Assoc. Prof. Çiğdem NAS


Faculty of Economic and Administrative Sciences, Department of Political Science and International Relations

International Relations


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Political Science, International Relations, EU Politics and İnternational Relations, EU Political Construction, European Studies, Eurepean Union, Turco-European Union Relations, Europan Integration

Other Email: cgdmnas@gmail.com
Office Phone: +90 270 930 0
Web: https://avesis.yildiz.edu.tr/cnas
Office: İİBF Binası
Address: Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF Binası Davutpaşa Kampüsü Esenler İstanbul

Metrics

Publication

55

Citation (WoS)

7

H-Index (WoS)

2

Citation (Scholar)

96

H-Index (Scholar)

6

Project

1

Thesis Advisory

23

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1994 - 2000

1994 - 2000

Doctorate

Marmara University, Institute Of European Studies, Department Of European Union Politics And International Relations (English), Turkey

1990 - 1992

1990 - 1992

Postgraduate

University of London - The London School of Economics and Political Science, Social Policy And Administration, European Social Policy, United Kingdom

1984 - 1988

1984 - 1988

Undergraduate

Bogazici University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Internatıonal Relatıons, Turkey

Dissertations

2000

2000

Doctorate

European Minority Rights Regime

Marmara University, Institute Of European Studies, Department Of European Union Politics And International Relations (English)

1990

1990

Postgraduate

Family Policy in EU countries

University of London - The London School of Economics and Political Science, Social Policy And Administration, European Social Policy

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

“Climate 2030: Climate Change Education for Academics and Teachers"

Environment and Sustainability

Bosphorous University Lifelong Learning Center

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Political Science

International Relations

EU Politics and İnternational Relations

EU Political Construction

European Studies

Eurepean Union

Turco-European Union Relations

Europan Integration

Academic Titles / Tasks

2007 - Continues

2007 - Continues

Associate Professor

Yildiz Technical University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Department Of Political Science And International Relations

2001 - 2007

2001 - 2007

Assistant Professor

Marmara University, Institute Of European Studies, Department Of European Union Politics And International Relations (English)

1994 - 2000

1994 - 2000

Research Assistant

Marmara University, Institute Of European Studies, Department Of European Union Politics And International Relations (English)

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi

Yildiz Technical University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Department Of Political Science And International Relations

2015 - 2017

2015 - 2017

Deputy Head of Department

Yildiz Technical University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Department Of Political Science And International Relations

2001 - 2007

2001 - 2007

Deputy Head of Department

Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Enstitü Yönetimi

Non Academic Experience

2009 - Continues

2009 - Continues

genel sekreter

İktisadi Kalkınma Vakfı

2008 - Continues

2008 - Continues

Secretary General

Non-profit Organisation, Economic Development Foundation, Research

1994 - 2007

1994 - 2007

araştırma görevlisi ve yardımcı doçent

Marmara Üniversitesi

1992 - 1994

1992 - 1994

Researcher

Chamber of Industry, Istanbul Chamber of Industry, Research

Advising Theses

2010

2010

Postgraduate

The Europeanization of Greek identity

Nas Ç. (Advisor)

B.KINAYYİĞİT(Student)

2010

2010

Doctorate

Europeanization of environmental policy in Turkey

Nas Ç. (Advisor)

H.CAVLAK(Student)

2009

2009

Postgraduate

EU policy towards the South Caucasus

Nas Ç. (Advisor)

A.İSKENDEROV(Student)

2008

2008

Doctorate

Construction of European identity within the European Union

Nas Ç. (Advisor)

S.ÖNER(Student)

Designed Lessons

Doctorate

Doctorate

AB siyasal Sistemi

Nas Ç.

Postgraduate

Postgraduate

Tarihsel perspektiften Avrupa Entegrasyon süreci

Nas Ç.

Postgraduate

Postgraduate

Avrupa'da Siyaset ve Toplum

Nas Ç.

Articles Published in Other Journals

2012

2012

AB'nin Kurumsal Değişimi ve yeni mali anlaşma

NAS Ç.

İKV Dergisi , pp.38-41, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Türkiye'nin AB Katılım Müzakereleri Beşinci Yılında

NAS Ç.

İKV Dergisi , pp.23-28, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Cultural Rights and the EU

NAS Ç.

Lusiada , pp.229-248, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Emotion as a Factor in Turkey-EU Relations

Nas Ç.

UACES 49th Annual Conference in Contemporary European Studies, Lisbon, Portugal, 1 - 04 September 2019

2019

2019

Yunan Parlamentosunda 1999 Helsinki Zirvesi: Türkiye'nin AB Adaylığı Söylemi Üzerine Bir Analiz

NAS Ç., Ayanoğlu B.

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Turkey, 14 February 2019, pp.1096

2010

2010

Turkey and the European Union Processes of Europeanisation Conclusion

NAS Ç., ÖZER Y.

Workshop pn Re-Conceptualising Turkey-EU Relations, İstanbul, Turkey, 01 January 2010, pp.259-267 identifier

2010

2010

Turkey and the European Union Processes of Europeanisation Introduction

NAS Ç., ÖZER Y.

Workshop pn Re-Conceptualising Turkey-EU Relations, İstanbul, Turkey, 01 January 2010, pp.1-8 identifier

2010

2010

Europeanisation of Identity: The Case of the Rebuffed Candidate

NAS Ç.

Workshop pn Re-Conceptualising Turkey-EU Relations, İstanbul, Turkey, 01 January 2010, pp.23-44 identifier

Books & Book Chapters

2023

2023

Transformation and Challenges in Turkey-EU Relations: A Case of Foregin Policy with Domestic Implications

Nas Ç.

in: Turkey's Challenges and Transformation: Politics and Society on the Centennial of the Republic, Zeynep Alemdar,Harun Arıkan, Editor, Macmillan/Palgrave Press, London , London, pp.185-208, 2023 Sustainable Development

2018

2018

AB dönüşürken: Popülizm ve Türkiye'nin AB Süreci

NAS Ç.

in: Popülizmle dönüşen Avrupa Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği, Canan Sokullu, E. , Editor, Bilgesam, İstanbul, pp.181-194, 2018

2017

2017

Sürdürülebilir bir Dünyaya doğru: Küresel gündem ve Türkiye

NAS Ç., Oktay Fırat Ü.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

Turkey and EU Integration: Achievements and Obstacles

Nas Ç., Özer Y.

Routledge, London/New York , London, 2017

2017

2017

Assessing the Possibilty of a Modernized EU-Turkey Customs Union with a view to the TTIP process

NAS Ç.

in: Turkey and Transatlantic Relations, Toperich S., Ünver Noi, A., Editor, Johns Hopkins University Paul Nitze School Of Advanced Studies Saıs, Washington D.C., pp.265-281, 2017

2017

2017

Türkiye'de AB Algıları

NAS Ç.

in: Yarım Asrın Ardından Türkiye AB İlişkileri: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Akçay B. Akgül Açıkmeşe S., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.571-596, 2017

2012

2012

Europeanisation of Identity: The Case of the Rebuffed Candidate

NAS Ç.

in: Turkey and the European Union Processes of Europeanisation, Nas Ç, Özer Y., Editor, Ashgate, Aldershot (UK) , Farnham Surrey, pp.23-44, 2012

2012

2012

Conclusion

NAS Ç., Özer Y.

in: Turkey and the European Union Processes of Europeanisation, Nas Ç, Özer Y., Editor, Ashgate, Aldershot (UK) , Farnham Surrey, pp.259-267, 2012

2011

2011

Turkey and the EU: A Stumbling Accession Process Under New Conditions

NAS Ç.

in: Turkey in the 21st Century Quest for a New Foreign Policy, Oktav O. Z., Editor, Ashgate, Aldershot (UK) , Farnham Surrey, pp.159-184, 2011

2010

2010

Changing Europe and Turkey Current DEbates

NAS Ç., İzci Connelly R.

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, İstanbul, 2010

2010

2010

Değişen Avrupa ve Türkiye Güncel Tartışmalar

NAS Ç., İzci Connelly R.

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, İstanbul, 2010

2007

2007

Intercultral Dialogue and Democratisation in the Mediterranenan Turkey as a Facilitator

NAS Ç.

in: Intercultural Dialogue and Citizenship, Bekemans L., Karasinska-Dendler M., Mascia M., Papisca A., Stephanou C. A., Xuereb P. G. , Editor, Marsilio Editori S.P.A. İn Venice, Venedik, pp.423-438, 2007

2006

2006

Intercultural dialogue between civilizations Turkey as a bridge

NAS Ç.

in: EU and Turkey: Reflections on the prospects for membership, Neuwahl N, Kabaalioglu H., Editor, Lito, İstanbul, pp.157-181, 2006

2005

2005

Turkey's International Role as a Democratic model in the middle East

NAS Ç.

in: Turkish Review of middle East Studies, OBİV, Editor, Ortadoğu Ve Balkan İncelemeleri Vakfı, İstanbul, pp.217-258, 2005

2004

2004

Avrupa Parlamentosu ve AB türkiye İlişkileri

NAS Ç.

in: Türk Dış Politikasının Analizi, Sönmezoğlu F. , Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.465-489, 2004

1998

1998

AvrupaParlamentosu'nun Etnik Azınlıklara Bakışı ve Türkiye

NAS Ç.

in: Uluslararası Politikada yeni alanlar yeni bakışlar, Sönmezoğlu F. , Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.379-402, 1998

1996

1996

Gümrük birliği rehberi

NAS Ç., gündüz a., yörüng m. t., dartan m., fırat ü. o., Ilgaz D., et al.

Emlak Bankası Eğitim Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 1996

1996

1996

Batı Avrupa birliği Oluşumu Karşısında Türkiye'nin Durumu

NAS Ç.

in: Değişen Dünya ve Türkiye, Sönmezoğlu F. , Editor, Bağlam, İstanbul, pp.63-85, 1996

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2007 - Continues

2007 - Continues

İktisadi Kalkınma Vakfı

Secretary GeneralCongress and Symposium Activities

13 December 2019 - 14 December 2019

13 December 2019 - 14 December 2019

Black Sea as a Space for Regional and International Cooperation

Panelists

İstanbul-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

Kartepe Göç ZirvesiSustainable Development

Panelists

Kocaeli-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Değişen Dünyada Türkiye Küresel Dönüşüm ve AB süreci

Invited Speaker

Gaziantep-Turkey

01 June 2018 - 01 June 2018

01 June 2018 - 01 June 2018

EU Enlargement and Reform Agenda Implications for Turkey and the Balkans

Panelists

Vienna-Austria

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

What are the perspectives after Varna summit for Turkey-EU relations and the role of Bulgaria

Invited Speaker

Sofija-Bulgaria

01 March 2018 - 01 March 2018

01 March 2018 - 01 March 2018

Türkiye'nin AB sürecinde Kadının Durumu ve cinsiyet EşitliğiSustainable Development

Moderator

İstanbul-Turkey

01 March 2018 - 01 March 2018

01 March 2018 - 01 March 2018

Varna Zirvesinin ardından Türkiye AB İlişkileri

Panelists

İstanbul-Turkey

01 March 2018 - 01 March 2018

01 March 2018 - 01 March 2018

AB'nin Geleceği

Invited Speaker

İzmir-Turkey

01 February 2018 - 01 February 2018

01 February 2018 - 01 February 2018

Turkey EU Relations and the Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Invited Speaker

Sofija-Bulgaria

Scholarships

1990 - Continues

1990 - Continues

Jean Monnet

Jean Monnet Scholarship Program

Citations

Total Citations (WOS): 7

h-index (WOS): 2

Jury Memberships

July-2018

July 2018

Doctorate

doktora - YTU