Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat

 • 2011 - 2017Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - 2019Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

 • 2008 - 2011Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

Verdiği Dersler

 • LisansYapı Statiği 1

 • Doktoraİleri Yapı Statiği

 • LisansYapı Statiği 2

Yönetilen Tezler

 • Gömülü Betonarme Boruların Davranışı ve Boyutlandırılması, Doran B. (Danışman) , R.ATASOY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Lifli Polimerler İle Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Hesabı, DORAN B. , M.AYAYDIN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • V-Tipi Kısa Bağ Kirişli Çelik Çaprazlı Çerçeve Sistemlerin Deprem Performansı, DORAN B. , F.Demir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Lifli Polimerle Farklı Biçimlerde Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Eğilme Performanslarının Belirlenmesi, DORAN B. , İ.Dalyan(Öğrenci), Doktora, 2019
 • D-Tipi Dışmerkez Çelik Çaprazlı Çerçeve Sistemlerin Yatay Yükler Altında Davranışı, DORAN B. , B.Demirezen(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Betonarme Çerçeveli Bir Yapıda Yapı-Kazık-Zemin Etkileşimi Dikkate Alınarak Kazık Tasarımı, DORAN B. , E.Keskin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Değişken Kesitli Sürekli Köprülerde Serbest Doğal Frekans Tahmini, DORAN B. , H.Sağlık(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Zaman İntegrasyon Şemalarının Dinamik Benzeri Test Sonuçlarına Etkisi, DORAN B. , S.Öztürk(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Düzlem İçi Yükler Etkisinde Kalan Yığma Duvarlarda Bünyesel Modelleme, DORAN B. , S.Aktan(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Betonarme Yapılarda Burkulması Önlenmiş Çapraz Elemanların Doğrusal Olmayan Davranışa Etkisi, DORAN B. , İ.Köse(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Karbon Esaslı Lifli Polimerler (CFRP) İle Güçlendirilmiş Betonarme Kolonlarda Sargılı Beton Basınç Dayanımının Bulanık Mantık Yaklaşımı, DORAN B. , S.Murtazaoğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Düşey Ve Eğik Kazıklı İskele Yapılarında Zemin-Kazık Etkileşiminin Detaylı Ve Basitleştirilmiş Modeller İle İrdelenmesi, DORAN B. , S.Oruç(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Kazık destekli yanaşma yapılarının sismik yükler altında tasarımı, DORAN B. (Eş Danışman) , M.Köroğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Düşey ve/veya Eğik Kazıklı İskele Yapılarında Zemin Yapı Etkileşimi, DORAN B. , Ş.Korkmaz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Lifli Polimerle Güçlendirilmiş Yığma Duvarların Modellenmesi, DORAN B. , O.Jafarov(Öğrenci), Doktora, 2012
 • Yanaşma Yapılarının Deprem Performanslarının Belirlenmesi, DORAN B. , A.Seçkin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Yığma duvar ve temellerde doğrusal olmayan modelleme, DORAN B. , A.Osman(Öğrenci), Doktora, 2012
 • Rijit Öteleme Hareketine Maruz Mevcut Bir Yapının Deprem Performansının Doğrusal Olmayan Yöntem ile Belirlenmesi, DORAN B. , M.Akkuş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Rijit Öteleme Hareketine Maruz Mevcut Dolgu Duvarlı Bir Yapının Deprem Performansının Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile Belirlenmesi, DORAN B. , Z.Gürpınar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Yığma Yapı Elemanları ve Güçlendirme Teknikleri, DORAN B. , Ç.Kaya(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Dolgu Duvarların Modellenmesinde Kullanılan Eşdeğer Basınç Çubuğu Yöntemlerinin Karşılaştırılması, DORAN B. , Ö.Tar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Uzun Periyotlu Betonarme Binaların Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi ile Değerlendirilmesi, DORAN B. , M.Pürselim(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Mevcut Bir Binanın Performansa Dayalı Tasarım İlkelerine göre Güçlendirilmesi, DORAN B. , N.Gürtekin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Mevcut Kusurlu Bir Betonarme Yapıda Zemin-Yapı Etkileşimi, DORAN B. , E.Uzay(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Mevcut Bir Yüksek Yapıda Rüzgâr Yükü Nedeniyle Meydana Gelecek P-? Etkileri, DORAN B. , Ö.Ayzit(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Tünel Kazısı Nedeniyle Meydana Gelen Zemin Oturmaları ve Bunların Mevcut Bir Yapıya Olan Etkisi, DORAN B. , A.Bulut(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • FRP Sargılı Dikdörtgen Kesitli Betonarme Kolonların Yük Taşıma Kapasitelerinin Farklı Davranış Modellerine Göre İrdelenmesi, DORAN B. , E.BULUT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Mevcut Bir Okul Yapısının Performans Yaklaşımı ile Güçlendirilmesi, DORAN B. , F.Akkan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006