Achievements & Reputation

Publication

56

Citation (WoS)

226

Citation (Scopus)

240

H-Index (WoS)

10

H-Index (Scopus)

11

Congress and Symposium Activities

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 Hilal Kuday1, Fatih Sönmez2, Çiğdem Bilen3, Emre Yavuz3, Nahit Gençer3, Oktay Arslan3, Mustafa Küçükislamoğlu1, Yeni Pirido [2,3-d] Pirimidin Türevlerinin Sentezi ve Eritrosit Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimleri Üzerine in vitro İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, poster sunum (P-32), 10. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 26-28 Mayıs 2016 Ayvalık / Balıkesir.

  Attendee

  Balıkesir, Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 Çiğdem BİLEN, Nahit GENÇER, Oktay ARSLAN, Alkalen Fosfatazın Saflaştırılması ve Bazı ilaçlara Karşı Afinitesinin Araştırılması, sözlü sunum (S-10), 10. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 26-28 Mayıs 2016 Ayvalık / Balıkesir.

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2013 - 01 June 2013 aÇiğdem Bilen, cDudu Demir, bAlparslan Atahan, bMustafa Ceylan, bMustafa Küçükislamoğlu, aNahit Gençer, Bazı Kalkon Türevlerinin Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkileri, Kromatografi Kongresi, poster sunum (PS-50), Bursa, 19-22 Haziran 2013.

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2013 - 01 June 2013 bTuna Demirci, bMustafa Arslan, aÇiğdem Bilen, cDudu Demir, aNahit Gençer, aOktay Arslan, 1,3-Dikarbonil Metilaminobenzen-Sülfonamid Türevlerinin Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkileri, Kromatografi Kongresi, poster sunum (PS-49), Bursa, 19-22 Haziran 2013.

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 01 July 2012 - 01 July 2012 Çiğdem Bilen*, Nahit Gençer*, Oktay Arslan*,Alkalen Fosfataz Enziminin Saflaştırılması, III. Fiziksel Kimya Kongresi, poster sunum (P-22), Burhaniye, Balıkesir, 12-15 Temmuz 2012.

  Attendee

  Balıkesir, Turkey

 • 01 July 2012 - 01 July 2012 Çiğdem Bilen*, Nahit Gençer*, Oktay Arslan*, Alkalen Fosfataz Enziminin Çevre Kirleticilerine Karşı Afinitesinin Araştırılması, III. Fiziksel Kimya Kongresi, poster sunum (P-23), Burhaniye, Balıkesir, 12-15 Temmuz 2012.

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2011 - 01 June 2011 Atatürk Üniversitesi/ 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi/ Erzurum- Çalıştay- ‘Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı’

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 01 June 2011 - 01 June 2011 Çiğdem Bilen, Adem Ergün, Dudu Demir, Nahit Gençer, Oktay Arslan, ‘Bazı Pestisitlerin Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine in Vitro Etkilerinin Araştırılması’, poster sunum (BP-037), Erzurum, 2011.

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2011 - 01 June 2011 Çiğdem Bilen*, Özen Özensoy Güler*, Serap Beyaztaş*, Oktay Arslan*, ‘Paraoksonaz Enziminin Glutaraldehit ile İmmobilizasyonu ve Bazı Ağır Metallere Karşı Afinitesinin Araştırılması’, poster sunum (BP-036), Erzurum, 2011.

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 01 May 2011 - 01 May 2011 HPLC (Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi), Ant Teknik

  Attendee

  Balıkesir, Turkey

 • 01 May 2009 - 01 May 2009 Ciğdem Bilen, Murat Sayın, Lars Haastrup Pedersen, Özen Özensoy Güler, ‘Fungamyl Amilaz cross-link (çapraz-bağlı) Agregasyon İmmobilizasyon Parametrelerinin İncelenmesi’, sözlü sunum (S-16), V. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Ayvalık- Balıkesir, 20-24 Mayıs 2009.

  Attendee

  Balıkesir, Turkey

 • 01 June 2008 - 01 June 2008 ‘Su Ürünlerinde Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri’ Lisansüstü Yaz Okulu

  Attendee

  Erzurum, Turkey

Awards

 • April 2013 ''1. Sarıoğlu N.,'' ''2. Hişmioğulları A.A.'', ''3. Bilen Ç.'' Koah Çalışma Grubu Poster Bildiri Ödülü, KOAH’ta CAT testi ile yaşam kalitesi ve inflamatuar sitokinlerin (TNF-alfa, IL-6) ilişkisi

  Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Maritim Pine Beach Kongre Merkezi/Belek-Antalya