Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Economical approach to nitrate removal via membrane capacitive deionization

SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, cilt.209, ss.776-781, 2019 Özet

The chemical treatability of municipal wastewater

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.9, ss.451-460, 2000 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Municipal Wastewater Treatment With A Pilot Scale Two Stage Cascade Biological Nutrient Removal Process

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FENBILIMLERI DERGISI, cilt.34, ss.71-79, 2016

Büyükbaş Hayvan Atıklarının Kompostlaştırılması

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.117-125, 2011

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kinetic Study for Nitrate Removal by Nano Zero Valent Iron

Regional Workshop on “Water-Energy-Food-Nexus in MENA Region”, Aswan, Mısır, 11 Kasım 2018, ss.1

Sulfate Removal by Capacitive Deionization (CDI) Process and Cost Analysis

Water Perspectives in Emerging Countries, Water Scarcity: Risks and Solutions, 24 - 27 Nisan 2018

Membran Kapasitif Deiyonizasyon Prosesi ile Sertlik Giderimi

4th International Symposium on Environment and Moralit, Saraybosna, Bosna-Hersek, 28 Haziran 2018, ss.1

Water quality improvement of historical Beykoz-Oncesmeler water system in Istanbul, Turkey

Expert Workshop on “Water Use in MENA Countries 2017”, Marakeş, Monako, 03 Kasım 2017, ss.1

REVITALIZATION OF HISTORICAL BEYKOZ-ONCESMELER WATER SYSTEM IN ISTANBUL, TURKEY

Expert Workshop on “Water efficient cities, from November 03 to 08, 2017, Marrakech, Morocco.”, Marakash, Fas, 3 - 08 Kasım 2017

DDT Removal by Nano Zero Valent Iron: Influence of pH on Removal Mechanism

International Conference on Technology, Engineering and Science, 26 Ekim - 29 Ocak 2017

Binary Adsorption of Copper and Nickel Metal Ions on Nano Zero Valent Iron Supported on Activated Carbon ( AC/nZVI)

Solutions to Water Challenges in MENA REGION Regional Workshop, Kahire, Mısır, 25 - 30 Nisan 2017, cilt.1, ss.146-152
Link

Single and Binary Adsorption of Copper and Nickel Metal Ions on Nano Zero Valent Iron (nZVI)

3rd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül 2016, ss.250-255

Determination of the Parameters Affecting the Efficiency of the Capacitive Deionization Process

2nd International Symposium on Environment and Morality, Adıyaman, Türkiye, 01 Ocak 2014, ss.1

Yeni bir Deiyonizasyon Prosesi: Kapasitif Deiyonizasyon

Uluslararası Katılımlı Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Gümüşhane, Türkiye, 24 Ekim 2013, ss.583-591

Disinfection By Products Removal by Nanoparticlees Sintered in Zeolite

3 rd International Conference on Future Environmnet and Energy, 24 - 25 Şubat 2013

Büyükbaş Hayvan Atıklarının Anaerobik Çürütme ile Stabilize Edilmesi

ORAK 2010 Organik Atıklardan Kompost ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kompostun Kullanım Alanları Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Haziran 2010, ss.93-101

Büyükbaş Hayvan Atıklarının Yönetimi

Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu 08, İstanbul, Türkiye, 02 Kasım 2008, ss.447-458

The Effect of Mixing Conditions on Anaerobic Digester Performance

International Conference on Biologial Treeatment of Waste and The Environment,, Weimer,, Almanya, 02 Eylül 1999, ss.285-289

Ammonia Removal From Surface Water By Using Natural Zeolite

International Symposium on Water Resources and Environmental Impact Assessment

Atıklardan Bioetanol (Yakıt Alkolü) Elde Edilmesi

Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu

Kitap & Kitap Bölümleri

Solutions to Water Challenges in MENA Region Proceedings of the Regional Workshop

Binary Adsorption of Copper and Nickel Metal Ions on Nano Zero Valent Iron Supported on Activated Carbon (AC-nZVI), Zeinab Abou-Elnaga; Mehmet Emin Aydin, Editör, Cuvillier Verlag, Göttingen, ss.146-152, 2016
Link

Su ve Atıksu Mühendisliği - Water and Wastewater Engineering

İyon Değiştirme, Toröz İ., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., İstanbul, ss.200-250, 2015