Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Designing a business model from process perspective

African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, cilt.11, sa.5, ss.619-627, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An exploratory study for advertisements on the content ofsustainability

Journal of Social and Administrative Sciences, cilt.5, ss.285-295, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing perceived healthcare service quality on patient related outcomes

INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITY AND SERVICE SCIENCES, cilt.8, ss.478-497, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Examining the Impact of Machiavellianism on Psychological Withdrawal, Physical Withdrawal and Antagonistic Behavior

Global Business and Management Research: An International Journal, cilt.7, sa.3, ss.87-103, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Influence of Ethical Ideologies on Promotive Extra Role Behaviors and Positive Work Behavior of Individuals

International Journal of Business and Social Research, cilt.5, sa.8, ss.34-47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Relationships Among Love of Money, Machiavellianism and Unethical Behavior

Canadian Social Science, cilt.11, sa.6, ss.48-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sosyal Sermayenin Bilgi Paylaşma Tutumuna Etkisinde Motivasyonun Rolü: Telekomünikasyon Sektöründe Bir Araştırma

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, cilt.25, sa.76, ss.204-231, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Temel Yetenek Ve Dış Kaynaklardan Yararlanma Tekniklerine Felsefik Bir Bakış: Dinamik Beceriler ve İş Modeli Yaklaşımlarıyla İlişkilendirme

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.5, sa.7, ss.147-170, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

User anxiety as an external variable of technology acceptance model: A meta-analytic study

Procedia Computer Science, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, cilt.158, ss.715-724 Creative Commons License identifier

The Development of Individual Creativity: A Deep View to the Creative Thinking Techniques

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2019, ss.39-40

A Qualitative Research for the Advertısements on the Content of Sustainability

Internatonal Congress of Management, Economy and Policy, 1 - 02 Aralık 2018

Bütünleştirilmiş Teknoloji Kabulü ve Kullanımı Çerçevesinde Yeniliğe Yatkınlık ve Kullanıcı Kaygısı

26. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Trabzon, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.407-415

İş Sağlığı Perspektifinden Psikososyal Risk Etmenleri Türkiye de İş Stresi Değerlendirmesi

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Türkiye, 26 Mayıs 2014 - 26 Ekim 2015, ss.88-96

Paraya Değer Verme Derecesi Etik Dışı Davranış ve Makyavelizm Eğilimi Arasındaki İlişkiler

23. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015, cilt.2, ss.741-747

A Theoretical Model Proposal: Personal Innovativeness and User Involvement as Antecedents of Unified Theory of Acceptance and Use of Technology

4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2014, cilt.210, ss.43-51 identifier

Businesses as Fractal Organisms in Chaotic Aura

International Conference on Business and Economics, 14 - 16 Ağustos 2013, cilt.5, ss.10-20

A New Organizational Form: Starfish Organization in Business Model Perspective

International Conference on Business and Economics, 01 Ağustos 2013, cilt.5, ss.1-9

İş Modelleri ve Deniz Taksi Vaka Analizi

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009, ss.190-196

Kitap & Kitap Bölümleri

Dijitalleşme Çağında İnsan-Nesnelerin İnterneti Entegrasyonu

İşletmelerin Kaçınılmaz Yolculuğu Dijital Dönüşüm, Işıl Mendeş Pekdemir, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.31-80, 2019

Dijitalleşme Çağında İnsan-Nesnelerin İnterneti Entegrasyonu

İşletmelerin Kaçınılmaz Yolculuğu Dijital Dönüşüm, Mendeş-Pekdemir, Işıl, Editör, Beta Yayıncılık, İstanbul, ss.29-78, 2019

Personel Temin Stratejisi

Armstrong'un Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı, Gürol Y., Gemici E., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.170-189, 2017

Çevreci İnovasyon ve Yaratıcılık

İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri, Pekdemir I., Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.140-175, 2017

Çevreci Davranış ve Örgüt Kültürü

İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri, Pekdemir I., Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.94-135, 2017

Diğer Yayınlar