentezi ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

  ERDOĞMUŞ A.

  Ö.TAYFUROĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Yeni Tip Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi ve Fotodinamik Terapi Özelliklerinin İncelenmesi

  ERDOĞMUŞ A.

  E.KIRBAÇ(Öğrenci), Doktora, 2016