Bilimsel Faaliyetler

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Mayıs 2016Hilal Kuday1, Fatih Sönmez2, Çiğdem Bilen3, Emre Yavuz3, Nahit Gençer3, Oktay Arslan3, Mustafa Küçükislamoğlu1, Yeni Pirido [2,3-d] Pirimidin Türevlerinin Sentezi ve Eritrosit Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimleri Üzerine in vitro İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, poster sunum (P-32), 10. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 26-28 Mayıs 2016 Ayvalık / Balıkesir.

  Balıkesir

 • Mayıs 2016Çiğdem BİLEN, Nahit GENÇER, Oktay ARSLAN, Alkalen Fosfatazın Saflaştırılması ve Bazı ilaçlara Karşı Afinitesinin Araştırılması, sözlü sunum (S-10), 10. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 26-28 Mayıs 2016 Ayvalık / Balıkesir.

 • Haziran 2013bTuna Demirci, bMustafa Arslan, aÇiğdem Bilen, cDudu Demir, aNahit Gençer, aOktay Arslan, 1,3-Dikarbonil Metilaminobenzen-Sülfonamid Türevlerinin Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkileri, Kromatografi Kongresi, poster sunum (PS-49), Bursa, 19-22 Haziran 2013.

  Bursa

 • Haziran 2013aÇiğdem Bilen, cDudu Demir, bAlparslan Atahan, bMustafa Ceylan, bMustafa Küçükislamoğlu, aNahit Gençer, Bazı Kalkon Türevlerinin Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkileri, Kromatografi Kongresi, poster sunum (PS-50), Bursa, 19-22 Haziran 2013.

 • Temmuz 2012Çiğdem Bilen*, Nahit Gençer*, Oktay Arslan*,Alkalen Fosfataz Enziminin Saflaştırılması, III. Fiziksel Kimya Kongresi, poster sunum (P-22), Burhaniye, Balıkesir, 12-15 Temmuz 2012.

  Balıkesir

 • Temmuz 2012Çiğdem Bilen*, Nahit Gençer*, Oktay Arslan*, Alkalen Fosfataz Enziminin Çevre Kirleticilerine Karşı Afinitesinin Araştırılması, III. Fiziksel Kimya Kongresi, poster sunum (P-23), Burhaniye, Balıkesir, 12-15 Temmuz 2012.

 • Haziran 2011Çiğdem Bilen*, Özen Özensoy Güler*, Serap Beyaztaş*, Oktay Arslan*, ‘Paraoksonaz Enziminin Glutaraldehit ile İmmobilizasyonu ve Bazı Ağır Metallere Karşı Afinitesinin Araştırılması’, poster sunum (BP-036), Erzurum, 2011.

  Erzurum

 • Haziran 2011Çiğdem Bilen, Adem Ergün, Dudu Demir, Nahit Gençer, Oktay Arslan, ‘Bazı Pestisitlerin Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine in Vitro Etkilerinin Araştırılması’, poster sunum (BP-037), Erzurum, 2011.

 • Haziran 2011Atatürk Üniversitesi/ 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi/ Erzurum- Çalıştay- ‘Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı’

  Erzurum

 • Mayıs 2011HPLC (Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi), Ant Teknik

  Balıkesir

 • Mayıs 2009Ciğdem Bilen, Murat Sayın, Lars Haastrup Pedersen, Özen Özensoy Güler, ‘Fungamyl Amilaz cross-link (çapraz-bağlı) Agregasyon İmmobilizasyon Parametrelerinin İncelenmesi’, sözlü sunum (S-16), V. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Ayvalık- Balıkesir, 20-24 Mayıs 2009.

  Balıkesir

 • Haziran 2008‘Su Ürünlerinde Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri’ Lisansüstü Yaz Okulu

  Erzurum