Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 27.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Internatonal Congress of Management, Economy and Policy

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 26. Yönetim ve Organizasyon Kongresi

  Çalışma Grubu

  Trabzon, Türkiye

 • 2017 International Symposium on Economics, Finance and Econometrics

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 23. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 International Conference on Business and Economics

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 SASDER Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2019 En iyi bildiri ödülü

  27. Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Sekretaryası

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 31

h-indeksi (WOS): 2