Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımına İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.4, ss.464-472, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Using STEM Education to Promote Pre-Service Science Teachers’ Critical Thinking Dispositions

European Educational Research Association (ECER) 2020 (Online), Glasgow, İskoçya, 23 - 28 Ağustos 2020, ss.543

Investigation of Pre-Service Science Teachers’ Views About Engineering Design Process

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2019, ss.359-362

Investigating Students’ Engineering Design Process Through Integrated STEM and Sustainability Education

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2019, ss.363-366

Examination of Pre-Service Science Teachers’ Views About 2018 Science Curriculum: A SWOT Analysis

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2019, ss.52-54

A Meta Synthesis Study: Exploring Students' Conceptions on Condensation, Evaporation and Boiling Concepts

European Science Education Research Association (ESERA 2019), Bologna, İtalya, 26 - 30 Ağustos 2019, ss.142

Revealing Pre-service Teachers’ Mind Maps on STEM Education through STEM Images

European Science Education Research Association (ESERA 2019), Bologna, İtalya, 26 - 30 Ağustos 2019, ss.131

Stem Eğitiminin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Sürecine Yönelik Algılarına Etkisi

Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.350

Exploring Pre-Service Science Teachers’ Views on STEM Education through a STEM Course

Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.477

Developing Pre-Service Science Teachers' Views Of Nature Of Science And Scientific Inquiry Through Documentaries

Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.531

Effects of STEM Education on Pre-Service Science Teachers' Perception of 21st Century Skills and Competences

National Association for Research in Science Teaching (NARST 2019), Maryland, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Mart - 03 Nisan 2019, ss.1-5

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Nisan 2016, ss.60-63

Gıda Zehirlenmeleri ve Turizm

I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Nisan 2016, ss.57-59

Kitap & Kitap Bölümleri

Güncel (2018) Fen Bilimleri Öğretim Programının Öğrenme ve Alt Öğrenme Alanları

Fen Öğretim Programları, Hakan Şevki Ayvacı, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.98-118, 2020

Uluslararası Fen Programlarının Karşılaştırılması: Amerika-Finlandiya-Singapur-Türkiye

Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Behiye Akçay, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.307-326, 2019