Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Nisan 2013''1. Sarıoğlu N.,'' ''2. Hişmioğulları A.A.'', ''3. Bilen Ç.'' Koah Çalışma Grubu Poster Bildiri Ödülü, KOAH’ta CAT testi ile yaşam kalitesi ve inflamatuar sitokinlerin (TNF-alfa, IL-6) ilişkisi

    Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Maritim Pine Beach Kongre Merkezi/Belek-Antalya

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 118

h-indeksi (WOS): 7