Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of heavy metal effects on immobilized paraoxanase by glutaraldehyde

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.28, ss.440-446, 2013 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bazı Metallerin TXNHCH2COOH - BSA Kompleksi ile Etkileşiminin Floresans Emisyon Spektroskopi Yöntemi ile İncelenmesi

III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.4

Coumarin or benzoxazinone bearing benzimidazolium and bis(benzimidazolium) salts as hCA Inhibitiors, poster sunum (P-13)

New Trends in Carbonic Anhydrases’ Research, Florence University, Montecatini Terme, Florence, İtalya, 25 Mayıs 2017, ss.69

Synthesis and evaluation of sulfonamide-bearing thiazoles as Carbonic Anhydrase Inhibitors, poster sunum (P-21)

New Trends in Carbonic Anhydrases’ Research, Florence University, Montecatini Terme, Florence, İtalya, 25 Mayıs 2017, ss.82

Evaluation Of Sulfonamide-Bearing Thiazole As Carbonic Anhydrase Inhibitors, poster sunum (P-0097)

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies / 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2017, ss.245

New Lactam Derivatives as Carbonic Anhydrase Inhibitors, poster sunum (P-123)

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development, Faculty of Pharmacy, Anadolu University & Society of Researchers in Pharmacy and Medicine, Eskişehir, Türkiye, 15 Ekim 2015, ss.193

Ex Vivo Ozon Uygulamasının Eritrosit Karbonikanhidraz Enzimi Üzerindeki Etkisi, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, poster sunum (PC-166)

41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye, 09 Eylül 2015, ss.207

Inhibition of Carbonic Anhydrase I and II with Total Anthocyanins Extracted From Sweet Cherry Cultivars, (B-15 sf-158)

14th International Nutrition&Diagnostics Conference, Prague/Czech Republich, Praha, Çek Cumhuriyeti, 02 Eylül 2014, ss.158

In Vitro Inhibition of Carbonic Anhydrase I and II by Some New Thiazetidinone Derivatives, poster sunum (P-76) Bahçeşehir University

2nd International BAU-Drug Design Symposium-Novel Methods and Emerging Targets in Drug Discovery & Patented Drug Development, İstanbul, Türkiye, 17 Nisan 2014, ss.158-159

KOAH’ta CAT testi ile yaşam kalitesi ve inflamatuar sitokinlerin (TNF-alfa, IL-6) ilişkisi, poster sunum (P-010)

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Maritim Pine Beach Kongre Merkezi/Belek, Antalya, Türkiye, 03 Nisan 2013, ss.1

Alkalen Fosfataz Enziminin Saflaştırılması, poster sunum (P-22)

III. Fiziksel Kimya Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 12 Temmuz 2012, ss.1

Carbonic Anhydrase I and II inhibiton with Varenicline for Smoking Cessation Drug: Champix, poster sunum (sf-74)

The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA), Antalya, Türkiye, 11 Nisan 2012, ss.74

Diğer Yayınlar