Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü

 • 2018 - 2018Prof.Dr.

  Tampere University of Technology

 • 2017 - 2017Prof.Dr.

  Tampere University of Technology

 • 2013 - 2013Prof.Dr.

  Tampere University of Technology

 • 2011 - 2013Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü

 • 2012 - 2012Prof.Dr.

  Tampere University of Technology

 • 2005 - 2011Dr.Öğr.Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü

 • 2006 - 2008Doç.Dr.

  Tampere University of Technology

 • 2000 - 2005Araştırma Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2010 - 2016Dekan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi

 • 2008 - 2010Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Yönetilen Tezler

 • Türkiyedeki Katı Atık Depo Sahalarında Madde ve Alan Geri Kazanım Potansiyelinin Değerlendirilmesi, ÖZKAYA B. , F.Zehra(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Kaynağında ayrı toplanmış insan idrarında mikroalg yetiştirilmesi, ÖZKAYA B. , D.Tunay(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Endüstriyel atıksuların düşük maliyetli ve yüksek verimli mikrobiyal yakıt hücresi ile arıtımı ve elektrik enerjisi üretimi, ÖZKAYA B. , A.Çetinkaya(Öğrenci), Doktora, 2017
 • Marmara denizinden toplanan atık makroalglerin organik atıklarla birlikte biyogaz üretim potansiyelinin değerlendirilmesi, ÖZKAYA B. , E.Korkmaz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Evsel Atıksulardan Mikrobiyal Yakıt Hücresi İle Elektrik Üretimi, ÖZKAYA B. , E.Oğuz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Atıksu Kullanılarak Düz Plaka Fotobiyoreaktörde Mikroalg Kültivasyonu, ÖZKAYA B. , U.Elcik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Kompozit Tubular Elektrot Kullanılan Mikrobiyal Yakıt Hücresinde Biyobozunur Atıklardan Elektrik Enerjisi Üretimi, ÖZKAYA B. , A.KARLUVALI(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Tam ölçekli çöp sızıntı suyu arıtma tesisi çıkış suyunda mikroalg kültürlerinin geliştirilmesi ve enerji üretim potansiyellerinin belirlenmesi, ÖZKAYA B. , T.Genç(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Tam Ölçekli Bir Katı Atık Depo Sahasında (Odayeri) Çöp Gazından H2S Gideriminin Araştırılması, ÖZKAYA B. , F.GÜRELİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Mikrobiyal Yakıt Hücresi İle Çöp Sızıntı Sularından Doğrudan Elektrik Üretimi, ÖZKAYA B. , A.Çetinkaya(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinde Farklı Kirleticilere Göre Elektrik Üretim Kapasitesi ve Mikrobiyal Tür Değişiminin İncelenmesi, ÖZKAYA B. (Eş Danışman) , E.Taşkan(Öğrenci), Doktora, 2013
 • Evsel Atıksulardan Mikrobiyal Yakıt Hücresi İle Elektrik Üretimi, ÖZKAYA B. , E.Oğuz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemerburgaz Kompost Tesisinin Fermentasyon Alanlarında Bakteri Tür Profilinin Belirlenmesi, ÖZKAYA B. , V.Esra(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Katı Atık Depo Sahalarında Meteorolojik Faktörlerin Depo Gazı Oluşumu Üzerindeki Etkisi, ÖZKAYA B. , İ.UYANIK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarında Depo Gazı Tahmin Modellerine Alternatif Model Geliştirilmesi, ÖZKAYA B. , M.Çetindemir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Molecular Weight Distribution of Pollutants in Leachate From Full Scale Landfill and an MBR Treatment Plant, ÖZKAYA B. (Eş Danışman) , M.Ayham(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Mikrobiyal Yakıt Hücresi Teknolojisi İle Doğrudan Elektrik Üretimi, ÖZKAYA B. , B.Akoğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Oxidation and Control of Iron in Bioleaching Solution, ÖZKAYA B. (Eş Danışman) , P.NURMI(Öğrenci), Doktora, 2009