Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2012 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi/Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • LisansKimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı II

 • LisansDeneysel Tasarım ve Veri Analizi

 • LisansKim. Müh. Lab.II

 • LisansKimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı I

 • LisansProses Dinamiği ve Kontrol

 • LisansMühendisler için Fiziksel Kimya

 • Yüksek Lisansİleri Reaktör Tasarımı

 • LisansMatematiksel Modelleme

 • LisansKimya Mühendisliği Uygulamaları

 • LisansKimyasal Reaktör Tasarımı

 • LisansKinetik

 • LisansMesleki İngilizce

Yönetilen Tezler

 • Atık Sulardan Kefir Biyokütlesi ile Reaktif Boyar Madde Giderimi

  Kılıç Apar D. (Danışman)

  A.Osman(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Zenginleştirilmiş peynir altı suyu ile kefir biyokütlesi üretimi: Proses parametrelerinin optimizasyonu ve fermantasyon kinetiğinin incelenmesi

  Kılıç Apar D. (Danışman)

  B.YAVUZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Badem ve kestane kabuğu kullanılarak sulu çözeltilerden bentazon ve metalaxyl pestisitlerinin giderimi: Deneysel tasarım ile optimizasyon, adsorpsiyon kinetiği ve izoterminin incelenmesi

  Kılıç Apar D. (Danışman)

  B.DİLER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015