Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2008 Post Doktora

  Tampere University Of Technology, Environmental Engineering And Biotechnology, Çevre Mühendisliği, Finlandiya

 • 2001 - 2004 Doktora

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Türkiye

 • 1999 - 2001 Yüksek Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Türkiye

 • 1994 - 1998 Lisans

  Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Doktora

  Katı atık depo sahalarında sızıntı suyu geri devrinin atıkların ayrışması ve sızıntı suyu üzerindeki etkilerinin incelenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi

 • 2001 Yüksek Lisans

  Katı atık düzenli depo sahalarında sızıntı suyu geri devir etkilerinin tam ölçekli bir sahada (Odayeri) araştırılması

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü