Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Numerical Modeling of Traditional Masonry Walls Strengthened with Grout Injection

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Neural network model for seismic response of braced buildings

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS, cilt.170, ss.159-167, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Seismic Performance and Retrofit Evaluation of an Existing Pile-Wharf Structure

Journal of Performance of Constructed Facilities, cilt.31, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

In-Plane Shear Behavior of Traditional Masonry Walls

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, cilt.11, ss.278-291, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Elastoplastic Finite Element Analysis of Masonry Shear Walls

KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.20, ss.784-791, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Seismic axial loads in steel moment resisting frames

INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES, cilt.15, ss.375-387, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Seismic Evaluation of Existing Wharf Structures Subjected to Earthquake Excitation: Case Study

EARTHQUAKE SPECTRA, cilt.31, ss.1177-1194, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Experimental Investigation on Flexural Behavior of RC Beams Strengthened with Different Techniques

KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.18, ss.2162-2169, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Uncertainty Definition on the Constitutive Models for RC Columns Wrapped with FRP

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.39, ss.7535-7548, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Seismic demand on brace-intersected beams in two-story X-braced frames

ENGINEERING STRUCTURES, cilt.76, ss.295-312, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Soil-pile interaction effects in wharf structures under lateral loads

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.51, ss.267-276, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Computational material modeling of masonry walls strengthened with fiber reinforced polymers

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.48, ss.737-755, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Interval finite element analysis of masonry-infilled walls

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.44, ss.73-84, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Monitoring Roof Displacements with GPS in a Long Period Structure

TEKNIK DERGI, cilt.23, ss.6017-6036, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Stress-strain model for fibre-reinforced polymer confined rectangular columns

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS, cilt.164, ss.391-408, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A MAGNIFIED BEAM ALGORITHM TO DETERMINE THE COUPLING RATIOS OF R/C COUPLED SHEAR WALL

STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS, cilt.18, ss.921-929, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Numerical simulation of conventional RC columns under concentric loading

MATERIALS & DESIGN, cilt.30, ss.2158-2166, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A practical approach for modeling FRP wrapped concrete columns

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.23, ss.1429-1437, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nonlinear modeling of concentrically loaded reinforced blockwork masonry columns

CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.31, ss.1012-1023, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Seismic Performance Evaluation of Reinforced ConcreteMoment Frames with Gravity Columns

Practice Periodical on Structural Design and Construction, cilt.25, ss.1-12, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Betonarme Yapılarda Burkulması Önlenmiş Çelik Çapraz Elemanların Doğrusal Olmayan Davranışa Etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.59, ss.299-314, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hava Kireci Kullanılarak Üretilen Tarihi Yığma Duvarlarda Bünyesel Modelleme

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.19, ss.314-329, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Failure Probability of The Coupling Beams with Monte Carlo Simulation

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.19, ss.92-99, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estimating stiffness modification factor for the coupling beam of coupled shear walls using a neural network model

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.6, ss.273-282, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HYSTERETIC ENERGY TO ENERGY INPUT RATIO SPECTRUM IN NONLINEAR SYSTEMS

Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik, cilt.18, ss.239-254, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CFRP ile güçlendirilmiş betonarme kolonların basınç dayanımının çoklu regresyon modelleriyle tahmini

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.31, no.3, ss.172-178, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Donatısız yığma duvarların sonlu eleman analizinde elastoplastik yaklaşım

YTÜ-Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.133-143, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elastic-Plastic Analysis Of R/C Coupled Shear Walls : The Equivalent

Indian Institute of Science, cilt.83, ss.87-94, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Statistical Analysis for the Equivalent Stiffness Ratio of the Tie elements of R C Coupled Shear Walls

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.60-68, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Design for short Columns with Confined Concrete Having Circular Section

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.69-78, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boşluklu Perde Analizinde Bağ Kirişi Rijitliği Hesabı için Yeni Bir Formül

İMO, Teknik Dergi, cilt.10, ss.1973-1982, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Betonarme Elemanlarda Sonlu Eleman Uygulamalarında Drucker-Prager Akma Kriteri Kullanılması

İMO, Teknik Dergi, cilt.9, ss.1617-1625, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nonlinear Finite Element Analysis of Unreinforced Masonry Walls

3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.1-7

A Study on Dynamic Amplification Factor in Shear Walls

5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology ( 5ICEES ), Ankara, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2019, ss.1-8

NONLINEAR ANALYSIS OF BURIED PIPES UNDER THE STATIC LOADS

3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies, Kırklareli, Türkiye, 20 Eylül 2018, ss.39

Nonlinear Analysis of RC Beams Wrapped with CFRP

3. ICOCEE, İzmir, Türkiye, 24 Nisan 2018, ss.1-12

Soil-Pile-Structure Interaction In R/C Frame

3. ICOCEE, İzmir, Türkiye, 24 Nisan 2018, ss.29

Farklı Tekniklerle Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Eğilme Davranışı

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 11 Ekim 2017, ss.1-9

Constitutive Modeling of Unreinforced Masonry Walls

ACM 2015, International Conference on Advances in Applied and Computational Mechanics, İzmir, Türkiye, 05 Ağustos 2015, ss.26

Constitutive Modeling of Unreinforced Masonry Walls

ACM 2015-International Conference on Advances in Applied and Computational Mechanics, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Ağustos 2015, ss.10-16

İskele Kaziklarinin Sayisal Analizleri

8.Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, TMMOB,, İstanbul, Türkiye, 07 Kasım 2014, cilt.1, ss.357-368

Non-linear static analysis of strengthened existing RC frame building using additional RC walls

Vienna Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics 2013, Vienna, Avusturya, 28 Ağustos 2013, ss.1-9

Seismic Analysis of A Historical Monuments: Davutpasa Barracks

First International Conference on Performance-based and Life-cycle Structural Engineering, Hong Kong, Çin, 05 Aralık 2012, ss.1620-1626

Uzun Periyotlu bir Yapıda Yapısal Sağlık İzlemesi ve Deprem Performansının Belirlenmesi

1.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Ankara, Türkiye, 11 Ekim 2011

Uzun Periyotlu bir Yapıda Yapısal Saglık Izlemesi ve Deprem Performansının Belirlenmesi

1.Türkiye Deprem Mühendisligi ve Sismoloji Konferansı, Ankara, Türkiye, 01 Mayıs 2011, ss.1-10

Modelling The In-Plane Behavior Of Unreinforced Masonry Walls

MONUBASIN - 8th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, Patras, Yunanistan, 30 Mayıs 2010, cilt.1, ss.51-53

Yapılarda Betonarme Kolonların Etkin Güçlendirilmesi

Ulusal Deprem Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 01 Ocak 2009, ss.1-10

Betonarme Deniz Yapılarında Korozyon Hasarının Tespiti

6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 Ekim 2007, ss.235-242

Predicting Lateral Confinement Coefficient for R C Rectangular Columns By a Neural Network Model

First European Conference on earthquake Engineering and Seismology, Geneva, 08 Eylül 2006, ss.3-8

The Mesh Size Dependence Problem in the Nonlinear Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Members

Küçük Çekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Ekim 2003, ss.1-10

Boşluklu Perde Bağlantı Kirişleri Hesabı

Prof. Dr. Rıfat Yarar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 1997, ss.303-310

Computational Analysis of Fibre Reinforced Polymer-Confined Masonry Columns

Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, cilt.1, ss.1-8

Kazıklı İskelelerin Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi

Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, cilt.1, ss.1-10

Nonlinear Behaviour of RC Beams Wrapped with FRP Composites

Vienna Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics 2013 (VEESD 2013), cilt.1, ss.1-9

Boşluklu Perde Bağlantı Kirişleri Hesabı

Prof. Dr. Rıfat Yarar Sempozyumu, cilt.1, ss.303-310

Performance Based Desıgn of a Pıle-Wharf Structure Subjected to Eartquake Excıtatıon in Turkey

Second International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering, cilt.1, ss.1-10

Non-linear static analysis of strengthened existing RC frame building using steel braces

Vienna Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics 2013 (VEESD 2013), cilt.1, ss.1-9

Kitap & Kitap Bölümleri

Seismic Isolation, Structural Health Monitoring, and Performance Based Seismic Design in Earthquake Engineering

Strain-Based Seismic Performance Evaluation of Prefabricated Structures, Kasimzade, A.A., Safak, E., Ventura, C.E., Naeim, F., Mukai, Y., Editör, Springer, Cham, Cham, ss.343-354, 2018

Seismic Isolation, Structural Health Monitoring, and Performance Based Seismic Design in Earthquake Engineering

Seismic Energy Demands of Inverted V-Braced Frames, Kasimzade, A.A., Safak, E., Ventura, C.E., Naeim, F., Mukai, Y. (Eds.), Editör, Springer, Cham, Cham, ss.285-293, 2018

Handbook of Coastal and Ocean Engineering

Seismic Response of Coastal and Port Structures, Prof. Dr. Young C. Kim, Editör, World Scientific Publishing, ss.401-434, 2017

Engaging the Public to Fight the Consequences of Terrorism and Disasters

Strengthening R/C and Masonry Structures with Fiber Reinforced Polymers in Disaster Areas, Apostol I., Mamasakhlisi J., Subotta T., Reimer DWG., Editör, Ios Pres Bv, Georgia, ss.128-139, 2014

Yapı Statiği 1

Ytü, İstanbul, 1998