Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2014 - 2018FOTODİNAMİK TELAPİ AMAÇLI YENİ TİP SİLİSYUM FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ERDOĞMUŞ A. (Yürütücü) , YAŞA ATMACA G.

 • 2015 - 2017Dimerik Ftalosiyanin Sentez ve Karakterizasyonu

 • 2013 - 2015Yeni Tip Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi Ve Fotodinamik Terapi Özelliklerinin İncelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ERDOĞMUŞ A. (Yürütücü)

 • 2012 - 20143,4-Dimetoksitiyofenil Grupları İçeren Ftalosiyaninlerin Sentezi Ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ERDOĞMUŞ A. (Yürütücü)

 • 2011 - 2013Elektrokromik Substitüentler İçeren Ftalosiyanin Komplekslerinin Polielektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ve Elektrokromik Görüntüleme Cihazlarında Uygulamaları

  TÜBİTAK Projesi

  ERDOĞMUŞ A.

 • 2010 - 2012Fotodinamik Terapi Amaçlı Yeni Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ERDOĞMUŞ A. (Yürütücü)

 • 2003 - 2005Yeni Polifonksiyonel Porfirazinlerin Sentezi, Karakterizasyonu, Komplekslerinin Hazırlanması ve Stabilize Sabitlerinin Hesaplanması

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  KESKİN B. , ERDOĞMUŞ A.