Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Mathematics And Science Education, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Scıence, Matematik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Yapay Sinir Ağları ve Lojistik Regresyon Analizi Yaklaşımları ile Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarının Tahmini

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi

 • 2005 Postgraduate

  Bazı Özel Matrislerin Çarpımları Arasındaki İlişkiler

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik