Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Implementation of ultra-light UAV systems for cultural heritage documentation

JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE, cilt.44, ss.174-184, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ANALYSIS AND MANAGEMENT OF GNSS REFERENCE STATION DATA

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.22, sa.2, ss.407-414, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ONLINE SYSTEM FOR MONITORING THE SAFETY OF ENGINEERING STRUCTURES

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.22, sa.1, ss.217-225, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hydrographic data modeling methods for determining precise seafloor topography

COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, cilt.17, sa.4, ss.661-669, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tectonic activity inferred from velocity field of GNSS measurements in Southwest of Turkey

ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA, cilt.48, sa.2, ss.109-121, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determining the dynamic draught for precise hydrographic surveying

OCEAN ENGINEERING, cilt.62, ss.38-44, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Railway track geometry determination using adaptive Kalman filtering model

MEASUREMENT, cilt.46, sa.1, ss.639-645, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multisensor Railway Track Geometry Surveying System

IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, cilt.61, sa.1, ss.190-197, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Monitoring the dynamic behaviors of the bosporus bridge by GPS during Eurasia marathon

NONLINEAR PROCESSES IN GEOPHYSICS, cilt.14, sa.4, ss.513-523, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GNSS-PPP ile elde edilen düşey yerdeğiştirmenin doğruluğu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.605-615, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ağ RTK GNSS Yönteminin Yapı Sağlığı İzleme Çalışmalarında Kullanımı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.1030-1040, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ray Hattı Geometrisinin Belirlenmesine Yönelik Ölçme Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi

HKMO Jeodezi, Joinformasyon, Arazi Yönetimi Dergisi, ss.60-64, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Zaman Noktaları İçin 1973 2006 Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi

HKMO Jeodezi, Jeoinformasyon ve AraziYönetimi Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The efficiency of high-rate RTK for structural health monitoring

Intercontinental Geoinformation Days , 5 - 06 Mayıs 2021, ss.24-27

Efficiency of different machine learning methods for shoreline extraction from UAV images

40th Asian Conference on Remote Sensing: Progress of Remote Sensing Technology for Smart Future, ACRS 2019, Daejeon, Güney Kore, 14 - 18 Ekim 2019 identifier

Accuracy Assessment of GNSS-R Method for Snow Depth Detection

International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019) , İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.81

DEVELOPMENT OF NATIONAL MEASUREMENT SYSTEM FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING

International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019), İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.593-596

Direct Geo-referencing of UAV images for Orthophoto Generation based on RTK GNSS Positioning

XXIX International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2019, ss.55

Effect of different segmentation methods using optical satellite imagery to estimate fuzzy clustering parameters for Sentinel-1A SAR images

2018 ISPRS Technical Commission I Midterm Symposium on Innovative Sensing - From Sensors to Methods and Applications, Karlsruhe, Almanya, 10 - 12 Ekim 2018, cilt.42, ss.39-43 identifier

Development of Low-cost Hybrid Measurement System

16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE), Yunanistan, 18 - 21 Haziran 2018

Current Tectonic Movements Monitoring in Aksehir-Sultandagi Fault Zone After the February 2002 (Mw: 6.2) Earthquake

1st Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI), Sousse, Tunus, 22 - 25 Kasım 2017, ss.1899-1901 identifier

Non-Contact and Real-Time Displacement Measurement System for Structural Health Monitoring

ELECO 2017 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2017

Shoreline Extraction using UAV-LIDAR data and UAV-Aerial Photographs

MESAEP, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, ROMA, İtalya, 4 - 06 Ekim 2017, ss.278

İha ve İha-Lidar Verilerinden Otomatik Üç Boyutlu Kıyı Çizgisi Çıkartılması Ve Analizi: Terkos Örneği

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 03 Mayıs 2017, ss.1-7

THE EFFICIENCY OF RANDOM FOREST METHOD FOR SHORELINE EXTRACTION FROM LANDSAT-8 AND GOKTURK-2 IMAGERIES

4th International Workshop on Geoinformation Science / 4th ISPRS International Workshop on Multi-Dimensional and Multi-Scale Spatial Data Modeling (GeoAdvances), Safranbolu, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2017, ss.141-145 identifier identifier

DEVELOPMENT OF NATIONAL MEASUREMENT SYSTEM FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING

12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 2016, ss.1-4

100Hz GPS Verisinin Sinüsoidal Hareket Altında Testi

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014

Güneybatı Anadolu nun Güncel Yamulma Alanlarının Belirlenmesi

7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014, ss.1-6

Use of High Frequency GNSS Sensors in Dynamic Motions

2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 01 Ağustos 2014

Sayısal Nivoların Sistem Kalibrasyonu

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2013, ss.1-6

Wireless 3-Axis Accelerometer System for Measurement of Structural Displacement

8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013, ss.403-406 identifier identifier

GNSS Antenlerinin Kalibrasyonu

6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012

Sayısal Nivo Mira Sistemlerinin Kalibrasyonu

6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012

Uluslararası Hidrografik Ölçme Standartlarının Derinlik Doğruluğu Açısından İncelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2011, ss.1

Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde GNSS Ölçmeleri

Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 17 Kasım 2011, ss.2

Güneybatı Anadolu nun Güncel Hız Alanı

5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.1

GPS Antenlerinin Kalibrasyonu

5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri İle Belirlenmesi

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2009, ss.1

Asma Köprülerin Titreşimlerinin GPS ile İzlenmesi

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2009

Avrasya Maratonu Sürecinde Boğaziçi Köprüsü nün Hareketlerinin Belirlenmesi

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2007

What is the Accuracy of Kinematic Relative Positioning

FIFTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM TURKISH-GERMAN JOINT GEODETIC DAYS, Berlin, Almanya, 28 - 31 Mart 2006, ss.1

Mühendislik Yapılarına Etkiyen Büyüklüklerin Modellenmesi

2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2005

Yüksek Binaların Hareketlerinin GPS ile İzlenmesi

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve İTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2005, ss.1

Assessing GPS Vertical Positioning Accuracy Using Various Troposphere Estimation Strategies

Advances in GPS Data Processing and Modelling for Geodynamics, Londrina, İngiltere, 9 - 10 Kasım 2005

RTK GPS Yöntemiyle Kıyı Çizgisinin Ölçülmesi

5.Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Bodrum, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2005, ss.467-478

Dinamik Sistemlerin Tanımlanması

10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 28 Mart - 01 Nisan 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Current Tectonic Movements Monitoring in Aksehir-Sultandagi Fault Zone After the February 2002 (Mw: 6.2) Earthquake

Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions. EMCEI 2017, Kallel, A., Ksibi, M., Ben Dhia, H., Khélifi, N., Editör, SPRINGER, CHAM, ss.1899-1901, 2018