Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Investigation of Litigation Process in Construction Industry in Turkey

TEKNIK DERGI, cilt.29, ss.8715-8729, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Competitive Strategic Performance Benchmarking (CSPB) Model for International Construction Companies

KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.20, ss.1657-1668, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predicting construction company decline

Journal of Construction Engineering and Management, cilt.130, ss.799-807, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Litigation Process in Turkish Construction Industry from the Perspective of Judicial Actors

Tamap Journal of Engineering, cilt.2019, ss.1-7, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transformational Leadership Practices for Small and Medium Sized Companies in the Construction Industry

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, cilt.8, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mimarlık Öğrencilerinin Sürekli Mesleki Eğitime Bakışları

Mimarlık, cilt.48, ss.54-56, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An input/output model for business failures in the construction industry

Journal of Construction Research, cilt.5, ss.1-16, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Business Failures in the Construction Industry

Engineering Construction and Architectural Management, cilt.7, no.1, ss.120-132, 2000 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Brand Identity in Turkish Housing Market

5th International Project and Construction Management Conference (IPCMC 2018), Girne, Kıbrıs (Kktc), 16 - 18 Kasım 2018

Evaluation of Litigation Process in Turkish Construction Industry from the Perspective of Judicial

5th international Project and Construction Management Conference (IPCMC2018), Kıbrıs, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2018

Türkiye’de Toplu Konut Yapılarında Yeşil Bina Üretim Sürecinin Paydaşlar Üzerinden Değerlendirilmesi

İstanbul 1.Konut Kurultayı Güvenli Yaşam Alanları ve Erişilebilir Konut, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2018, ss.1357-1379

Gayrimenkul Geliştirme açısından Eğitim Sektörü Yapılarının Değerlendirilmesi

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 Kasım - 05 Ocak 2016, ss.943-953

Kentsel Yenilemede Paydaş Haritalama Tarlabaşı Örneği

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.2-11

Yapım Firmalarında Kurumsal Sorumluluk Stratejileri

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.1266-1277

Yapım Firmalarında finansal Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.989-999

Yapım Firmalarında Entelektüel Sermaye Tanımlayıcı Faktörleri

1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2010, ss.442-454

Yapım Firmaları nda Entelektüel Sermaye Değerinin Finansal Verilerle Hesaplanması

5.Yapı İşletmesi/Yapım Yönetimi Kongresi, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2009, ss.271-280

Factors that Affect Intellectual Capital in Construction Companies

International Research Symposium on Advances of Construction Management and Real Estate, Beijing, Çin, 31 Ekim - 03 Kasım 2008, ss.373-378

1. Levent Yerleşiminde Fonksiyon Değişikliğinden Kaynaklanan Mekansal Değişimler

7. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi "Kültür ve Mekan", Bursa, Türkiye, 25 Nisan 1995, ss.164-170

Kültür ve Mekan Bağlamında Arnavutköy

7. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi "Kültür ve Mekan", Bursa, Türkiye, 25 Nisan 1995, ss.182-192

Comparing Models of Construction Company Failure

Proceedings of the IV. International Congress on Advances in Civil Engineering

An Anlysis of Construction of Construction Company Failure

5th Semiannual Graduate Research Conferance IIT Chicago IL USA

İnşaat Firmalarında Organizasyonel Çöküş

3.Yapı İşletmesi Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası,

...........

Kültür ve Mekan 7 Uluslar Arası Yapı ve Yaşam

İnşaat Sektöründe Rüşvet

3.Yapı İşletmesi Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

...........

CRIOCM 2008 Advancement of Construction Management and Real Estate

Kitap & Kitap Bölümleri

Factors that Affect Intellectual Capital in Construction Companies

Proceedings of CRIOCM 2008 International Research Symposium on Advances of Construction Management and Real Estate, Feng, CC Yu, MX Zhao, ZY, Editör, The Hong Kong Polytechnic University, Pekin, ss.373-378, 2008

Bilirkişi Raporları