Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2014 - Devam Ediyor Yüksekokul Müdürü

  Yıldız Teknik Üniversitesi

 • 2014 - Devam Ediyor Merkez Müdürü

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mesleki Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2008 - 2016Rektör Danışmanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

 • 2011 - 2014Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2006 - 2008Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansAnaerobik Arıtma Prosesleri

 • Yüksek Lisansİnşaat Projeleri Çevresel Etki Değerlendirmesi

 • LisansAtıksu Arıtımında Tesis Tasarımı

 • LisansBiyolojik Temel İşlemler

Yönetilen Tezler

 • Membran kapasitif deiyonizasyon yöntemi ile yeraltı sularından arsenik ve bor giderimi, DEBİK E. , H.İbrahim(Öğrenci), Doktora, 2018
 • Kalıcı organik kirleticilerin su ortamından nanopartiküllerle arıtılabilirliği, DEBİK E. , K.Altuntaş(Öğrenci), Doktora, 2017
 • Nanomateryalle Zenginleştirilmiş Membran Filtrasyonu ile İçme Suyu Arıtımı, DEBİK E. , A.Çoban(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Evsel Atıksulardan Nütrient Gideriminde Pilot Ölçekli Bardenpho ile Kaskat Proseslerinin Karşılaştırılması, DEBİK E. , Ç.Balçık(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • İleri Biyolojik Arıtma Proseslerinde Nütrient Giderimi ve Mikroorganizma Türlerinin İncelenmesi, DEBİK E. , N.Manav(Öğrenci), Doktora, 2012
 • Evsel Atıksulardan Modifiye Beş Kademeli Bardenpho Prosesiyle Nütrient Giderimi ve Bulanık Mantık Yönetiminin Uygulanması, DEBİK E. , A.Yıldırım(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Zeytin Karasularının Membran Proseslerle Nihai Arıtımının İncelenmesi, DEBİK E. , F.Erol(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Zeytin Karasularının Fiziko-Kimyasal ve Membran Filtrasyon Yöntemiyle Geri Kazanımı, DEBİK E. , T.Coşkun(Öğrenci), Doktora, 2010
 • Anaerobik ön arıtma sonrası membran teknolojisi ile tekstil atıksularının geri kazanımının araştırılması, DEBİK E. , G.Kaykıoğlu(Öğrenci), Doktora, 2010
 • Pamuklu Tekstil Endüstrisi Atıksularının Membran Proseslerle Geri Kazanımının Araştırılması, DEBİK E. , B.Beril(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Tekstil Atıksularının Anaerobik Arıtımı (Renk ve KOİ Giderimi), DEBİK E. , A.Çoban(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Atık Su ve İçme Suyu Şebeke Hizmetlerinde Özelleştirme, DEBİK E. , M.Koral(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Ardışık Kesikli Reaktör ile Evsel Atıksulardan Azot ve Fosfor Giderimi, DEBİK E. , N.Manav(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Tavuk Kesimhanesi Atıksularının Yeni Geliştirilen Bir Anaerobik Reaktörle Arıtımı, DEBİK E. , T.Coşkun(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006