Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 1999Doktora

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Türkiye

 • 1993 - 1995Yüksek Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Türkiye

 • 1987 - 1992Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1999Doktora

  Evsel Atıksuların Fiziko-Kimyasal Arıtılabilirliğinin Tam Ölçekli Bir Tesiste Araştırılması

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü

 • 1995Yüksek Lisans

  Elmalı Rezervuar Suyunda Sıcaklık Modellemesi, Su Kalitesi ve Amonyak Formunun Belirlenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü