Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

FRAUD RISK MANAGEMENT FOR GSM SYSTEMS

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.8, no.2, pp.169-174, 2016 (Journal Indexed in ESCI)

Applying Artificial Immune System for Outlier Detection: A Comparative Study

International Journal of Advances in Engineering Science and Technology, vol.4, no.2, pp.84-93, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Turkish Automatic Question Answering System with Question Multiplexing:Ben Bilirim

IJRIT International Journal of Research in Information Technology, vol.1, no.6, pp.46-51, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Forecasting ATM Cash Demands Using Hybrid Modelling

International Congress on Scientific Advances, Balıkesir, Turkey, 22 - 25 December 2021, pp.598-604

A Mobile NER Annotation Tool with Turkish Focus

INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY, Satara, India, 06 November 2020, vol.1, pp.1-4

Sosyal Ağ Akışlarında Anomali Olaylarının Tespiti için Kelime Frekansı Tabanlı Bir Yöntem

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), Gaziantep, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.1-4

A study on forecasting the success of software projects

17th International Conference on New Trends in Intelligent Software Methodology Tools and Techniques, SoMeT 2018, Granada, Spain, 26 - 28 September 2018, vol.303, pp.678-687 identifier identifier

A Combinatorial Approach to Construct Core and Generic Gene c0-expression Networks of Colon Cancer

The International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Gdynia, Poland, 03 July 2017, pp.1-5 Sustainable Development

Solving Test Suite Reduction Problem Using Greedy and Genetic Algorithms

9th INTERNATIONAL CONFERENCE on ELECTRONICS, COMPUTERS and ARTIFICIAL INTELLIGENCE, Targoviste, Romania, 29 June 2017, pp.1-5

A Combinatorial Approach to Construct Core and Generic Gene Co-Expression Networks of Colon Cancer

IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), Gdynia, Poland, 3 - 05 July 2017, pp.102-106 Sustainable Development identifier identifier

Realtime Sentiment Analysis on Twitter: A Case Study on U.S. Presidental Election

INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, Tekirdağ, Turkey, 20 October 2016, pp.291-295

Türkiye Elektrik Piyasası için Fiyat Tahmin Sistemlerinin Değerlendirilmesi

IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, Turkey, 16 May 2015, pp.526-529

Türkiye Elektrik Piyasası için Yük Tahmin Sistemi

IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, Turkey, 16 May 2015, pp.475-478

Rekabetçi Elektrik Piyasası için Kısa Dönemli Fiyat Tahmininde Kullanılan Özelliklerin Analizi

IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, Turkey, 16 May 2015, pp.506-509

Analysis of Features Used in Short-Term Electricity Price Forecasting for Deregulated Markets

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Turkey, 16 - 19 May 2015, pp.600-603 identifier identifier

Evaluation of Price Forecast Systems for Turkish Electric Market

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Turkey, 16 - 19 May 2015, pp.620-623 identifier identifier

Power Load Forecast System for Turkish Electric Market

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Turkey, 16 - 19 May 2015, pp.569-572 identifier identifier

Sınıf Bilgisini Kullanan Boyut İndirgeme Yöntemlerinin Metin Sınıflandırmadaki Etkilerinin Karşılaştırılması

20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Muğla, Turkey, 18 April 2012, pp.1-4

Demographic information classification exploiting spoken language Konuşma di̇li̇ kullanilarak demografi̇k bi̇lgi̇leri̇n siniflandirilmasi

2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2011, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2011, pp.13-16 identifier

Konuşma Dili Kullanarak Demografi Bilgilerin Sınıflandırılması

IEEE 19. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Antalya, Turkey, 20 April 2011, pp.1-5

A Focused Web Spider Specialized for Turkish Language

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Kayseri, Turkey, 21 June 2010, pp.1-5

A New Method for Attribute Extraction with Application on Text Classification

5th International Conference on Soft Computing, Computing with Words, Famagusta, Cyprus (Kktc), 02 September 2009, pp.1-5

Impact of a New Attribute Extraction Algorithm on Web Page Classification

5th International Conference on Data Mining, Las Vegas, United States Of America, 13 July 2009, pp.1-5

Bir ve İki Boyutlu Kendini Örgütleyen Ağlarla Renkli Görüntü Kuantalama

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 31 May 2006, pp.90-94

Q-Öğrenme Yöntemi İçin Olasılık Temelli Sekiz Yönlü Hareket Stratejisi Geliştirilmesi ve Uygulanması

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 31 May 2006, pp.52-56

Olasılık Temelli Hareket Stratejisi Kullanan Q-Öğrenme

14. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Turkey, 17 April 2006, pp.1-4

Q-Learning with probability based action policy

IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2006, pp.210-211 identifier identifier

Content-Based Image Retrieval System Using Color Features

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, İstanbul, Turkey, 15 June 2005, pp.13-16

Renk Özelliğine Dayalı Bir İçerik Tabanlı Görüntü Erişim Sistemi

Havacılıkta İleri Teknolojiler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 09 December 2004, pp.541-546

Renk Özelliği ile İçerik Tabanlı Görüntü Erişimi

Havacılıkta İleri Teknolojiler Sempozyumu- HITEK2004, İstanbul, Turkey, 01 December 2004, pp.1-5

Farklı Yazılım Teknolojilerinde Mobil Kod Güvenliğini Sağlama Yöntemleri

1.Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 23 October 2003, pp.267-275

The Impact of Object Oriented Development Methods on Software Quality

Impact of Software Process on Quality Workshop, Ankara, Turkey, 06 June 2003, pp.38-44

Books & Book Chapters