Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of Litigation Process in Turkish Construction Industry from the Perspective of Judicial

5th international Project and Construction Management Conference (IPCMC2018), Kıbrıs, Turkey, 16 - 18 November 2018

Brand Identity in Turkish Housing Market

5th International Project and Construction Management Conference (IPCMC 2018), Girne, Cyprus (Kktc), 16 - 18 November 2018

Türkiye’de Toplu Konut Yapılarında Yeşil Bina Üretim Sürecinin Paydaşlar Üzerinden Değerlendirilmesi

İstanbul 1.Konut Kurultayı Güvenli Yaşam Alanları ve Erişilebilir Konut, Turkey, 10 - 11 May 2018, pp.1357-1379

Kentsel Yenilemede Paydaş Haritalama Tarlabaşı Örneği

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.2-11

Yapım Firmalarında Kurumsal Sorumluluk Stratejileri

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.1266-1277

Gayrimenkul Geliştirme açısından Eğitim Sektörü Yapılarının Değerlendirilmesi

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 November - 05 January 2016, pp.943-953

Yapım Firmalarında finansal Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.989-999

Partner selection for international construction projects by using fuzz ANP

1st International Conference on Engineering and Applied Sciences Optimization, OPT-i 2014, Kos Island, Greece, 4 - 06 June 2014, pp.1932-1944 Sustainable Development identifier

An analysis of international construction risk factors on partner selection by applying ANP approach

2013 International Conference on Construction and Real Estate Management: Construction and Operation in the Context of Sustainability, ICCREM 2013, Karlsruhe, Germany, 10 - 11 October 2013, pp.658-669 Sustainable Development identifier

Effects of competitive and growth strategy type on financial strategies in construction companies

2013 International Conference on Construction and Real Estate Management: Construction and Operation in the Context of Sustainability, ICCREM 2013, Karlsruhe, Germany, 10 - 11 October 2013, pp.772-782 identifier

Yapım Firmalarında Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Stratejilerin İrdelenmesi

2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 September 2012, pp.496-506

SMGM Araştırma Projesi Sonuç Raporunun Değerlendirilmesi

4.Sürekli Mesleki Gelişim Çalıştayı, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul, Turkey, 26 January 2011

Yapım Firmalarında Entelektüel Sermaye Tanımlayıcı Faktörleri

1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 29 September - 01 October 2010, pp.442-454

Yapım Firmaları nda Entelektüel Sermaye Değerinin Finansal Verilerle Hesaplanması

5.Yapı İşletmesi/Yapım Yönetimi Kongresi, Turkey, 22 - 23 October 2009, pp.271-280

Re-Defining The Studio: Integration in Architectural Education

ENHSA EAAE Conference Arhitectural Design Teachers’ and ConstructionTeachers’ Network, Architectural Design & Construction Education Experimentation Towards Integration, Genoa, Italy, 11 - 13 June 2009, pp.569-574

Factors that Affect Intellectual Capital in Construction Companies

International Research Symposium on Advances of Construction Management and Real Estate, Beijing, China, 31 October - 03 November 2008, pp.373-378 identifier identifier

İnşaat Firmalarında Organizasyonel Çöküş

3.Yapı İşletmesi Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası,, 01 April 2005

İnşaat Sektöründe Rüşvet

3.Yapı İşletmesi Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 01 April 2005 Sustainable Development

Comparing Models of Construction Company Failure

Proceedings of the IV. International Congress on Advances in Civil Engineering, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 1 - 03 June 2002, pp.817-826

Kültür ve Mekan Bağlamında Arnavutköy

7. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi "Kültür ve Mekan", Bursa, Turkey, 25 April 1995, pp.182-192

1. Levent Yerleşiminde Fonksiyon Değişikliğinden Kaynaklanan Mekansal Değişimler

7. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi "Kültür ve Mekan", Bursa, Turkey, 25 April 1995, pp.164-170

KÜLTÜR VE MEKAN BAĞLAMINDA ARNAVUTKÖY

7.ULUSLARARASI YAPI VE YAŞAM KONGRESİ ''KÜLTÜR VE MEKAN'', 25 - 30 April 1995

Books & Book Chapters

Factors that Affect Intellectual Capital in Construction Companies

in: Proceedings of CRIOCM 2008 International Research Symposium on Advances of Construction Management and Real Estate, Feng, CC Yu, MX Zhao, ZY, Editor, The Hong Kong Polytechnic University, Pekin, pp.373-378, 2008

Expert Reports

Metrics

Publication

51

Citation (WoS)

24

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

128

H-Index (Scopus)

4

Project

7

Thesis Advisory

19

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals