Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determining Weights by Entropy Measures in Case of Heteroscedasticity

International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), cilt.6, ss.28-32, 2019

Veri Zarflama Yöntemi ile 2014 Yılında Türkiye'deki Ticari Balıkçıların Etkinliklerinin Belirlenmesi

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), cilt.35, ss.6-10, 2019
Link

Differential Evolution Algorithm for Nonlinear Regression Models

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.7, no.2016, ss.263-270, 2016

On Asymptotic Normality of Entropy Measures

International Journal of Applied Science and Technology, cilt.5, ss.31-38, 2015
Link

Do some relative entropy measures coincide in determining correlations or associations for metric data?

Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, Vol.4 No.1, s 97-108 2015, cilt.4, ss.97-108, 2015
Link

İstatistiksel Entropi ve Markov Zincirleri

n’den N’ye Gezinti İstatistik Dergisi, cilt.2, ss.24-29, 2013
Link

Some Applications of Kullback-Leibler and Jeffreys' Divergences in Multinomial Populations

Journal of Selcuk University natural and Applied Science, cilt.1, ss.48-58, 2012
Link

On Some Properties of Goodness of Fit Measures Based on Statistical Entropy

International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, cilt.13, ss.192-205, 2012
Link

Artificial Neural Network and Entropy Approach in Nonlinear Fuzzy Regression

Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, cilt.1, no.1, ss.14-29, 2012

Some Applications of Entropy - Based Statistics in Linear Regression Analysis

Journal of Selçuk University Natural and Applied Sciences, cilt.1, ss.39-53, 2012

On Some Measures of Qualitative Variation and Entropy

SELÇUK JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS, ss.60-71, 2011

On Some Measures of Nonlinearity in Regression Analysis

AMSE-Modelling, Best of Book 2006, no.2006, ss.40-51, 2006

Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri Üzerine Bir Not

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.137-156, 2001

Nonlineerliğin Saptanmasında ile İlgili Bazı Testler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI, cilt.51, ss.97-114, 2001

Box-Cox Dönüşümü ile Regresyon Modelinin Biçimlendirilmesinde Bazı Sorunlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI, cilt.50, ss.167-184, 2000

Kalıntı Analizi ile Regresyon Fonksiyonundaki İlişkinin Belirlenmesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI, cilt.50, ss.185-196, 2000

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Istatistik Bölümü Ögrencilerinin Istatistiksel Düsünme Becerileri Üzerine Bir Degerlendirme

Xth International Statistics Days Conference (ISDC’2016), Giresun, Türkiye, 07 Ekim 2016, ss.49
Link

Some Applications of Entropy Concepts in Multinomial Populations

8. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 11 Eylül 2012, ss.1

Bazı Nitel Değişkenlik Ölçüleri ve Örnekleme Dağılımları Üzerine

III. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, Konya, Türkiye, 28 Nisan 2011, ss.1

Bazı Nitel Birliktelik Ölçülerinin Entropiye Dayalı Birliktelik Ölçüleri ile Kıyaslanması

III. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, Konya, Türkiye, 28 Nisan 2011, ss.1

Ülkelerin Tarimsal Faaliyetlerinin Modellenmesinde Sapan Değer Analizi

4.İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 08 Mayıs 2005, cilt.1, ss.400-401

Entropinin İstatistikte Bazı Uygulama Alanları

II. Ulusal Konya Eregli Kemal Akman Tebliğ Günleri, Konya, Türkiye, cilt.2

İstatistik'te Bazı Olasılık Eşitsizliklerinin Uygulamaları

II Ulusal Konya Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, Konya, Türkiye, cilt.2

Entropiye Dayalı Birliktelik Ölçülerinin Diğer Nitel Birliktelik Ölçüleri ile Kıyaslanması

III. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, Konya, Türkiye

Kitap & Kitap Bölümleri