Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of ex vivo ozone treatment on human erythrocyte carbonic anhydrase enzyme

ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, cilt.124, ss.171-174, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis and carbonic anhydrase inhibitory properties of new spiroindoline-substituted sulphonamide compounds

ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, cilt.123, ss.306-312, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis, antioxidant and carbonic anhydrase I and II inhibitory activities of novel sulphonamide-substituted coumarylthiazole derivatives

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.31, ss.991-998, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis and evaluation of sulfonamide-bearing thiazole as carbonic anhydrase isoforms hCA I and hCA II

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.31, ss.1300-1305, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Coumarin or benzoxazinone based novel carbonic anhydrase inhibitors: synthesis, molecular docking and anticonvulsant studies

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.31, ss.760-772, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis and evaluation of N-heteroarylsubstituted triazolosulfonamides as carbonic anhydrase inhibitors

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.30, ss.377-382, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

INHIBITION OF CARBONIC ANHYDRASE I AND II WITH TOTAL ANTHOCYANINS EXTRACTED FROM SWEET CHERRY CULTIVARS

Environmental Engineering and Management Journal, cilt.14, ss.935-941, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis, characterization and tyrosinase inhibitory properties of benzimidazole derivatives

RUSSIAN JOURNAL OF BIOORGANIC CHEMISTRY, cilt.40, ss.461-466, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The effects of antiepileptic drugs on human erythrocyte carbonic anhydrase I and II isozymes

ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, no.4, ss.131-135, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Antipsychotic agents screened as human carbonic anhydrase I and II inhibitors

ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, cilt.120, ss.29-33, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis and carbonic anhydrase inhibitory properties of 1,3-dicarbonyl derivatives of methylaminobenzene-sulfonamide

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.29, ss.132-136, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

In vitro inhibition effect and structure-activity relationships of some saccharin derivatives on erythrocyte carbonic anhydrase I and II

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.29, ss.118-123, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

In vitro inhibition effect of some chalcones on erythrocyte carbonic anhydrase I and II

ARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, cilt.41, ss.384-388, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Investigation of heavy metal effects on immobilized paraoxanase by glutaraldehyde

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.28, ss.440-446, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bazı Metallerin TXSCH2COOH - BSA Kompleksi ile Etkileşiminin Floresans Emisyon Spektroskopi Yöntemi ile İncelenmesi

III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.4

Synthesis and evaluation of sulfonamide-bearing thiazoles as Carbonic Anhydrase Inhibitors, poster sunum (P-21)

New Trends in Carbonic Anhydrases’ Research, Florence University, Montecatini Terme, Florence, İtalya, 25 Mayıs 2017, ss.82

Coumarin or benzoxazinone bearing benzimidazolium and bis(benzimidazolium) salts as hCA Inhibitiors, poster sunum (P-13)

New Trends in Carbonic Anhydrases’ Research, Florence University, Montecatini Terme, Florence, İtalya, 25 Mayıs 2017, ss.69

Evaluation Of Sulfonamide-Bearing Thiazole As Carbonic Anhydrase Inhibitors, poster sunum (P-0097)

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies / 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2017, ss.245

New Lactam Derivatives as Carbonic Anhydrase Inhibitors, poster sunum (P-123)

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development, Faculty of Pharmacy, Anadolu University & Society of Researchers in Pharmacy and Medicine, Eskişehir, Türkiye, 15 Ekim 2015, ss.193

Ex Vivo Ozon Uygulamasının Eritrosit Karbonikanhidraz Enzimi Üzerindeki Etkisi, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, poster sunum (PC-166)

41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye, 09 Eylül 2015, ss.207

Inhibition of Carbonic Anhydrase I and II with Total Anthocyanins Extracted From Sweet Cherry Cultivars, (B-15 sf-158)

14th International Nutrition&Diagnostics Conference, Prague/Czech Republich, Praha, Çek Cumhuriyeti, 02 Eylül 2014, ss.158

In Vitro Inhibition of Carbonic Anhydrase I and II by Some New Thiazetidinone Derivatives, poster sunum (P-76) Bahçeşehir University

2nd International BAU-Drug Design Symposium-Novel Methods and Emerging Targets in Drug Discovery & Patented Drug Development, İstanbul, Türkiye, 17 Nisan 2014, ss.158-159

KOAH’ta CAT testi ile yaşam kalitesi ve inflamatuar sitokinlerin (TNF-alfa, IL-6) ilişkisi, poster sunum (P-010)

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Maritim Pine Beach Kongre Merkezi/Belek, Antalya, Türkiye, 03 Nisan 2013, ss.1

Alkalen Fosfataz Enziminin Saflaştırılması, poster sunum (P-22)

III. Fiziksel Kimya Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 12 Temmuz 2012, ss.1

Carbonic Anhydrase I and II inhibiton with Varenicline for Smoking Cessation Drug: Champix, poster sunum (sf-74)

The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA), Antalya, Türkiye, 11 Nisan 2012, ss.74

Diğer Yayınlar