Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Deep neural network approaches for detecting gastric polyps in endoscopic images

Medical and Biological Engineering and Computing, vol.59, pp.1563-1574, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

ANALYSIS AND MANAGEMENT OF GNSS REFERENCE STATION DATA

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.22, no.2, pp.407-414, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

ONLINE SYSTEM FOR MONITORING THE SAFETY OF ENGINEERING STRUCTURES

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.22, no.1, pp.217-225, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Hydrographic data modeling methods for determining precise seafloor topography

COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, vol.17, no.4, pp.661-669, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determining the dynamic draught for precise hydrographic surveying

OCEAN ENGINEERING, vol.62, pp.38-44, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Railway track geometry determination using adaptive Kalman filtering model

MEASUREMENT, vol.46, no.1, pp.639-645, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Multisensor Railway Track Geometry Surveying System

IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, vol.61, no.1, pp.190-197, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Monitoring the dynamic behaviors of the bosporus bridge by GPS during Eurasia marathon

NONLINEAR PROCESSES IN GEOPHYSICS, vol.14, no.4, pp.513-523, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Hassas Nokta Konumlama Yönteminin Hidrografik Çalışmalardaki Kinematik Çözüm Performansının Araştırılması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.21, no.4, pp.837-845, 2021 (National Refreed University Journal)

GNSS-PPP ile elde edilen düşey yerdeğiştirmenin doğruluğu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.18, no.2, pp.605-615, 2018 (National Refreed University Journal)

Ağ RTK GNSS Yönteminin Yapı Sağlığı İzleme Çalışmalarında Kullanımı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.17, pp.1030-1040, 2017 (National Refreed University Journal)

Ray Hattı Geometrisinin Belirlenmesine Yönelik Ölçme Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi

HKMO Jeodezi, Joinformasyon, Arazi Yönetimi Dergisi, pp.60-64, 2011 (Other Refereed National Journals)

Farklı Zaman Noktaları İçin 1973 2006 Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi

HKMO Jeodezi, Jeoinformasyon ve AraziYönetimi Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Efficiency of different machine learning methods for shoreline extraction from UAV images

40th Asian Conference on Remote Sensing: Progress of Remote Sensing Technology for Smart Future, ACRS 2019, Daejeon, South Korea, 14 - 18 October 2019 identifier

Accuracy Assessment of GNSS-R Method for Snow Depth Detection

International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019) , İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.81

DEVELOPMENT OF NATIONAL MEASUREMENT SYSTEM FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING

International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019), İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.593-596

Direct Geo-referencing of UAV images for Orthophoto Generation based on RTK GNSS Positioning

XXIX International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2019, pp.55

Effect of different segmentation methods using optical satellite imagery to estimate fuzzy clustering parameters for Sentinel-1A SAR images

2018 ISPRS Technical Commission I Midterm Symposium on Innovative Sensing - From Sensors to Methods and Applications, Karlsruhe, Germany, 10 - 12 October 2018, vol.42, pp.39-43 identifier

Development of Low-cost Hybrid Measurement System

16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE), Greece, 18 - 21 June 2018

Current Tectonic Movements Monitoring in Aksehir-Sultandagi Fault Zone After the February 2002 (Mw: 6.2) Earthquake

1st Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI), Sousse, Tunisia, 22 - 25 November 2017, pp.1899-1901 identifier

Non-Contact and Real-Time Displacement Measurement System for Structural Health Monitoring

ELECO 2017 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 30 November - 02 December 2017

Shoreline Extraction using UAV-LIDAR data and UAV-Aerial Photographs

MESAEP, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, ROMA, Italy, 4 - 06 October 2017, pp.278

İha ve İha-Lidar Verilerinden Otomatik Üç Boyutlu Kıyı Çizgisi Çıkartılması Ve Analizi: Terkos Örneği

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 03 May 2017, pp.1-7

THE EFFICIENCY OF RANDOM FOREST METHOD FOR SHORELINE EXTRACTION FROM LANDSAT-8 AND GOKTURK-2 IMAGERIES

4th International Workshop on Geoinformation Science / 4th ISPRS International Workshop on Multi-Dimensional and Multi-Scale Spatial Data Modeling (GeoAdvances), Safranbolu, Turkey, 14 - 15 October 2017, pp.141-145 identifier identifier

YAPI SAĞLIĞININ İZLENMESİNDE KULLANILAN OEM GNSS KARTININ ARAZİ TESTLERİ

8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 October 2016, pp.1-7

DEVELOPMENT OF NATIONAL MEASUREMENT SYSTEM FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING

12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 21 September 2016, pp.1-4

100Hz GPS Verisinin Sinüsoidal Hareket Altında Testi

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 October 2014

Güneybatı Anadolu nun Güncel Yamulma Alanlarının Belirlenmesi

7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Çorum, Turkey, 15 - 17 October 2014, pp.1-6

Use of High Frequency GNSS Sensors in Dynamic Motions

2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 01 August 2014

Sayısal Nivoların Sistem Kalibrasyonu

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 17 May 2013, pp.1-6

Wireless 3-Axis Accelerometer System for Measurement of Structural Displacement

8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Turkey, 28 - 30 November 2013, pp.403-406 identifier identifier

GNSS Antenlerinin Kalibrasyonu

6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyon, Turkey, 3 - 05 October 2012

Sayısal Nivo Mira Sistemlerinin Kalibrasyonu

6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyon, Turkey, 3 - 05 October 2012

Uluslararası Hidrografik Ölçme Standartlarının Derinlik Doğruluğu Açısından İncelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Sivas, Turkey, 17 - 19 November 2011, pp.1

Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde GNSS Ölçmeleri

Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Sivas, Turkey, 17 November 2011, pp.2

Güneybatı Anadolu nun Güncel Hız Alanı

5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.1

GPS Antenlerinin Kalibrasyonu

5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 20 - 22 October 2010

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri İle Belirlenmesi

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 May 2009, pp.1

Asma Köprülerin Titreşimlerinin GPS ile İzlenmesi

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 11 - 15 May 2009

What is the Accuracy of Kinematic Relative Positioning

FIFTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM TURKISH-GERMAN JOINT GEODETIC DAYS, Berlin, Germany, 28 - 31 March 2006, pp.1

Mühendislik Yapılarına Etkiyen Büyüklüklerin Modellenmesi

2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 November 2005

Yüksek Binaların Hareketlerinin GPS ile İzlenmesi

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve İTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2005, pp.1

Assessing GPS Vertical Positioning Accuracy Using Various Troposphere Estimation Strategies

Advances in GPS Data Processing and Modelling for Geodynamics, Londrina, United Kingdom, 9 - 10 November 2005

RTK GPS Yöntemiyle Kıyı Çizgisinin Ölçülmesi

5.Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Bodrum, Turkey, 5 - 07 May 2005, pp.467-478

Dinamik Sistemlerin Tanımlanması

10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 28 March - 01 April 2005

10 Kilometrelik Bir Güzergahta GPS Nivelmanı Duyarlığının İyileştirilmesi Üzerine Bir İnceleme

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2004 Yılı Bilimsel Toplantısı, 01 October 2004

Books & Book Chapters

Current Tectonic Movements Monitoring in Aksehir-Sultandagi Fault Zone After the February 2002 (Mw: 6.2) Earthquake

in: Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions. EMCEI 2017, Kallel, A., Ksibi, M., Ben Dhia, H., Khélifi, N., Editor, SPRINGER, CHAM, pp.1899-1901, 2018