Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biosorption potential of Orange G dye by modified Pyracantha coccinea: Batch and dynamic flow system applications

CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, cilt.226, ss.263-270, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nickel removal characteristics of an immobilized macro fungus: equilibrium, kinetic and mechanism analysis of the biosorption

JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, cilt.88, ss.680-689, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KNOWLEDGE LEVELS AND ATTITUDES OF SCIENCE TEACHERS FOR GMO FOOD

The Journal of International Social Research, cilt.13, ss.567-578, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prospective Teacher' Views on Covid-19 (Coronavirus)

Van Yüzüncü Yıl University The Journal of Social Sciences Institute, ss.459-491, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Investigation of Media Sources and Safe Levels of Demographic Variables that the Covid-19 Pandemic is Followed

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.48, ss.527-546, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Views of Science Teacher Candidates on First Aid Training

Selcuk University Social Sciences Institute Journal, cilt.43, ss.327-342, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

General Nutrition Habits of Science Teachers

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.393-415, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE EFFECT OF SCIENCE HISTORY APPLICATIONS ON SECONDARY SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TO SCIENCE

Ulakbilge - Journal of Social Sciences, cilt.44, ss.1-16, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXAMINATION OF STUDENT VIEWS AND MOBILE APPLICATION DESIGN WITH AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY FOR BIOLOGY COURSE

EDUCATIONAL TECHNOLOGY THEORY AND PRACTICE, cilt.10, ss.257-279, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CONCEPTUAL CHANGE OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES ON DNA REPLICATION: WORD ASSOCIATION TEST

The Journal of International Social Research, cilt.13, ss.914-923, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prospective Science Teachers’ Views About Candidates to The Types of Questions Applied in Anatomy Course Exams

International Journal of Social Science Research, cilt.8, ss.185-205, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Student Views About Energy Resources

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.12, ss.1-18, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of Multiple Writing Activities On Students’ Energy Literacy

SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL, cilt.5, ss.5892-5907, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji ve Genetiği DeğiştirilmişOrganizma (GDO) Konularında Tutumlarının Belirlenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuarı Endişeleri

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.4, ss.954-974, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizik Kimya Ve Biyoloji Dersi Ders Kitaplarının Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.2, ss.313-320, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortaöğretim Öğrencilerinin EnerjiKaynaklarına Yönelik GörüşlerininBelirlenmesi

V.TURKCESS ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 27 - 29 Haziran 2019

Fen Bilimleri Dersinde Çoklu YazmaEtkinliklerinin Enerji OkuryazarlığınaEtkisi

V.TURKCESS ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 27 - 29 Haziran 2019

Ortaokul Öğrencilerinin Bilim ve FenBilimleri Dersine Yönelik Tutumları

1. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞİŞİM SEMPOZYUMU, 6 - 07 Mayıs 2019

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DNA KONUSUNU KAVRAMALARINDADNA PUZZLE MATERYALİNİN ETKİSİ

V. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, 25 - 27 Ekim 2018, cilt.1, ss.348-353

Genel Biyoloji Dersinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile MateryalTasarımı

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS 2018), 3 - 05 Mayıs 2018

Materyal Destekli Bilimsel Hikayelerin Akademik Başarıya Etkisi

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu 2018, 3 - 05 Mayıs 2018

Nickel Biosorption Conditions of a Macro Fungus Lactarius salmonicolor

Symposium on Euroasian Biodiversity SEAB-2016, 23 - 27 Mayıs 2016, ss.391

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumları ve Çevre Bilinci

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013

Biosorption of Rhodamine Dye by Durantha repens Biosorbent: Column Study

14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment ICCE, Barcelona, İspanya, 25 - 28 Eylül 2013, ss.200

Nickel removal by using immobilized macro fungus: Batch biosorption studies

International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, 01 Eylül 2013

İmmobilize Lactarius salmonicolor un Sürekli Sistem Ni Biyosorpsiyon Performansı

Kromatografi 2013 Kongresi, Bursa, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2013, ss.63-64

Biosorption of Reactive Red 45 (RR 45) Dye by Melia azedarach Biomass: Batch Studies

14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment, 01 Haziran 2013

Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuarı Endişeleri

1.Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007

Biyoloji Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Genetik Konularındaki Özyeterlilikleri

Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2003, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2003, ss.28

Kitap & Kitap Bölümleri

ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE EĞİTİMİ, Hanife Gamze HASTÜRK, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.115-141, 2019