Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2015 - 2017Dimerik Ftalosiyanin Sentez ve Karakterizasyonu

 • 2011 - 2013Elektrokromik Substitüentler İçeren Ftalosiyanin Komplekslerinin Polielektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ve Elektrokromik Görüntüleme Cihazlarında Uygulamaları

  TÜBİTAK Projesi

  ERDOĞMUŞ A.

 • 2003 - 2005Yeni Polifonksiyonel Porfirazinlerin Sentezi, Karakterizasyonu, Komplekslerinin Hazırlanması ve Stabilize Sabitlerinin Hesaplanması

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  ERDOĞMUŞ A. , KESKİN B.