Assoc. Prof. Deniz KURMEL


Faculty of Arts & Science, Department of Western Languages ​​and Literature

Translation And Interpreting (French)


Research Areas: Western Languages and Literatures, Linguistics, Interpreting and Translating, French Interpreting and Translating

Metrics

Publication

38

Project

4

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2006 - 2014

2006 - 2014

Doctorate

Université Sorbonne Paris Cité, Uygulamalı, Betimleyici, Otomatik Dilbilim, Dilbilim, France

2005 - 2006

2005 - 2006

Postgraduate

Université Paris VII-Denis Diderot, Dil Mühendisliği, Uygulamalı Diller, Kültürlerarası Çalışmalar, France

2003 - 2005

2003 - 2005

Postgraduate

Yildiz Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Franszıca Mütercim-Tercümanlık, Turkey

1998 - 2002

1998 - 2002

Undergraduate

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Franszıca Mütercim-Tercümanlık, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Les droits de l’Homme en turc: aménagement ou développement spontané? (Türkçe’de insan hakları : planlı bir dilsel çalışma mı spontane bir gelişim mi?) Sustainable Development

Université Paris Vıı-Denis Diderot, Uygulamalı, Betimleyici, Otomatik Dilbilim, Dilbilim

2006

2006

Postgraduate

La formation d’une unité de « L’introduction à la terminologie » dans le cadre du projet MeLLANGE (MeLLANGE projesi kapsamında "Terimbilime Giriş" ünitesinin oluşturulması)

Université Paris Vıı-Denis Diderot, Dil Mühendisliği, Uygulamalı Diller, Kültürlerarası Çalışmalar

2005

2005

Postgraduate

Toplumsal Boyutta Terimbilim Çalışmaları:Fransa’daki Afnor Terim Birliği’ nden Yola Çıkarak Türkiye’de Terimlerde Standartlaştırma Modeli Oluşturmak

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Fransızca Mütercim Tercümanlık

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

C1 Advanced

C1 Advanced

French

Research Areas

Western Languages and Literatures

Linguistics

Interpreting and Translating

French Interpreting and Translating

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Professor

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

2004 - Continues

2004 - Continues

Research Assistant PhD

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Deputy Head of Department

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

2022 - Continues

2022 - Continues

Bölüm Kalite Komisyonu Başkanı

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

2022 - Continues

2022 - Continues

Fen-Edebiyat Fakültesi Kalite Komisyonu Üyesi

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

2010 - Continues

2010 - Continues

BDE Öğrenci Danışmalığı

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

2019 - 2022

2019 - 2022

Bölüm Staj Sorumlusu

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

2019 - 2022

2019 - 2022

Bölüm Staj Komisyonu Üyesi

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

2019 - 2022

2019 - 2022

Bölüm FEDEK Komisyonu Başkan Yardımcısı

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

2019 - 2021

2019 - 2021

Bölüm Fedek İstatistik Komisyon Üyeliği

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

2019 - 2020

2019 - 2020

Önceki Öğrenme Bölüm Komisyon Üyeliği

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

2014 - 2020

2014 - 2020

Bölüm Eğitim-Öğretim Komisyon Üyeliği

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

2016 - 2019

2016 - 2019

YTÜ BDE Yatay Geçiş ve Çift Anadal Komisyonu

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

2015 - 2019

2015 - 2019

YTÜ BDE Mezuniyet Komisyonu Üyeliği

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

2014 - 2019

2014 - 2019

Araştırmacı

Yildiz Technical University, Rectorate, Başarı Merkezi

2017 - 2018

2017 - 2018

Bölüm Stratejik Planlama Komisyon Üyeliği

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

2017 - 2018

2017 - 2018

Bölüm Web Sayfası Komisyonu Üyeliği

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

2014 - 2015

2014 - 2015

YTÜ BDE Akademik ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Üyeliği

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

2011 - 2014

2011 - 2014

YTÜ BDE Bilişim ve Yazılım Komisyon Üyeliği

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

2011 - 2012

2011 - 2012

YTÜ Emekli Akademik Personel Bilgi Sistemi (EPERBİS) BDE Üyesi

Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ??And Literature

2004 - 2008

2004 - 2008

Assistant Coordinator

Yildiz Technical University, Rectorate, International Relations

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Teknik Çeviri IV

Undergraduate

Undergraduate

Terimbilim

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası Kurumlarda Kurumsal Çeviri

Undergraduate

Undergraduate

Teknik Çeviri 3

Undergraduate

Undergraduate

Yazınsal Çeviri 1

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Çalışması

Undergraduate

Undergraduate

Teknik Metin Yazarlığı

Designed Lessons

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası Kurumlarda Kurumsal Çeviri

Kurmel D., Ersöz Demirdağ H.

Undergraduate

Undergraduate

Çeviri Odaklı Eleştirel Veri Okuryazarlığı

Bogenç Demirel Z. E., Kurmel D.

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

İstanbul’da Kent Hakkı Ve Adalet Kavramlarını Terimler Üzerinden Okumak: Mekanda Adalet Derneği ve beyond.istanbul (Bildiriden makale üretilmiştir)

Kurmel D.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi - Congist'19 -Şehrin Dili- , İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2019

2018

2018

Exemple d’un voyage transdisciplinaire et transcréatif à l’ère du Web 2.0 : Pratiques bio-artistiques et bio-traductifs en Turquie

Demirel Z. E., Görgüler Z., Kurmel D.

Colloque international Théories et Réalités en Traduction 5 Ecrire, Traduire le voyage, Antwerp, Belgium, 31 May - 01 June 2018 Creative Commons License

2017

2017

Nefretsiz bir Yaşam Mümkün! Çeviri Odaklı Yaratıcı Aktivist Taktikler

Bogenç Demirel Z. E., Kurmel D., Görgüler Z.

22. Türkiye’de İnternet (İnet-tr’17), İstanbul, Turkey, 2 - 04 November 2017 Creative Commons License Sustainable Development

2016

2016

Ağ Toplumunda Çeviri Odaklı Demokratik Pratikler

Demirel Z. E., Görgüler Z., Kurmel D.

inet-tr’xx16 21. Türkiye’xxde İnternet Konferansı, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2016 Creative Commons License

2016

2016

Créations et réécritures transmédiatiques. Exemple d’une série télévisée populaire turque (Bildiriden kitap bölümü üretilmiştir)

Bogenç Demirel E., Görgüler Z., Kurmel D.

Colloque international Théories et Réalités en Traduction&Rédaction-Créativité en traduction/interprétation et dans la formation des interprètes/traducteurs, Naples, Italy, 05 May 2016, pp.387-390 Creative Commons License

2015

2015

Défis enjeux des traducteurs turcs à la rencontre des intraduisibles

DEMİREL Z. E., GÖRGÜLER Z., KURMEL D.

Colloque international L’Intraduisible Les méandres de la traduction, Paris Evry, France, 3 - 04 December 2015

2015

2015

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni Yeniden Çevirmek (Bildiriden kitap bölümü üretilmiştir)

Kurmel D.

Retranslation in Context II, İstanbul, Turkey, 19 - 20 November 2015 Sustainable Development

2014

2014

Traduire la science “en plein air” ou à l’ère du Web 2.0: Exemples de Turquie (Bildiriden makale üretilmiştir)

Demirel Z. E., Görgüler Z., Kurmel D.

Colloque international Théories et Réalités en Traduction&Rédaction, Brest, France, 11 - 12 December 2014 Creative Commons License

2012

2012

Toplumterimbilimsel bir İnceleme: Türkçe'de Kuantum Fiziği Terimlerinin Alanlararası Dolaşımı

Kurmel D., Görgüler Z.

12. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu,, Edirne, Turkey, 18 - 20 October 2012 Creative Commons License

2010

2010

La Formation d'une Unité de Cours de Terminologie

Kurmel D.

10. Uluslararası Dil,Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2010, pp.46-52

2007

2007

Disiplinlerarası Etkileşim Bağlamında Çeviribilim-Terimbilim İlişkisi

Kurmel D.

Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Konya, Turkey, 2 - 05 May 2007, pp.257-265

Books & Book Chapters

2022

2022

La Diffusion De La Décision De La Cour Européenne Des Droits De L’homme : Le Cas De La Turquie

Kurmel D.

in: La langue du procès international- Questions de justice linguisitique, Isabelle Pingel,Jean-Christophe Barbato, Editor, Editions Pedone, Paris, pp.10-30, 2022 Sustainable Development

2021

2021

Terimbilim Çalışmaları ve Hukuk Çevirisi

Kurmel D.

in: İletişim ve Medya Bağlamında Çevirmen Başvuru Kitabı, Füsun Bilir Ataseven, Editor, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları, İstanbul, pp.138-165, 2021

2020

2020

De la sociolinguistique de la traduction à la sociologie de la traduction

Demirel Z. E., Kurmel D.

in: Traduction et linguistique- Les sciences du langage et la traductologie, Yusuf Polat, Editor, Editions l'Harmattan , Paris, pp.187-206, 2020

2020

2020

Terminoloji Üzerine: Bütünce Temelli Terminoloji Çalışmalarının Farklı Alanlarda Uygulanması: Otomotiv ve Siber Zorbalık

Bogenç Demirel Z. E., Kurmel D., Görgüler Z.

in: Çevirilopedi Çevirmenin Ansiklopedisi, Melis Pelin Molu, Editor, Üniversal Yayınları, İstanbul, pp.238-241, 2020

2019

2019

La traduction en turc des concepts autonomes de la Convention européenne des droits de l'homme (Tezden üretilmiştir)

Kurmel D.

in: La traduction juridique et économique- Aspects théoriques et pratiques , Franck Barbin,Sylvie Monjean-Decaudin, Editor, Classiques Garnier , Paris, pp.73-83, 2019

2019

2019

(Re)translations of the European Convention on Human Rights in Turkish

Kurmel D.

in: Studies from a Retranslation Culture: The Turkish Context, Berk Albachten Özlem,Tahir Gürçağlar Şehnaz, Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.61-80, 2019

2017

2017

Créations et réécritures transmédiatiques. Exemple d’une série télévisée populaire turque: Kiralık Aşk

Demirel Z. E., Görgüler Z., Kurmel D.

in: Exploring Creativity in Translation Across Cultures / Créativité et Traduction à travers les Cultures, Mikaela Cordisco,Emilia Di Martino,Emine Bogenç Demirel,Jean-Yves Le Disez,Fabio Regattin,Winibert Seger, Editor, Aracne Editirce int.le.S.r.l., Rome, pp.89-106, 2017 Creative Commons License

2008

2008

Yıldız Teknik Üniversitesi Erasmus Üniversite Kataloğu

Özkan S. (Editor), Karadağ A. B. (Editor), Kurmel D. (Editor)

Yıldız Teknik Üniversitesi, Ersoy&Ersoy Advertising Group, İstanbul, 2008

2008

2008

Living in İstanbul Erasms Öğrnci Rehberi

Özkan S. (Editor), Karadağ A. B. (Editor), Kurmel D. (Editor)

Yıldız Teknik Üniversitesi, Ersoy&Ersoy Advertising Group, İstanbul, 2008

Supported Projects

Scientific Refereeing

April 2021

April 2021

RumeliDE Dil ve edebiyat Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

February 2021

February 2021

Turkish Studies

Other Indexed Journal

March 2020

March 2020

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

January 2020

January 2020

Turkish Studies

Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations

Mayıs 2016

Mayıs 2016

I. İtalyanca Dilbilim ve Dil Eğitimi Kongresi

Scientific Congress

Kurmel D.
İstanbul, Turkey

Haziran 2012

Haziran 2012

TEKOM Teknik Metin Yazarlığı Semineri

Scientific Congress

Kurmel D.
İstanbul, Turkey

Awards

November 2017

November 2017

Akademik Teşvik Ödülü

Yıldız Teknik ÜniversitesiCongress and Symposium Activities

18 September 2019 - 20 September 2019

18 September 2019 - 20 September 2019

İstanbul'da Kent Hakkı ve Adalet Kavramlarını Terimler Üzerinden Okumak: Mekanda Adalet Derneği ve beyond.istanbul, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi - Congist'19 -Şehrin Dili-

Attendee

İstanbul-Turkey

07 March 2019 - 08 March 2019

07 March 2019 - 08 March 2019

Toplumterimbilimsel Bir Yaklaşım Örneği: Türkiye’de Ekoloji Terimlerinin Çevrimiçi Ağlarda Dolaşımı, XIV. Ulusal Frankofoni Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

31 May 2018 - 01 June 2018

31 May 2018 - 01 June 2018

Exemple d'un voyage transdisciplinaire et transcréatif à l’ère du Web2.0: Pratiques bio-artistiques et bio-traductifs enTurquie, Colloque international Théories et Réalités en Traduction 5 & Ecrire, Traduire le voyage

Attendee

Antwerp-Belgium

02 November 2017 - 04 November 2017

02 November 2017 - 04 November 2017

Nefretsiz bi rYaşam Mümkün! Çeviri Odaklı Yaratıcı Aktivist Taktikler, 22.. Türkiye’de İnternet (İnet-tr'17)Sustainable Development

Attendee

İstanbul-Turkey

10 April 2017 - 14 April 2017

10 April 2017 - 14 April 2017

Traduction de la Convention Européenne des droits de l’homme européenne en turc: le cas des concepts autonomes,Congrès Mondial de Traductologie

Attendee

Paris-France

03 November 2016 - 05 November 2016

03 November 2016 - 05 November 2016

Ağ Toplumunda Çeviri Odaklı Demokratik Pratikler, 21. Türkiye’de İnternet (İnet-tr'16)

Attendee

Ankara-Turkey

05 May 2016 - 06 May 2016

05 May 2016 - 06 May 2016

Colloque international Théories et Réalités en Traduction&Rédaction-Créativité en traduction/interprétation et dans la formation des interprètes/traducteurs

Attendee

Naples-Italy

19 November 2015 - 20 November 2015

19 November 2015 - 20 November 2015

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni Yeniden Çevirmek, Retranslation in Context IISustainable Development

Attendee

İstanbul-Turkey

11 May 2015 - 13 May 2015

11 May 2015 - 13 May 2015

Çeviri ÖğretimindeTeknoloji Donanımlı Akıllı Sınıfların Etkisi: Bir Olay İncelemesi “YTÜ Başarı Merkezi”, XI. Ulusal Frankofoni Kongresi

Working Group

İstanbul-Turkey

11 December 2014 - 12 December 2014

11 December 2014 - 12 December 2014

Traduire la science “en plein air” ou à l’ère du Web2.0: Exemples de Turquie, Colloque international Théories et Réalités en Traduction&Rédaction

Attendee

Brest-France

18 October 2012 - 20 October 2012

18 October 2012 - 20 October 2012

Toplumterimbilimsel bir İnceleme: Türkçe'de Kuantum Fiziği Terimlerinin Alanlararası Dolaşımı,12. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu

Attendee

Edirne-Turkey

03 November 2010 - 05 November 2010

03 November 2010 - 05 November 2010

La Formation d'une Unité de Cours de Terminologie, 10. Uluslararası Dil,Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

02 May 2007 - 05 May 2007

02 May 2007 - 05 May 2007

Disiplinlerarası Etkileşim Bağlamında Çeviribilim-Terimbilim İlişkisi, 7. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu

Attendee

Konya-Turkey

Invited Talks

December 2021

December 2021

İletişim ve Çeviri Çalıştayı: Terimbilim Işığında Terim Veritabanları

Workshop

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı-Turkey

October 2021

October 2021

La langue du procès international. Questions de justice linguistique: La diffusion de la décision

Seminar

Université Paris I- Panthéon Sorbonne-France

February 2020

February 2020

Teknik Çeviri ve Terimbilim

Seminar

Marmara Üniversitesi-Turkey

December 2016

December 2016

Ağ Toplumunda Çeviri Odaklı Demokratik Pratikler

Seminar

İstanbul Üniversitesi-Turkey

Scholarships

2005 - 2006

2005 - 2006

BGF (Fransız Hükümeti Bursu)

Official Institutions of Foreign Countries

Jury Memberships

April-2023

April 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Yıldız Teknik Üniversitesi

February-2023

February 2023

Doctorate

Doctorate - Yıldız Teknik Üniversitesi

December-2022

December 2022

Doctorate

Doctorate - Yıldız Teknik Üniversitesi

June-2022

June 2022

Doctorate

Doctorate - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

June-2022

June 2022

Doctorate

Doctorate - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

June-2022

June 2022

Doctorate

Doctorate - Yıldız Teknik Üniversitesi