Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

  • 2015 - 2017Bilgisayar ortamında okuma esnasında açıklayıcı not kullanımı ve işler bellek kapasitesinin okuduğunu hatırlama, kelime öğrenme ve bilişsel yük algısına etkileri

    Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

    VAROL B.