Arş.Gör.Dr.

Deniz KURMEL


Fen-Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatı Böl.

Mütercim Tercümanlık (Fransızca)

Eğitim Bilgileri

2006 - 2014

2006 - 2014

Doktora

Université Paris Vıı-Denis Diderot, Uygulamalı, Betimleyici, Otomatik Dilbilim, Dilbilim, Fransa

2005 - 2006

2005 - 2006

Yüksek Lisans

Université Paris Vıı-Denis Diderot, Dil Mühendisliği, Uygulamalı Diller, Kültürlerarası Çalışmalar, Fransa

2003 - 2005

2003 - 2005

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Franszıca Mütercim-Tercümanlık, Türkiye

1998 - 2002

1998 - 2002

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Franszıca Mütercim-Tercümanlık, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Les droits de l’Homme en turc: aménagement ou développement spontané? (Türkçe’de insan hakları : planlı bir dilsel çalışma mı spontane bir gelişim mi?)

Université Paris Vıı-Denis Diderot, Uygulamalı, Betimleyici, Otomatik Dilbilim, Dilbilim

2006

2006

Yüksek Lisans

La formation d’une unité de « L’introduction à la terminologie » dans le cadre du projet MeLLANGE (MeLLANGE projesi kapsamında "Terimbilime Giriş" ünitesinin oluşturulması)

Université Paris Vıı-Denis Diderot, Dil Mühendisliği, Uygulamalı Diller, Kültürlerarası Çalışmalar

2005

2005

Yüksek Lisans

Toplumsal Boyutta Terimbilim Çalışmaları:Fransa’daki Afnor Terim Birliği’ nden Yola Çıkarak Türkiye’de Terimlerde Standartlaştırma Modeli Oluşturmak

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Fransızca Mütercim Tercümanlık

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

C1 İleri

C1 İleri

Fransızca

Araştırma Alanları

Mütercim-Tercümanlık, Fransızca Mütercim-Tercümanlık

Akademik Unvanlar / Görevler

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı Böl.

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Staj Sorumlusu

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatı Böl.

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Staj Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatı Böl.

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Önceki Öğrenme Bölüm Komisyon Üyeliği

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatı Böl.

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm FEDEK Komisyonu Başkan Yardımcısı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatı Böl.

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Fedek İstatistik Komisyon Üyeliği

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatı Böl.

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Bölüm Eğitim-Öğretim Komisyon Üyeliği

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatı Böl.

2017 - 2019

2017 - 2019

YTÜ BDE Mezuniyet Komisyonu Üyeliği

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatı Böl.

2014 - 2019

2014 - 2019

Araştırmacı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Rektörlük, Başarı Merkezi

2017 - 2018

2017 - 2018

Bölüm Stratejik Planlama Komisyon Üyeliği

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatı Böl.

2017 - 2018

2017 - 2018

Bölüm Web Sayfası Komisyonu Üyeliği

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatı Böl.

2014 - 2015

2014 - 2015

YTÜ BDE Akademik ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Üyeliği

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatı Böl.

2011 - 2014

2011 - 2014

YTÜ BDE Bilişim ve Yazılım Komisyon Üyeliği

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatı Böl.

2004 - 2008

2004 - 2008

Koordinatör Yardımcısı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Rektörlük, Uluslararası ilişkiler Ofisi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Teknik Metin Yazarlığı

Lisans

Lisans

Terimbilim

Tasarladığı Dersler

Lisans

Lisans

Uluslararası Kurumlarda Kurumsal Çeviri

Kurmel D. , Ersöz Demirdağ H.

Lisans

Lisans

Çeviri Odaklı Eleştirel Veri Okuryazarlığı

Bogenç Demirel Z. E. , Kurmel D.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Hukuk Çevirisi Ekseninde Avrupa Birliği Terim Veritabanı: IATE

Kurmel D.

Frankofoni Dergisi, sa.38, ss.49-61, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Toplumterimbilimsel bir yaklaşım örneği: Ekoloji terimlerinin çevrimiçi ağlarda dolaşımı

Kurmel D. , Görgüler Z.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sa.18, ss.725-736, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Traduire la science “en plein air” ou à l’ère du Web 2.0: Exemples de Turquie

Demirel Z. E. , Görgüler Z. , Kurmel D.

Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, ss.1-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

L'intraduisible à l’ère du Web 2.O au sein de la communication juridique et médicale

Demirel Z. E. , Görgüler Z. , Kurmel D.

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, sa.23, ss.1-22, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Traduction en Turc de l’article 5 de la Convention Européenne des droits de l’homme: Différents types de la détention

Kurmel D.

Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.8, ss.29-43, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Toplumterimbilimsel bir inceleme: Türkçede Kuantum Fiziği terimlerinin alanlararası dolaşımı

Görgüler Z. , Kurmel D.

Littera Edebiyat Yazıları Çeviri Özel Bölümü, cilt.32, ss.157-165, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

İstanbul’da Kent Hakkı Ve Adalet Kavramlarını Terimler Üzerinden Okumak: Mekanda Adalet Derneği ve beyond.istanbul

Kurmel D.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi - Congist'19 -Şehrin Dili- , İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2019

2018

2018

Exemple d’un voyage transdisciplinaire et transcréatif à l’ère du Web 2.0 : Pratiques bio-artistiques et bio-traductifs en Turquie

Demirel Z. E. , Görgüler Z. , Kurmel D.

Colloque international Théories et Réalités en Traduction 5 Ecrire, Traduire le voyage, Antwerp, Belçika, 31 Mayıs - 01 Haziran 2018 Creative Commons License

2017

2017

Nefretsiz bir Yaşam Mümkün! Çeviri Odaklı Yaratıcı Aktivist Taktikler

Bogenç Demirel Z. E. , Kurmel D. , Görgüler Z.

22. Türkiye’de İnternet (İnet-tr’17), İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017 Creative Commons License

2016

2016

Ağ Toplumunda Çeviri Odaklı Demokratik Pratikler

Demirel Z. E. , Görgüler Z. , Kurmel D.

inet-tr’xx16 21. Türkiye’xxde İnternet Konferansı, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016 Creative Commons License

2016

2016

Créations et réécritures transmédiatiques. Exemple d’une série télévisée populaire turque

Bogenç Demirel E., Görgüler Z. , Kurmel D.

Colloque international Théories et Réalités en Traduction&Rédaction-Créativité en traduction/interprétation et dans la formation des interprètes/traducteurs, Naples, İtalya, 05 Mayıs 2016, ss.387-390 Creative Commons License

2015

2015

Défis enjeux des traducteurs turcs à la rencontre des intraduisibles

DEMİREL Z. E. , GÖRGÜLER Z. , KURMEL D.

Colloque international L’Intraduisible Les méandres de la traduction, Paris Evry, Fransa, 3 - 04 Aralık 2015

2015

2015

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni Yeniden Çevirmek

Kurmel D.

Retranslation in Context II, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2015

2014

2014

Traduire la science “en plein air” ou à l’ère du Web 2.0: Exemples de Turquie

Demirel Z. E. , Görgüler Z. , Kurmel D.

Colloque international Théories et Réalités en Traduction&Rédaction, Brest, Fransa, 11 - 12 Aralık 2014 Creative Commons License

2012

2012

Toplumterimbilimsel bir İnceleme: Türkçe'de Kuantum Fiziği Terimlerinin Alanlararası Dolaşımı

Kurmel D. , Görgüler Z.

12. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu,, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2012 Creative Commons License

2010

2010

La Formation d'une Unité de Cours de Terminologie

Kurmel D.

10. Uluslararası Dil,Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, ss.46-52

2007

2007

Disiplinlerarası Etkileşim Bağlamında Çeviribilim-Terimbilim İlişkisi

Kurmel D.

Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Konya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2007, ss.257-265

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Terimbilim Çalışmaları ve Hukuk Çevirisi

Kurmel D.

İletişim ve Medya Bağlamında Çevirmen Başvuru Kitabı, Füsun Bilir Ataseven, Editör, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları, İstanbul, ss.138-165, 2021

2020

2020

De la sociolinguistique de la traduction à la sociologie de la traduction

Demirel Z. E. , Kurmel D.

Traduction et linguistique- Les sciences du langage et la traductologie, Yusuf Polat, Editör, Editions l'Harmattan , Paris, ss.187-206, 2020

2020

2020

Terminoloji Üzerine: Bütünce Temelli Terminoloji Çalışmalarının Farklı Alanlarda Uygulanması: Otomotiv ve Siber Zorbalık

Bogenç Demirel Z. E. , Kurmel D. , Görgüler Z.

Çevirilopedi Çevirmenin Ansiklopedisi, Melis Pelin Molu, Editör, Üniversal Yayınları, İstanbul, ss.238-241, 2020

2019

2019

La traduction en turc des concepts autonomes de la Convention européenne des droits de l'homme

Kurmel D.

La traduction juridique et économique- Aspects théoriques et pratiques, Franck Barbin,Sylvie Monjean-Decaudin, Editör, Classiques Garnier, Paris, ss.73-83, 2019

2019

2019

(Re)translations of the European Convention on Human Rights in Turkish

Kurmel D.

Studies from a Retranslation Culture: The Turkish Context, Berk Albachten Özlem,Tahir Gürçağlar Şehnaz, Editör, Springer, London/Berlin , London, ss.61-80, 2019

2017

2017

Créations et réécritures transmédiatiques. Exemple d’une série télévisée populaire turque: Kiralık Aşk

Demirel Z. E. , Görgüler Z. , Kurmel D.

Exploring Creativity in Translation Across Cultures / Créativité et Traduction à travers les Cultures, Mikaela Cordisco,Emilia Di Martino,Emine Bogenç Demirel,Jean-Yves Le Disez,Fabio Regattin,Winibert Seger, Editör, Aracne Editirce int.le.S.r.l., Rome, ss.89-106, 2017 Creative Commons License

Bilimsel Hakemlikler

Şubat 2021

Şubat 2021

Turkish Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2020

Mart 2020

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2020

Ocak 2020

Turkish Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Mayıs 2016

Mayıs 2016

I. İtalyanca Dilbilim ve Dil Eğitimi Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Kurmel D.
İstanbul, Türkiye

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Çeviri: yeni yönelişler / Traduction: nouvelles destinations III. Uluslararası Çeviri Kolokyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Kurmel D.
İstanbul, Türkiye

Haziran 2012

Haziran 2012

TEKOM Teknik Metin Yazarlığı Semineri

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Kurmel D.
İstanbul, Türkiye

Ödüller

Kasım 2017

Kasım 2017

Akademik Teşvik Ödülü

Yıldız Teknik ÜniversitesiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi - Congist'19 -Şehrin Dili-

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Toplumterimbilimsel Bir Yaklaşım Örneği: Türkiye’de Ekoloji Terimlerinin Çevrimiçi Ağlarda Dolaşımı

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Colloque international Théories et Réalités en Traduction 5 & Ecrire, Traduire le voyage

Çalışma Grubu

Antwerp-Belçika

2017

2017

22. Türkiye’de İnternet Konferansları

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Congres Mondial de Traductologie

Katılımcı

Paris-Fransa

2016

2016

21. Türkiye’de İnternet

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2016

2016

Colloque international Théories et Réalités en Traduction&Rédaction-Créativité en traduction/interprétation et dans la formation des interprètes/traducteurs

Çalışma Grubu

Naples-İtalya

2015

2015

Retranslation in Context II

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

XI. Ulusal Frankofoni Kongresi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Colloque international Théories et Réalités en Traduction&Rédaction

Çalışma Grubu

Brest-Fransa

2012

2012

12. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu

Çalışma Grubu

Edirne-Türkiye

2010

2010

10. Uluslararası Dil,Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

2007

2007

Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu

Çalışma Grubu

Konya-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Şubat 2020

Şubat 2020

Teknik Çeviri ve Terimbilim

Seminer

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Aralık 2016

Aralık 2016

Ağ Toplumunda Çeviri Odaklı Demokratik Pratikler

Seminer

İstanbul Üniversitesi-Türkiye

Burslar

2005 - 2006

2005 - 2006

BGF

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları