Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Şubat 2020 Akademik Kadroya Atama

  Bursa Teknik Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Ocak 2019 Akademik Kadroya Atama

  İstanbul Aydın Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Kasım 2017 Doktora Yeterlik Sınavı

  YTÜ

  Doktora yeterlik sınavı

 • Eylül 2017 Tez Savunma (Doktora)

  YTÜ

  Doktora Tez Savunma

Bilimsel Hakemlikler

 • Şubat 2020 Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

 • Eylül 2019 STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2019 STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2019 ENGINEERING STRUCTURES

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2019 JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2018 ENGINEERING STRUCTURES

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2018 ENGINEERING STRUCTURES

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2018 ENGINEERING STRUCTURES

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2017 TÜBİTAK Projesi

 • Kasım 2017 TÜBİTAK Projesi

 • Kasım 2017 TÜBİTAK Projesi

 • Kasım 2017 TÜBİTAK Projesi

 • Kasım 2017 TÜBİTAK Projesi

 • Eylül 2017 TÜBİTAK Projesi

 • Mayıs 2017 Engineering Structures

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2017 Engineering Structures

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2017 TÜBİTAK Projesi

 • Mart 2017 Engineering Structures

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2017 Engineering Structures

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2017 TÜBİTAK Projesi

 • Ekim 2016 Computers and Concrete

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2016 Parametric Study on Energy Demands for Steel Special Concentrically Braced Frames

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2016 Compressive strength prediction of CFRP confined concrete using data mining techniques

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2016 Steel and Composite Structures

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2016 Neural Computing and Applications

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2016 Numerical modelling of a Pile-Supported Embankment using variable inertia piles

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2016 Structural Engineering and Mechanics

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2016 Journal of Composites for Construction, Elsevier

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2016 TÜBİTAK Projesi

 • Mayıs 2016 TÜBİTAK Projesi

 • Mayıs 2016 TÜBİTAK Projesi

 • Mayıs 2016 TÜBİTAK Projesi

 • Mart 2016 Compressive Behavior of PET FRP-Confined Circular, Square and Rectangular Concrete Columns

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2016 Engineering Structures

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2016 Geomechanics and Engineering, An International Journal

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2016 Neural Computing and Applications, Springer

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2016 Fuzzy inference system to formulate compressive strength and ultimate strain of square concrete columns wrapped with fiber reinforced polymer

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2016 Numerical Model to Predict the Lateral Load Resistance of Circular Concrete Column under Eccentric Compression

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2016 Fuzzy inference system to formulate compressive strength and ultimate strain of square concrete columns wrapped with fiber reinforced polymer

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2015 Numerical Investigations of Pile Load Distribution in Pile Group Foundation Subjected to Vertical Load and Large Moment

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2015 Stability of dry stone arches under in-plane seismic loading

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Haziran 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Nisan 2015 Finite element analysis of axially loaded FRP-confined rectangular concrete columns

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2015 Engineering Structures

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2015 Journal of Composites for Construction

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2014 Optimized FRP Wrapping Schemes for Circular Concrete Column

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2014 Finite Element Modeling of Reinforced Concrete Beams with a Hybrid Combination of Steel and Aramid Reinforcement

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2014 Materials and Design, ELSEVIER

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2014 TÜBİTAK Projesi

 • Mart 2014 Nonlinear Behavior of Shear Deficient RC Beams Strengthened with Near Surface Mounted Glass Fiber Reinforcement under Cyclic Loading

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2014 Materials and Design, ELSEVIER

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2013 Behavior of R/C Beams Strengthened with Externally Bonded Hybrid FRP Systems

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2013 Materials and Design, ELSEVIER

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2013 Structural Engineering and Mechanics

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2012 Study on reinforced lightweight coconut shell concrete beam behavior under flexure

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2012 Experimental and analytical investigation on RC columns with distributed-steel bar

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2012 Non-linear FE Modeling of CFRP Strengthened RC Deep Beams with Openings

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2012 Materials and Design, ELSEVIER

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2012 Materials and Design, ELSEVIER

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2011 Assessment of Setting Time in CFRP Repaired RC Beams

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2011 Materials and Design, ELSEVIER

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2010 Materials and Design, ELSEVIER

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2009 Buckling of functionally graded circular columns including shear deformation

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2009 Influence of strips configuration on the behaviour of axially loaded RC columns strengthened by steel angles and strips

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2009 Materials and Design, ELSEVIER

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2008 Experimental and theoretical investigation of column-flat slab joint ductility

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2008 Analytical Modeling of Pre-Cast Column-To-Beam Connections Connected as Post Tensioning

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2008 Investigation of Buckling behavior of laminated reinforced concrete Plates with central rectangular hole using finite element method

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2008 Materials and Design, ELSEVIER

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2008 Flexural behaviour of one-way concrete slabs reinforced with steel bars milled from scrap metals

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2008 Materials and Design, ELSEVIER

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2008 Materials and Design, ELSEVIER

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2008 Materials and Design, ELSEVIER

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2007 A Simplified Procedure for Design of Coupled Shear Walls

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2006 Normal Dayanımlı Betonda Kırılma Tokluklarının Bulunması

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2006 Engineering Structures

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2004 Hasarlı Betonarme Kirişlerin Onarımı Üzerine Deneysel Bir Çalışma

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2004 Üç Yüzeyinden Epoksi Çelik Levhalarla Onarılmış Kirişlerin Deneysel İncelenmesi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2004 Yalnız Çekme Donatılı Betonarme Kirişte Sonlu Eleman Boyutunun Yük Taşıma Kapasitesi Tahminine Etkisinin Drucker-Prager ve Çatlak Modelleri İle Karşılaştırılması

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2003 Üniform Elastik Kolonların Doğrusal Burkulma Analizi İçin Üç Farklı Tip Diferansiyel Quadrature Metodu (DQM).

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

 • 2019 - Devam Ediyor Doğal Afet Sigorta Kurumu

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat, Türkiye