Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

 • 2013 - 2018Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

 • 2012 - 2013Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

 • 2010 - 2012Yrd.Doç.Dr.

  Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

 • 2009 - 2010Araştırma Görevlisi

  Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

 • 2005 - 2009Araştırma Görevlisi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Yönetilen Tezler

 • Depreme Dayanıklı Yapı İmalatında, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunun Rölü, Kanunun Uygulamadaki Etkisi, Kalite ve Verimliliğin Artması, , Sevim B. (Danışman) , T.BAŞAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Farklı Taşıyıcı Sisteme Sahip Betonarme Yüksek Binaların Deprem Performanslarının İncelenmesi, Sevim B. (Danışman) , F.DADAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Sismik İzolatörlerin Yüksek Binalarda Deprem Davranışına Etkisi, Sevim B. (Danışman) , D.SAĞLAM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Sismik Izolatörlerin Bina Türü Yapıların Dinamik Davranısına Etkisi, Sevim B. (Danışman) , E.SEVİM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Deprem ve Taşıt Yükleri Altında, Yapısal Davranışının Belirlenmesi, Sevim B. (Danışman) , A.MUBULİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015