Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kontrol Odağı ile İşe Yönelik Umut Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.253-266, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Y Kuşağının Alışveriş Kanalı Tercihlerinin Uyum Analizi ile İncelenmesi

Turkish Studies Economics, Finance,Politics, cilt.14, sa.2, ss.217-235, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖRGÜTSEL YARATICILIK ALGISI: BİR DERLEME ÇALIŞMASI

The Journal of Social Sciences, cilt.38, sa.38, ss.381-393, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Y Kuşağı Perspektifinden Muhasebe Mesleği: İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.428-440, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining the Effect of Job Burnout on Life Satısfaction An Empricial Research for Turkey

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.31, ss.83-94, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İçsel Güdülenme Envanteri Dilsel Eşdeğerlik, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.52-74, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Değerlerin Belirli Meslek Alanları ve Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.219-236, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Interestingness Measures for Association Rule Mining

International Multidisciplinary Thought, cilt.1, ss.258-270, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Creating Competitive Advantage by Using Data Mining Technique as an Innovative Method for Decision Making Process in Business.

International Journal of Online Marketing, cilt.1, sa.3, ss.38-45, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bankaların Sektörel Paylarındaki Değişimin Nitel Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modeliyle Analizi

İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim, cilt.20, sa.64, ss.78-97, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’nin İllere Göre Sosyo-Ekonomik Yapısının Çok Boyutlu Ölçekleme Tekniği ve Kümeleme Analizi İle İncelenmesi

İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim, cilt.13, sa.42, ss.39-50, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reviewing Sustainability Awareness Studies by Content Analysis

2nd International Sustainability Congress 2017, 27 - 28 Ekim 2017, ss.68-69

Comparison of Countries by Global Competitiveness Index

3rd Annual International Conference on Social Sciences (AICSS), İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.89-101

DETERMINATION OF PRIORITY OF SMART CITY SELECTION CRITERIA BY ANP METHOD

International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP'17, İstanbul, Türkiye, 20 Mayıs 2017, ss.133-134

Akıllı Şehir Seçim Kriterlerinin ANP Yöntemi İle Önceliklerinin Belirlenmesi

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 20 Mayıs 2017, ss.133-134

Is Really Debt a Man’s Whip?

Istanbul Conference of Economics and Finance, ICEF 2015, İstanbul, Türkiye, 22 Ekim 2015, cilt.38, ss.421-429

A Study on Determining the Spending Trend of Consumers By Using Clustering Analysis

International Management Conference: Managing Sustainable Growth, Portoroz, Slovenya, 28 Mayıs 2015, ss.6

Using Flow Graph in Data Mining

12th Academic Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 15 Eylül 2014

İşgören Seçim Sürecinde Analitik Hiyerarşi Sürecinin Kullanılmasına Yönelik Bir Uygulama

22.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Türkiye, 22 Mayıs 2014, ss.418-423

Using Rough Set Theory For Supply Chain Management Process in Business

11. Balkan Conference on Operational Research, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 07 Eylül 2013, ss.16

Determining the Relative Efficiencies of Manufacturing Companies in stanbul Stock Exchange by Using Data Envelopment Analysis

11. Balkan Conference on Operational Research, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 07 Eylül 2013, ss.5

Türkiye\'nin İllere Göre Sosyal Göstergeler Açısından Yapısının Kümeleme Analizi İle İncelenmesi

13.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Kongresi, 01 Mayıs 2012

Kuruma Bağlılık İle Duygusal Zeka Arasındaki İlişki, Banka ve Sigorta Çalışanları Üzerine Bir Uygulama

International Emotional Intelligence and Communication Symposium, İzmir, Türkiye, 07 Mayıs 2007, cilt.1, ss.383-392

Kitap & Kitap Bölümleri

Employment in Marketing: Evaluation of Recruitment Criteria with Analytic Hierarchy Process

Contemporary Challenges In BusinessLife Sciences, Akar Cüneyt, Kapucu Hakan, Editör, IJOPEC PUBLICATION.LONDON, Londrina, ss.61-71, 2019

Tourism and Income Level: Comparison of Countries by the Travel and Tourism Competitiveness Index

Issues in Tourism, Human Rights & Sustainable Environment, Genç V.,Önver M Ş, Editör, IJOPEC Publications, London, ss.9-18, 2018

Reviewing Sustainability Awareness Studies By Content Analysis

Multidisciplinary Approaches to Sustainability, Bakoğlu R.,Keskin S.,Yıldız M. L., Editör, IJOPEC Publications, London, ss.11-34, 2017

Effect of Human Resources Practices on Sustainable Performance: A Survey of Technopark Companies

Social and Economic Perspectives on Sustainability, Erdoğdu M,Mermod A.Y,Aşkun Yıldırım O.B, Editör, IJOPEC Publications, İstanbul, ss.115-121, 2016