Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

  • Bilgi Mühendisliği

  • Doğal Dil İşlemesi

  • Metin/Doküman İşleme

  • Sinirsel Ağlar

  • Yazılım

  • Yazılım Mühendisliği

  • Yazılımla Hesaplama

  • Mühendislik ve Teknoloji