Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Estimation of Biogas Generation from a Uasb Reactor via Multiple Regression Model

INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, cilt.12, ss.185-189, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Migration behavior of landfill leachate contaminants through alternative composite liners

Science of the Total Environment, cilt.409, ss.3183-3196, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Post-Treatment of Anaerobically Treated Medium-Age Landfill Leachate

ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, cilt.29, ss.78-84, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predicting the Heating Value of Municipal Solid Waste-based Materials: An Artificial Neural Network Model

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.32, ss.1777-1783, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PRODUCT QUALITY OF MUNICIPAL SOLID WASTE COMPOST FROM PILOT AND REAL SCALE PLANTS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.18, ss.904-910, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

COD fractions of leachate from aerobic and anaerobic pilot scale landfill reactors

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, cilt.158, ss.157-163, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Economic Analysis of Microalgae Based Biogas Cogeneration System

Mugla Journal of Science and Technology, cilt.2, ss.24-29, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Odayeri Düzenli Depo Sahası Sızıntı Suyunun Karakterizasyonu

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.238-251, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Arıtılmış Sızıntı Suyunun Tekrar Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.149-155, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Sızıntı Sularında Biyolojik Olarak Ayrışamayan (İnert) KOİ

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.228-237, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Microalgal Biomass Production and Nutrient Removal in Wastewater

4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2019, ss.518

Microalgae as Biofertilizer for Cress Growth Productivity

4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2019, ss.519

Anaerobic Digestate: A Valuable Source for Microalgal Cultivation

4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2019, ss.517

Microalgae Biomass Production Integrated with Wastewater Treatment Plant

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 08 Mayıs 2017, ss.3501

An Investigation of Volatile Fatty Acids in UASB Reactor Treating Landfill Leachate

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016) 5–9 September 2016, Prague, Czech Republic, 5 - 09 Eylül 2016

Prediction of Municipal Solid Waste Generation in Turkey

EurAsia Waste Management Symposium, İstanbul, Türkiye, 02 Mayıs 2016, ss.405-410

Mikroalg Beslemeli Biyogaz Kojenerasyon Sisteminin Ekonomik Analizi (Dergi Makalesi olarak kabul edildi)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015, cilt.1, ss.516-522

CO2 Fixation from Flue Gas in a Tubular Photo Bio-reactor (PBR) Using Municipal Wastewater

International Conference on Microalgae and Biofuels, 30-31 July 2015, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Temmuz 2015, ss.1-2

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System For Biomass Heating Value Estimation

Yildiz Technical University, 01 Mayıs 2015, ss.1041-1045

İstanbulda Atıksu Arıtma Tesislerinden Kaynaklanan Arıtma Çamurlarının Yönetimi

2nd Waste Technologies Symposium and Exhibition, IWES’xx10, 4-5 November 2010, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 4 Mayıs - 05 Ekim 2010, ss.24-27

Contaminant Transport Through Alternative Landfill Liners

Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, 1 - 03 Eylül 2009

Contaminant Transport through Alternative Landfill Liners

Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference, 21 - 26 Haziran 2009

Aerobic and Anaerobic Degradation Processes of Solid Waste in Landfill Test Cells

Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) SECOTOX Conference, June 21-26, 2009, Mykonos, Greece, Mykonos, Yunanistan, 21 - 26 Haziran 2009 identifier identifier

Contaminant Transport Through Alternative Landfill Liners

Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) SECOTOX Conference, June 21-26, 2009, Mykonos, Greece, Mykonos, Yunanistan, 21 - 26 Haziran 2009

Sızıntı Sularının Karakterizasyonu

TÜRKAY 2009 Türkiyede Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, 15-17 Haziran 2009, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2009, ss.1

Mediumage Landfill Leachate Treatment by Integrated UASB and MBR System

Blacksea International Environmental Symposium, BIES, 25-29 August, 2008, Giresun, Giresun, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2008, ss.1

Nikelin bentonitle adsorpsiyonunun izoterm kinetik ve termodinamik analizi

Üniversite Öğrencileri, III. Çevre Sorunları Kongresi, ÇESKO 2008, Türkiye, 18 - 19 Mayıs 2008

Nikelin Bentonitle Adsorpsiyonunun İzoterm Kinetik ve Termodi

ÇESKO 2008 Üniversite Öğrencileri III. Çevre Sorunları Kongresi, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2008

Nikelin Bentonitle Adsorpsiyonunun İzoterm Kinetik ve Termodinamik Analizi

Üniversite Öğrencileri, III. Çevre Sorunları Kongresi, ÇESKO,16-18 Mayıs 2008, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2008

Kompost Ürünü ve Aerobik Stabilize Edilmiş Katı Atıkların Konvansiyonal Parametreler Bakımından Değerlendirilmesi

TÜRKAY 2007-AB Sürecinde Türkiye’xxde Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2007

Sızıntı Suyu Arıtma Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Bakımdan Değerlendirilmesi

AB Sürecinde Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu,TÜRKAY’xx07, 28-31 Mayıs, 2007, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2007

Aerobik ve Anaerobik Düzenli Depolama Yöntemleri İle Bertaraf Edilen Katı Atıkların pH UKM TOC TKN ve C N Oranı Parametreleri Bakımından Değerlendirilmesi

AB Sürecinde Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu,TÜRKAY’xx07, 28-31 Mayıs, 2007, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2007

Katı Atık Depo Saha Gazını Kullanarak Elektrik Üreten Sistemlerin Ekonomik Analizi

AB Sürecinde Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu,TÜRKAY’xx07, 28-31 Mayıs, 2007, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2007, ss.1

Sızıntı Suyunun Anaerobik ve Membran Sistemlerle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi

Türkiye’xxde Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, ÇEVKOS V., 11-12 Mayıs, 2006, Gebze, Kocaeli, Kocaeli, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006

Kompost Ürünü ve Aerobik Stabilize Edilmiş Katı Atıkların Ağır Metal Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması

Türkiye’xxde Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, ÇEVKOS V., 11-12 Mayıs, 2006, Gebze, Kocaeli, Kocaeli, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006

Kompost Ürünü ve Aerobik Stabilize Edilmiş Katı Atıkların Fototoksisite ve Hijyen Kalitesi Bakımından Değerlendirilmesi

Türkiye’xxde Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, ÇEVKOS V., 11-12 Mayıs, 2006, Gebze, Kocaeli, Kocaeli, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi

IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2002, cilt.2, ss.37-44

Kitap & Kitap Bölümleri

10.12. Düzenli Depolama: Planlama, Yer Seçimi ve Tasarım

Katı Atık Yönetimi ve Teknolojileri - Solid Waste Technology & Management, Demir A., Akça L., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.898-913, 2017

10.11. Düzenli Depolama: Sızıntı Suyu Arıtımı

Katı Atık Yönetimi ve Teknolojileri - Solid Waste Technology & Management, Demir A., Akça L., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.858-897, 2017