Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Design Studio Evaluation Discussions in Digital Age

International Journal Science Commerce and Humanities, cilt.1, ss.86-97, 2013
Link

Çağdaş Ofis Anlayışı ve Google’ın ‘Googleplex’ Örneği

T. C. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.6, ss.39-48, 2011

Siena ve Palio

Mimarlık, cilt.48, ss.31-34, 2011

Sur ve Kent İlişkisi Bağlamında İstanbul Kara Surları

T. C. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.3, ss.65-80, 2008

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOSYAL BELLEĞİN SÜREKLİLİĞİ VE DÖNÜŞÜMÜ BAĞLAMINDA BOMONTİ BİRA FABRİKASI ÖRNEĞİ

Tasarım ve Bellek Temalı Ulusal Mekân Tasarımı Sempozyumu 2018, Trabzon, Türkiye, 29 Eylül 2018, ss.113-121
Link

Urban Transformations: Definitions and Development Process

ICNTAD 3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Helsinki, Finlandiya, 28 Nisan 2017, cilt.1, no.3, ss.175-181

A Sustinable Approach To Reuse of Industrial Heritage

ICNTAD 3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Helsinki, Finlandiya, 28 Nisan 2017, cilt.1, no.3, ss.121-127

How Compact Can One City Get

ICNTAD 2nd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Zagreb, Hırvatistan, 22 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.92-98

Tasarımda Sürdürülebilirlik Kavramına Sosyo-Kültürel Bir Yaklaşım

Çevre ve Tasarım Kongresi 2013, Bursa, Türkiye, 12 Aralık 2013, ss.182-189

About The Contemporary Problems of the Istanbul City Walls

Europa Nostra 39. Bilimsel Kurul Toplantısı kapsamında İstanbul Surlarının Yeniden Değerlendirilmesi konulu sempozyum, İstanbul, Türkiye, 18 Eylül 2013, ss.9-14

Istanbul City Walls and the Ottoman Castle of Seven Towers

Commemorations of the 1810 Almeida Siege, Remarkable Military Buildings inside Bulwarked Fortifications, Almeida, Portekiz, 24 Ağustos 2012

İstanbul Karasurlarına Çevre Bağlamında Analitik bir Yaklaşım

Çevre-Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 08 Aralık 2011, cilt.1, ss.67-76

Tasarım Stüdyosu Öncesi Dersler Ve Tasarım Stüdyosu İlişkisi Analizi İçin Bir Bulanık Mantık Modeli

Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme, Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 Ekim 2011, ss.82-93

Mimarlık Eğitiminde Llp-Erasmus Değişim Programı Öğrenci Ve Öğretim Üyesi Hareketliliği

“Mimarlık Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını” Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 Kasım 2010, ss.471-477

Istanbul Land Walls And Their Environs Within The Context Of Revalorization Of The City Walls

Europa Nostra 46. Bilimsel Kurul Toplantısı, The reuse of ancient fortified settlements from middle ages to modern times, İstanbul, Türkiye, 08 Haziran 2010, ss.17-22

Mimari Tasarımda Mekan Analizi Kapsamında bir Bulanık Mantık Uygulaması

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS 2008, Eskişehir, Türkiye, 15 Ekim 2008, ss.129-136

Tipomorfoloji: Kent Biçimini İnceleme Yöntemi

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS 2008, Eskişehir, Türkiye, 15 Ekim 2008, ss.785-792

The Experiences Of Erasmus At The Yıldız Technical University, Department Of Architecture

Symposium on International Cooperation Experiences in Higher Education, Valencia, İspanya, 13 Haziran 2008, ss.134-144

La Muraille et la Ville

İstanbul Surları: Theodose II Duvarı Üzerine Uluslararası Çalışma Günleri, İstanbul, Türkiye, 15 Eylül 2005

Perception and Images in Galata

mAAN 5th International Conference, Re-thinking and Re-constructuring Modern Aisan Architecture, İstanbul, Türkiye, 22 Ağustos 2005, ss.239-244

Visual Memory in Galata-Istanbul

Flows and Spaces in a Globalised World RGS IBG Annual Conference, Londra, İngiltere, 13 Mart 2005

Turkish-Maghrebian Relations Around The Urban Architecture: From Legacies To Shared Current Experiences

III. Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Kongresi. İstanbul, İstanbul, Türkiye, 09 Aralık 2003, ss.29-37

Un Projet Et Un Atelier Sur La Conservation Et La Valorisation Des Murailles De Theodose II A Istanbul

International Symposium on Conservation and Management of Cultural Heritage: the Walled Towns as a cultural network, Assoziazione della Citta Murate del Veneto

Kitap & Kitap Bölümleri