Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2019 - 2021Boşluklu Donatısız Yığma Duvarların Lif Takviyeli Polimer İle Güçlendirme Teknikleri

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  Doran B. (Yürütücü) , Ünsal Aslan Z.

 • 2019 - 2021Boşluklu Yığma Duvarların Elastik Plastik Analizi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  Doran B. (Yürütücü) , Karslıoğlu M.

 • 2016 - 2019Lifli Polimerle Farklı Biçimlerde Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Eğilme Performanslarının Belirlenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  DORAN B. (Yürütücü)

 • 2014 - 2017Enjeksiyon Yöntemi (Grouting) İle Onarılmış Tarihi Tuğla Duvarların Yük Altında Davranışının İncelenmesi

 • 2014 - 2016Çelik Moment Ve Merkezi Çaprazli Çerçevelerde Arttirilmiş Deprem Etkileri Ve Sismik Enerji Talepleri

  TÜBİTAK Projesi

  DORAN B.

 • 2013 - 2016Bloklu Rıhtım Yapılarının Sismik Davranışı ve Performans Parametrelerinin Belirlenmesi

  TÜBİTAK Projesi

  AYDOĞAN B. , DORAN B. , ÇEVİK E.

 • 2013 - 2016Düzlem İçi Yükler Etkisindeki Yığma Duvarlarda Bünyesel Modelleme

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  DORAN B. (Yürütücü)

 • 2012 - 2015Tarihi Yapıların Tuğla Duvar Özgün Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Yük Altında Davranışının Model Deneylerle Araştırılması

 • 2013 - 2013Karbon esaslı lifli polimerler (CFRP) ile Güçlendirilmiş Betonarme Kolonlarda Sargılı Beton Basınç Dayanımının Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Tahmini

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  DORAN B. (Yürütücü)

 • 2006 - 2009Gerçek zamanlı kinematik DGPS yöntemiyle uzun periyodlu yapıların dinamik davranışlarının incelenmesi (Dynamic Monitoring of Long-Period Structures Using Real-time Kinematic DGPS)

  TÜBİTAK Projesi

  DORAN B. , ALACALI S.