Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Teknolojisi

  • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Su Temini ve Arıtımı

  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

  • Nanomalzemeler

  • Mühendislik ve Teknoloji