Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Investigating Code-switching in Teacher Talk in Turkish as a Foreign Language Classrooms

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.840-854, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development

Examining the Themes of Turkish Children’s Literature Through Book Catalogues

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.52, pp.31-58, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Literature and Emotions: The Role of Emotions in Narrative Text Comprehension

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.9, no.2, pp.275-294, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Occupations and Gender in Turkish Children’s Literature

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.50, no.1, pp.1-30, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evidentiality in Turkish: Literature Review

5. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Mardin, Turkey, 15 - 16 January 2021, pp.136

Using Translation as a Foreign Language Learning Strategy

5. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Mardin, Turkey, 15 - 16 January 2021, pp.137

Snapshot of Online Foreign Language Teaching during the COVID-19 Outbreak

3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 January 2021, pp.43 Sustainable Development

Fostering Classroom Community in Online Language Teaching

3. Uluslararası İstanbul Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 January 2021, pp.28

Okumanın Duygusal Boyutu ve Okumanın Etkileri

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 14 December 2020, pp.41

Reflecting over Youth Mobility and Spotlighting Its Implications for ELT

2nd International Social Innovation Congress, 9 - 10 December 2020, pp.16

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kitap Tanıtımları Üzerine Bir İnceleme

II. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, 12 - 14 November 2020, pp.49

Çeviri Çocuk Kitaplarının Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Temalara Göre İncelenmesi

II. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, 12 - 14 November 2020, pp.92

Göz İzleme Yöntemi ve Okuma Araştırmaları

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON ACADEMIC STUDIES IN PHILOLOGY (BICOASP), Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2020, pp.48

İki Dilli Bireylerin Üçüncü Dil Edinimine Yönelik Yaklaşımlar

6. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 September 2020, pp.1

Reflecting on Mediums of Instruction in Language Teaching

6. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 September 2020, pp.1

Subject Realisation of Turkish Monolingual and Bilingual Speakers

II. International Symposium of Bilingualism Studies and European Turks, Cologne, Germany, 10 - 11 October 2019, pp.1

Functions of Teachers Code-Switching in Turkish As a Foreign Language Classrooms: A Case Study in A1 Level

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Yalova, Turkey, 14 February 2019, pp.887

Ters Yüz Sınıf Modelinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Kelime Öğretimine Uygulanabilirliği Üzerine Bir Öneri

III. YTÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 22 December 2016, pp.31