Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EFFECT OF THE EXTRUSION PARAMETERS ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF NATURAL FIBER REINFORCED COMPOSITES

4.LUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ 23 Nisan 2019, ss.530-539, 23 - 24 Nisan 2019, ss.530-539

ZİKKONYA ESASLI TERMAL BARİYER KAPLAMALARIN OPTİMUM LAZER YÜZEY MODİFİKASYON PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

4.LUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 23 Nisan 2019, ss.304-312

Thermal Shock Behaviour of Athmospeheric Plasma Spray Thermal Barrier Coatings

INTERNATIONAL MATERIALS TECHNOLOGIES AND METALLURGY CONFERENCE 2017, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.125-129

Isothermal Oxidation Behavior of Atmospheric Plasma Sprayed Thermal Barrier Coatings At 1050 °C

INTERNATIONAL MATERIALS TECHNOLOGIES AND METALLURGY CONFERENCE 2017, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.129-131

Wear behaviour of NiTi Shape Memory Alloys

9th International CONFERENCE ON TRIBOLOGY, Nevşehir, Türkiye, 13 Eylül 2017, ss.26

RAYLI SİSTEMLERDE KULLANILAN MAKAS ISITICILARINDA HASAR ANALİZİ VE KOROZYON TESTİ

2. INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Türkiye, 12 Mayıs 2017, ss.809-810

MICROSTRUCTRAL AND OXIDATION BEHAVIOR OF ATMOSPHERIC PLASMA SPRAYED THERMAL BARRIER COATINGS

Second International Conference on Energy Systems (CES-2016), İstanbul, Türkiye, 21 Aralık 2016, ss.131-135 Creative Commons License

HARDNESS AND FRACTURE TOUGHNESS OF ATMOSPHERIC PLASMA SPRAYED YTTRIASTABILIZED ZIRCONIA THERMAL BARRIER COATINGS

International Journal of Arts & Sciences. FREIBURG, Freiburg, Almanya, 02 Aralık 2016, ss.1

Oxidation Behaviour of Aluminium Matrix Composites

6th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress Exhibition, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016, ss.1-2 Creative Commons License

Effect of carbon nanotube type on the growth of Lima Bean (Phaseolus lunatus) seeds in watering

SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, Ruse, Bulgaristan, 25 Kasım 2015, ss.321-325 Creative Commons License

TRIBOLOGICAL PERFORMANCE OF YSZ AND Al2O3 COMPOSITE COATİNGS DEPOSİTED BY AIR PLASMA SPRAY PROCESS

8th International Quality Conference. Universty of Kragujevac, Serbia, Kragujevac, Sırbistan Ve Karadağ, 23 Mayıs 2014, ss.735-740

Kitap & Kitap Bölümleri

Microstructure and Oxidation Behavior of Atmospheric Plasma Sprayed Thermal Barrier Coatings

Exergetic, Energetic and Environmental Dimensions, Ibrahim DINCER,Can Ozgur Colpan,Onder Kizilkan, Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Oshawa, ss.793-814, 2018 Creative Commons License

Bilirkişi Raporları