Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • LisansMühendislik İstatistiği

 • LisansBilimsel Düşünme ve İstatistik

 • Yüksek LisansBayesçi Veri Analizi

 • LisansYöneylem Araştırmasına Giriş

 • LisansÇok Değişkenli İstatistik 1

 • Doktoraİstatistik Teorisine Giriş

 • Lisansİstatistiksel Kalite Kontrol

 • LisansYöneylem Araştırması

 • LisansMatematiksel İstatistik

 • LisansBilim Tarihi

 • LisansMatematiksel İstatistiğe Giriş

 • Yüksek Lisansİleri Regresyon Analizi

 • LisansKategorik Veri Analizi

 • LisansOlasılık ve İstatistik

 • Yüksek Lisansİstatistik

Yönetilen Tezler

 • Entropinin sıra istatistiklerine uygulanması, Evren A. A. (Danışman) , H.KILIÇ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • A New Robust Penalized Estimator for Linear and Logistic Regression, EVREN A. A. , F.Sevinç(Öğrenci), Doktora, 2017
 • Recurrent Type-I Fuzzy Functions Approach for Time Series Forecasting, EVREN A. A. , N.Tak(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Doğrusal Olmayan Regresyonda Diferansiyel Gelişim Algoritması, EVREN A. A. , D.Tetik(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Sıra İstatistiklerinin Denizcilik Sektöründe Uygulanması, EVREN A. A. , B.Gümüş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Dinamik Programlama ve İstatistiksel Bazlı Uygulamalar, EVREN A. A. , E.Yıldırım(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Bayesian Estimation for Multinomial Logistic Regression, EVREN A. A. , K.Mohamed(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Entropi Kavramının İstatistikteki Bazı Uygulamaları, EVREN A. A. , G.Dinçer(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Doğrusal Olmayan Regresyonda Asimptotik Yöntemle Bootstrap Örneklemesi, EVREN A. A. , A.Kara(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Doğrusal Olmayan Bayesçi Regresyon ve Yükses Frekanslı Seslerde Bir Uygulama, EVREN A. A. , M.Çevik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Türkiye İthalatının Ridge Regresyonla Analizi, EVREN A. A. , E.Sonur(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Sistem Güvenilirliği Analizi ve Bir Uygulama, EVREN A. A. , E.Varan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Bayesgil Regresyon Analizi ile Pırlanta Fiyatlarının İncelenmesi, EVREN A. A. , C.Cılız(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Doğrusal Olmayan Regresyonda Bazı Eğrisellik Ölçüleri, EVREN A. A. , Z.Zeynep(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Poisson Regresyon Modeli ve Türkiye’deki Boşanma İstatistiklerine Uygulanması, EVREN A. A. , H.Yeşilyurt(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Regresyon Diyagnostikleri ve Sapan Değerler, EVREN A. A. , E.Öztürk(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Doğrusal Olmayan Regresyonda Değişen Varyans ve İlgili Uygulamalar, EVREN A. A. , M.Yüce(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004