Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YAPI DİNAMİKLERİNİN; İVMEÖLÇER VE GNSS KULLANILARAK BELİRLENMESİ

INTERNATIONAL ANKARA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH VI, Ankara, Turkey, 01 April 2022, pp.693-694

Evaluating the Repeatability of RTN GNSS (CORS‐GNSS)

XXIX International Symposium on “Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields”, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2019, vol.1, no.15, pp.27

Barajların Güvenliğinin İzlenmesinde Jeodezik Yöntemler

5 uluslararası baraj güvenliği sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 October 2018, pp.1-8

Testing Height Accuray in CORS-TR Technique

XXVI FIG CONGRESS 2018, İstanbul, Turkey, 6 - 11 May 2018

Surveying Instruments Used in Roman Civilization

XXVI. FIG CONGRESS 2018, İstanbul, Turkey, 6 - 11 May 2018

Jeodezik Ağlarda Dengeleme Hesabı ve Deformasyon Analizi için Yazılım Tasarımı

8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastor Müh. Odası ve Yıldız Teknik Üniv.Harita Müh.Bölümü, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2016

Alibey Barajında Düşey Değişimlerin Hassas Geometrik Nivelman Yöntemiyle İzlenmesi Haziran 2007 Haziran 2014 Yılları Arası

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Hitit Üniv. MYO, Çorum, Turkey, 15 - 17 October 2014

Barajların Yakın Çevrelerindeki Zemin Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Turkey, 03 October 2012

Bir beton Kemer Barajda Deformasyon Ölçmeleri Oymapınar Barajı 1985 2010

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Turkey, 3 - 05 October 2012

Tarihi Davutpaşa Kışlasında Yapısal Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Turkey, 3 - 05 October 2012

Deformasyon belirlemede yersel lazer tarayıcıların kullanılabilirliği

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2009 yılı bilimsel etkinliği, Deformasyon Analizi Çalıştayı, Konya, Turkey, 11 - 13 November 2009, pp.1

Mikrojeodezik Ağlarda Düşey Açı Ölçülerinin İndirgenmesi İçin Yaklaşımlar

4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve KTÜ Harita Müh. Bölümü, Trabzon, Turkey, 14 - 16 October 2009

Dam Safety And Deformation Monitoring A Study on Oymapınar Dam

Proceedings of TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Turkey, 9 - 11 June 2009, pp.294-299

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri İle Belirlenmesi

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 May 2009, pp.1

Alibey Barajında Düşey Değişimlerin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Selçuk Üniv. Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, Konya, Turkey, 24 - 26 October 2007

Barajların Güvenliği Uygulamadan Örnekler

1. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2007

Avrupa Birliği Sürecinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği nin Durumu

Türkiye 11. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2007

Çelik Yapılarda Dış Cephe Giydirmeye Yönelik Rölöve Çalışmaları

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve İTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2005

Yüksek Binaların Hareketlerinin GPS ile İzlenmesi

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve İTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2005, pp.1

Hannover Yaklaşımı ile Geometrik Deformasyon Analiz Sürecine Bir Kısa Yol Önerisi

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve İTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2005

Hidrografik Ölçmelerde Standartların Önemi

Türkiye 10. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 29 March - 01 April 2005, pp.542-555

Papuçdere Barajında Deformasyon Ölçmeleri

I. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Sempozyumu, Turkey, 1 - 03 June 2004

Pabuçdere Barajı nda Deformasyon Ölçmeleri

1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 June 2004

Barajların Jeodezik Yöntemlerle Kontrolü

1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu, DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, Ankara, Turkey, 1 - 03 June 2004

Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri

1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 June 2004

Baraj Deformasyonların Üç Boyutlu Geometrik Modelle İrdelenmesi

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Turkey, 30 - 31 October 2003

Fatih Camisi nde Deformasyon Ölçmeleri

I. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 2003, pp.1

Küre Yüzeyinden Yararlanılarak Görülemeyen Noktaların Konumlandırılması

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 2003

Toprak Dolgu Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri Alibey Barajı Örneği

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 30 October 2003

Fatih Camisinde Deformasyon Ölçmeleri

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 2003

Baraj Deformasyonlarının Üç Boyutlu Geometrik Modelle İrdelenmesi

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 30 October 2003

Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları ve Ülkemizdeki Sorunlar

9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 31 March - 04 April 2003

Tarihi Yapılarda Deformasyon Ölçmeleri

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu, Konya, Turkey, 16 - 18 October 2002

İstanbul Nirengi Çalışmalarının İrdelenmesi

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu, Konya, Turkey, 16 - 18 October 2002

Bosphorus Traffics With GPS

International Symposium on GIS, İstanbul, Turkey, 15 - 19 September 1994, pp.247-257

Determination of the Movements of the Alibey Dam Embankments by theMeans of Geodetical and Geotechnical Methods

Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering II,Department of Applied and Engineering Geodesy, Viyena, Austria, 10 September 1994 - 23 November 2016

Dam Monitoring by Continous GPS Observations

1st Turkish International Symposium on Deformations, İstanbul, Turkey, 5 - 09 September 1994

Surveillance of Oymapınar Dam Deformations By Means of Geodetic Control Network

1st Turkish International Symposium on Deformations, İstanbul, Turkey, 05 September 1989

Beton Kemer Barajlarda Deformasyon ve Deplasman Ölçümleri

Türkiye 1. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 27 February 1987

Earthquakes and their effects on Oymapınar Dam During the First Impoundments

Second International Semainar On Eartquake Prognotics, Berlin, Germany, 24 - 27 June 1986

Metrics

Publication

78

Citation (WoS)

74

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

94

H-Index (Scopus)

4

Project

4

Thesis Advisory

9

Open Access

39
UN Sustainable Development Goals