Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2018 - Devam Ediyor Ulusal Ölçekte Selüloz Bazlı Atıkların Enerji Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi

  TÜBİTAK Projesi

  ÖZKAYA B. (Yürütücü)

 • 2015 - 2017Mikrobiyal Yakıt Hücresi İçin Yeni Geliştirilen Elektrot Yüzeyinde Oluşan Ekzoelektrojen Bakterilerin Biyofilm Karakteristiklerinin İncelenmesi

 • 2014 - 2017Bio-e-MAT: Low-Cost and Efficient MFC Materials for Bioelectricity Production from Waste Materials

  AB Çerçeve Programları Destekli Proje

  ÖZKAYA B. (Yürütücü)

 • 2014 - 2016Katı Atık Sızıntı Sularının Membran Distilasyonu ve Evaporasyon ile Arıtımı: Atık Isı Kullanımı

  Sanayi Tezleri Projesi

  ÖZKAYA B.

 • 2014 - 2015Sanayi Tesisleri İçin Çevre Denetimi Sektörel Rehberi

  CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

  ÖZKAYA B. , BİLGİLİ M. S.

 • 2013 - 2014İçme Sularından Eş Zamanlı Olarak Nitrat ve Cr(VI) Giderimi Amacıyla Heterotrofik, Kükürt-Bazlı Ototrofik ve Miksotrofik Denitrifikasyon Proseslerinin Araştırılması

  TÜBİTAK Projesi

  ÖZKAYA B.

 • 2013 - 2014Su Arıtımı İçin Biyoelektrokimyasal Hücrenin Veriminin Arttırılması

  AB Destekli Diğer Projeler

  ÖZKAYA B.

 • 2012 - 2013Arsenik ve demir kontrolü için biyoteknolojik prosesler

  AB Destekli Diğer Projeler

  ÖZKAYA B.

 • 2010 - 2012Mikrobiyal Yakıt Hücresi İle Asit Oluşumu ve Metan Oluşumu Safhasındaki Katı Atık Depolama Alanı Sızıntı Sularından Elektrik Üretimi

  TÜBİTAK Projesi

  ÖZKAYA B. , KÖROĞLU E. O.

 • 2011 - 2011İstanbul Entegre Atık Yönetim Planı

 • 2008 - 2010Klorlu Organik Bileşiklerin Hidrojene Dayalı Membran Biyofilm Reaktörü ile Halojensizleştirilmesi

  TÜBİTAK Projesi

  ÇINAR Ö. , ÖZKAYA B.

 • 2006 - 2008Biotechnologies for Metal Bearing Materials in Europe (BioMine)

  AB Destekli Diğer Projeler

  ÖZKAYA B.

 • 2006 - 2008Heap leaching of a complex sulfide ore in boreal conditions

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  ÖZKAYA B.

 • 2006 - 2007Ekstremofil mikroorganizmalar kullanarak sülfürlü minerallerin biyoliçlenmesi

  TÜBİTAK Projesi

  ÖZKAYA B.

 • 2006 - 2007Sızıntı Suyu Arıtımında Membran Sistemlerinin İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi, Araştırma Projesi

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  DEMİR A. , ÖZKAYA B.

 • 2005 - 2006Katı Atık Depolama Alanlarında Oluşan Sızıntı Sularında Humik Madde ve Klorofenol Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  ÖZKAYA B. , BİLGİLİ M. S.

 • 2002 - 2002Geri Kazanma ve Kompost Tesisi’nin Optimum Şartlarda Çalıştırılması Araştırma Projesi

 • 2001 - 2001Odayeri Katı Atık Depo Sahasında Sızıntı Suyu ve Depo Gazı Oluşumu Araştırma Projesi

 • 2001 - 2001İstanbul Katı Atık İşleme (Geri Kazanma ve Kompostlaştırma) Tesisi Deneme İşletmesi Kapasite ve Verimlerine Ait Denetleyici Rapor

 • 2000 - 2000Sanayi Tesisleri Denetim Kılavuzu