Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of the effect of balcony depth on daylight illuminance in residential rooms

8th International “Başkent” congress on physical, engineering, and applied sciences, Ankara, Turkey, 4 - 06 February 2023, pp.1-8

An Approach to Control the Illuminance Distribution on Vertical Display Surfaces

5th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2022), Antalya, Turkey, 11 - 13 May 2022, pp.38-48

Bir Büroda Uygulanan Aydınlatma Alternatiflerinin İnsan Odaklı Aydınlatma Açısından Değerlendirilmesi

International Online Conferences on Engineering and Natural Sciences, Gümüşhane, Turkey, 5 - 07 July 2021, pp.27

Bir büro hacminin insan odaklı aydınlatma bakımından incelenmesi ve yenilenmesi

2. Mimarlık ve Şehircilik Lisansüstü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 20 November 2020, pp.10-11

Çok amaçlı salonlarda aydınlatma tasarımı: Uniq hall lounge salonu örneği

2. Mimarlık ve Şehircilik Lisansüstü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 20 November 2020, pp.27-28

Zeyrek Dünya Miras Alanı Aydınlatma Düzeninin İyileştirilmesine Yönelik Bir Öneri

12. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 19 September 2019, vol.1, no.1, pp.227-234

Bir Kentsel Bölge Aydınlatması: Zeyrek Dünya Miras Alanı Örneği

EEMKON 2019, Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi, Kent ve Elektrik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 16 November 2019

Camilerin Lamba Işığı İle Aydınlatılmasına Yönelik Bir İnceleme: Nebi Camii Örneği

10. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 17 October 2019, vol.1, no.1, pp.35-47

Kent Kullanıcılarının Cami Dış Aydınlatması Tercihi Üzerine Bir Araştırma

12. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 19 September 2019, vol.1, no.1, pp.25-32 Sustainable Development

Konut Yaşama Hacminde Gerekli Günışığı Aydınlığını Sağlayacak Pencere Açıklığının Belirlenmesi

12. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 19 September 2019, vol.1, no.1, pp.113-120

Zeyrek Camii ve Çevresi’nin Aydınlatma Yönünden İncelenmesi

1. Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 - 29 March 2019, vol.1, pp.232-233

Camilerin İç Aydınlatması Üzerine Bir İnceleme: Suriçi Örneği

1. Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 - 29 March 2019, vol.1, pp.220-221

Dış Engellerin Hacimdeki Günışığı Aydınlığına Etkisi: Suadiye Sitesi Örneği

1. Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 - 29 March 2019, vol.1, pp.215-216

Tarihi Camilerde Cephe Aydınlatması – Nusretiye Camii Örneği

1. Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 - 29 March 2019, vol.1, pp.228-229

Tarihi Camilerde Cephe Aydınlatması - Üsküdar Mihrimah Sultan Camii Örneği

3.Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 May 2018, pp.73-82

Yapı Yüzü Aydınlatma Teknikleri ve Renkli Işık Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

EEMKON 2015 Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2015, vol.1, pp.15-25

Yapı Yüzü Aydınlatma Teknikleri ve Uygulama Örnekleri

8. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 October 2015, vol.1, pp.142-152

An approach for evaluation the lightness-darkness attribute of a shadow

Balkan Light 2015, Athens, Greece, 16 - 19 September 2015, vol.1, pp.47-52

An Investigation on the Use of Coloured Light in Facade Lighting

28th CIE Session, Manchester, United Kingdom, 28 June - 04 July 2015, vol.1, pp.754-760

Gölgelerin Açıklık Koyuluk Özelliği

10.Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 April 2015, pp.153-160

Yapı Yüzü Aydınlatmasında Işık Rengi Tercihi Üzerine Bir İnceleme

10. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 April 2015, pp.139-146

Ayna Önü Aydınlatmasına Yönelik Bir İnceleme

10. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 April 2015, pp.249-256

An Investigation on Mirror Lighting

Experiencing Light 2014, Eindhoven, Netherlands, 10 - 11 November 2014, vol.1, pp.114

Gölgenin Açıklık-Koyuluk Özelliğinin Belirlenmesine İlişkin Bir Yaklaşım

1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 March 2014, vol.1, pp.167-176

Ayna Önü Aydınlatması İle İlgili Deneysel Bir Çalışma

7. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 22 November 2013, vol.1, pp.70-77

An Experimental Study About Mirror Lighting

Lux Europa 2013, Krakow, Poland, 17 - 19 September 2013, vol.1, no.1, pp.559-564

Gölgenin Sertlik Yumuşaklık Özelliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım

9. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 April 2013, pp.261-269

Yapı Yüzü Renklendirmesinde Yararlanılabilecek Düzenler ve Uygulama Önerileri

9. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 April 2013, vol.1, pp.191-199

Evaluation of Wall Colour and Lighting Arrangement Preferences in Residences in Respect of Energy Consumption

Balkan Light 2012, Belgrade, Serbia And Montenegro, 3 - 06 October 2012, vol.1, no.1, pp.123-131 Sustainable Development

Aydınlatma Programlarının Enerji Değerlendirme Özelliklerinin Karşılaştırması

Çevre Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 December 2011, vol.1, pp.201-214

Investigation of the Shadow Quality Occurred in Interiors Under Artificial Lighting

The 27th Sesssion Of The CIE, Sun City, South Africa, 10 - 15 July 2011, no.1, pp.1029-1038

Aydınlatma Tasarım Sürecinde VIVALDI ve ECOCALC Programlarının Kullanımı

8. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 April 2011, vol.1, pp.189-196

Lamba Işığı ile Aydınlatmada Gölge Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

8. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 April 2011, vol.1, pp.211-218

Asimetrik Yansıtıcı Tasarımına İlişkin Farklı Yaklaşımlar

Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 04 March 2010, pp.357-365

Color Mixture of Dissimilar Fluorescent Lamps

Lux Europa 2009, İstanbul, Turkey, 09 September 2009, pp.945-952

A Successive Approach for Asymmetrical Reflector Design

Lux Europa 2009, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2009, vol.1, no.1, pp.879-886

Yapı Fiziği Konularının Mimarlık Eğitimindeki Yeri ve Önemi

Mimari Tasarım Eğitimi ’09: Bütünleşme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 June 2009, pp.88-97

Suggestions on the Facade Colour Arrangements

AIC Midterm Meeting, Warszawa, Poland, 22 - 23 June 1999, vol.1, no.2, pp.359-370

Asimetrik Yansıtıcı Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım

7. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 November 2008, pp.97-104

Yüksek Basınçlı Boşalmalı Lambalar İçin Yapılan Yansıtıcı Tasarımları

7. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 November 2008, pp.89-96

Reflektordesign für Leuchtstofflampe in Stabform

Licht 2008, Ilmenau, Germany, 11 September 2008, pp.614-621

Eliptik Silindir Yansıtıcı Tasarımı

4. Aydınlatma Sempozyumu, İzmir, Turkey, 13 December 2007, pp.115-124

Flüoresan Lamba Işık Renklerinin Karışımı

4. Aydınlatma Sempozyumu, İzmir, Turkey, 13 December 2007, pp.136-145

Doğrusal Flüoresan Lamba İle Düzgün Yayılmış Aydınlığın Sağlanması

6. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 November 2006, pp.206-213

Düzgün Yayılmış Aydınlık İçin Simetrik Yansıtıcı Tasarımı

6. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 November 2006, pp.84-92

Yüzeylerin Işık Yansıtma Çarpanlarının ve Görünürlüklerinin Belirlenmesi

6. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 November 2006, pp.17-24

Bestimmung der Reflexionsgraden und der Sehbarkeiten der Flächen

Licht 2006, Bern, Switzerland, 10 - 13 September 2006, vol.1, no.1, pp.1-8

İyi Görme Veriminin Belirlenmesi

3. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 November 2005, pp.85-93

Bestimmung des Guten Sehwirkungsgrads

Lux Europa 2005, Berlin, Germany, 19 September 2005, pp.366-369

Büro Binalarında Işık, Isı ve Ses Açısından Optimum Yapı Kabuğu Tasarımı

Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji Denetimi-Yalıtım Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 October 2004, pp.179-184

Tekli Bükey Yüzeyli Yansıtıcı Tasarımına Yönelik Yaklaşımlar

5. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 07 October 2004, pp.187-194

Yapı Yüzü Renkleri: İstanbul’ daki Toplu Konutlara İlişkin Bir Araştırma

5. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 07 October 2004, pp.109-116

Munsell Renklerinin RAL Tasar Dizgesi'ndeki Yeri

5. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 07 October 2004, pp.133-140

Büro Yapılarında Günışığı Açısından Optimum Yapı Kabuğu Tasarımı

5. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 08 October 2004, vol.1, pp.23-30

Işıklılık Dağılımının Mekan Algılamasına Etkisi

4. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 05 October 2002, vol.1, pp.46-53 Sustainable Development

Optimum Building Envelope Design for Visual, Thermal and Acoustical Comfort Conditions in the Offices

3rd European Conference on Energy Performance and Indoor Climate and 23rd Conference of the Air Infiltration and Ventilation Centre, Lyon, France, 23 January 2002, pp.215-220

Examination of Shadow Quality on Facades

Istanbul 2001 - International Lighting Congress & Exhibition, İstanbul, Turkey, 12 September 2001, vol.1, pp.238-246

Facade Colours: A Case Study on Mass Housings in Istanbul

Istanbul 2001 - International Lighting Congress & Exhibition, İstanbul, Turkey, 12 - 16 September 2001, vol.1, no.2, pp.405-412

Compressive Strength-Color Change Relation in Fire-Damaged Buildings

International Scientific Session VSU’ 2001, Sofija, Bulgaria, 29 May 2001, pp.29-35

Konik Yansıtıcıların Aydınlatma Özelliklerinin Karşılaştırılması

3. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 November 2000, pp.195-200

Tekli Bükey Yüzeyli Yansıtıcı Tasarımında Yararlanılabilecek Bir Yöntem

3. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 November 2000, vol.1, pp.189-194

Beziehung Zwischen Fassadenfarbe und Farbverschmutzung

Licht 2000, Hannover, Germany, 20 - 22 September 2000, vol.1, pp.370-376

Entwurf von Reflektoren

Balkanlight Junior' 2000, Varna, Bulgaria, 15 June 2000, pp.77-84

Kent Görünümüne Yapı Yüzü Renklerinin Etkisi

1. Çevre ve Teknoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 April 2000, vol.1, pp.321-332

Yapı Yüzü Rengi ve Bir Tasarım Örneği

Yapı Fiziği Fiziksel Çevre Denetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 06 December 1999, pp.192-198

Hiperboloit Yansıtıcının Aydınlatma Özelliklerinin Belirlenmesi

Yapı Fiziği Fiziksel Çevre Denetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 06 December 1999, pp.173-179

Akmerkez Alışveriş Merkezinin Aydınlatma Düzeni Açısından İncelenmesi

Yapı Fiziği Fiziksel Çevre Denetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 06 December 1999, pp.160-165

Yapı Yüzü Renkleri ve Renk Kirliliği İlişkisi

Türkiye' de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, Kocaeli, Turkey, 18 - 19 November 1999, vol.2, pp.622-630

Der Entwurf von Spiegelreflektor mit Facettenstruktur

1st Balkan Conference on Lighting, Varna, Bulgaria, 06 October 1999, pp.242-248

Aydınlanan Yüzeyde Oluşan Işık Lekeleri ve Önlenmelerine İlişkin Öneriler

2. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 November 1998, pp.79-82

Hacim İşlevi - Aydınlık Düzeyi - Işık Rengi İlişkisi

2. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 1998, vol.1, pp.23-26

Mimarlık Eğitiminde Lisansüstü ve Yapı Fiziği Örneği

Mimarlık Fakültesinde Eğitim Semineri, İstanbul, Turkey, 15 June 1998, pp.159-168

Yaşanabilir Hacimlerin Oluşturulmasında Aydınlatma Kalitesinin Önemi

Uluslararası X.Yapı ve Yaşam Fuar & Kongresi, Bursa, Turkey, 21 May 1998, vol.1, no.1, pp.123-132

Eine Methode Für Die Kontrolle Der Beleuchtungsstärkeverteilung und ein Durchführungsbeispiel

Lux Europa 1997, Amsterdam, Netherlands, 11 May 1997, vol.1, no.1, pp.408-422

Aydınlık Dağılımının Denetlenmesinde Kullanılabilecek Bir Yöntem ve Bir Uygulama Örneği

1. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 November 1996, pp.173-180 Sustainable Development

Lambalarda Işıksal Verim - Renksel Geriverim İlişkisi

1. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 29 November 1996, vol.1, pp.110-117

Mimarlık Eğitiminde İletişimin Rolü ve Yapı Fiziği Örneği

Uluslararası VII. Yapı ve Yaşam Fuar & Kongresi, Bursa, Turkey, 16 April 1996, vol.1, no.1, pp.355-366

Kapalı Hacimlerdeki Yapay Aydınlatma Düzenlerine İlişkin Enerji Kayıpları ve Bakım

İç ve Dış Mekanlarda Aydınlatma Teknikleri ve Araçları Semineri, İstanbul, Turkey, 28 December 1995, vol.1, pp.12-32

Eğitim Yapılarında, Görsel Konforun Doğal ve Yapay Aydınlatma Açısından İncelenmesi

21. Yüzyıla Doğru Eğitim Yapıları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 May 1993, pp.230-242

Değişik Yapı Yüzeylerinin Aydınlatılmasında Temel Özellikler

Şehir Aydınlatması Kollokyumu, Kocaeli, Turkey, 28 March 1992, pp.19-30

Books & Book Chapters

Other Publications

Aydınlatma Aygıtları

Presentation, pp.15, 2011