Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2014 - 2015Akne Vulgaris Hastalarında Paraoksanaz enzim aktivitesinin ölçümü ve P/Q polimorfizminin belirlenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BİLEN Ç.

 • 2014 - 2015İnsan Eritrositlerinde bulunan karbonik anhidraz izoenzimleri üzerinde bazı ilaçların aktivasyon ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BİLEN Ç.

 • 2013 - 2014Antiepileptik ilaçların bazı plazma ve eritrosit enzimleri üzerindeki etkileri

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BİLEN Ç.

 • 2013 - 2014Paraoksonaz 1 Enziminin Alternatif Bir Metod ile Saflaştırılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BİLEN Ç.

 • 2012 - 2013Alkalen Fosfataz Enziminin Uygun Bir Yöntemle Saflaştırılması ve Çevre Kirleticilerine Karşı Afinitesinin Araştırılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BİLEN Ç.

 • 2011 - 2012Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında CAT testi ile İnflamatuar sitokinler (IL6, TNF alfa) ve Yaşam Kalitesi İlişkisi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BİLEN Ç.