Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Game Sinsin and Its Old Turkic Cultural Reflections

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyati Dergisi, cilt.59, ss.221-231, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çin’deki Özbekler ve Özbekçe

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, ss.57-86, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On Some Mythical Words In A 19th Century Uyghur Dictionary

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.17-33, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the Titles Ten-si and Kan in the Irk Bitig

Dil Araştırmaları: Uluslararası Hakemli Dergi, ss.141-150, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Türk Kültüründe Canlı Sınıflandırması

Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları, cilt.38, ss.179-188, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Irk Bitig ve Yenisey Yazıtlarında Ataerkil Anlayışın İzleri

XXVI. Uluslararası Kıbatek Edebiyat Sempozyumu, 28 - 29 Nisan 2014, ss.389-397

Kitap & Kitap Bölümleri

Yenisey - Altay - Kırgızistan Yazıtları ve Kağıda Yazılı Runik Belgeler

Kâğıda Yazılı Runik Harfli Eski Türkçe Metinler, ÖLMEZ Mehmet, Editör, Bilgesu Yayıncılık, Ankara, ss.391-545, 2016

Yenisey - Kırgızistan Yazıtları ve Irk Bitig

Kâğıda Yazılı Runik Harfli Eski Türkçe Metinler, ÖLMEZ Mehmet, Editör, BilgeSu Yayıncılık, Ankara, ss.339-494, 2013