Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Monitoring the Structural Deformation of Davutpasa Barrack by Using Geodetic Methods

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.25, no.3, pp.944-947, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

INCREASING THE EFFICACY OF THE TESTS FOR OUTLIERS FOR GEODETIC NETWORKS

ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA HUNGARICA, vol.46, no.3, pp.291-308, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluating Repeatability of RTK GPS/GLONASS Near/Under Forest Environment

CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING, vol.31, no.1, pp.23-33, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Real-Time Kinematic Gps for cadastral surveying

Survey Review, vol.41, no.314, pp.339-351, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation of the movements of the dam embankments by means of geodetic and geotechnical methods

Journal of Surveying Engineering, vol.132, no.1, pp.31-39, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Madencilik Çalışmalarında Sismik Veri Toplama Ve Uydu Ölçme Tekniklerinin Analizi

Geomatik, vol.5, no.3, pp.160-171, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Performance of CORS techniques (VRS and FKP) method in Istanbul Metropolitan City

Journal of Geomatics, vol.14, no.1, pp.1-9, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

PARSELLERİN BÖLÜNMESİ (İFRAZINDA) VE PARSEL KIRIK SINIRLARININ DÜZELTİLMESİNDE DİK KOORDİNATLARA DAYALI KESİN YÖNTEM

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.913-930, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biri Doğuda Diğeri Batıda, İki Rasathane, İki Rasıt ve Bir Kuyrukluyıldız

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.19, no.3, pp.787-795, 2019 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of some levelling techniques in surveying application

GEODESY AND CARTOGRAPHY, vol.68, pp.361-373, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Uydu Bazlı Konum Belirleme Sistemlerindeki Gelişmeler

Ged Gayrımenkul ve Enformasyon Dünyası, 2012 (Other Refereed National Journals)

Yeni Nesil Ölçme Sistemi ve Evrik GNSS

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayın Organı, pp.28-30, 2009 (Other Refereed National Journals)

Barajların Güvenliği

DSİ TEKNİK BÜLTEN, 2001 (Other Refereed National Journals)

GPS GLONASS İkili Sistemi

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, 1998 (Other Refereed National Journals)

Kinematik Deformasyon Analizinde Kalman Filtreleme Tekniği

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 1997 (Other Refereed National Journals)

Yapay Uydu Teknikleri ile Konum Belirleme Sistemi

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 1995 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluating the Repeatability of RTN GNSS (CORS‐GNSS)

XXIX International Symposium on “Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields”, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2019, vol.1, no.15, pp.27

Barajların Güvenliğinin İzlenmesinde Jeodezik Yöntemler

5 uluslararası baraj güvenliği sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 October 2018, pp.1-8

Evaluation of the Accuracy and Performance of GPS/GNSS Antennas

XXVI. FIG CONGRESS 2018, İstanbul, Turkey, 6 - 11 May 2018

Testing Height Accuray in CORS-TR Technique

XXVI FIG CONGRESS 2018, İstanbul, Turkey, 6 - 11 May 2018

Surveying Instruments Used in Roman Civilization

XXVI. FIG CONGRESS 2018, İstanbul, Turkey, 6 - 11 May 2018

Jeodezik Ağlarda Dengeleme Hesabı ve Deformasyon Analizi için Yazılım Tasarımı

8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastor Müh. Odası ve Yıldız Teknik Üniv.Harita Müh.Bölümü, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2016

Alibey Barajında Düşey Değişimlerin Hassas Geometrik Nivelman Yöntemiyle İzlenmesi Haziran 2007 Haziran 2014 Yılları Arası

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Hitit Üniv. MYO, Çorum, Turkey, 15 - 17 October 2014

Barajların Yakın Çevrelerindeki Zemin Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Turkey, 03 October 2012

Tarihi Davutpaşa Kışlasında Yapısal Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Turkey, 3 - 05 October 2012

Bir beton Kemer Barajda Deformasyon Ölçmeleri Oymapınar Barajı 1985 2010

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Turkey, 3 - 05 October 2012

Deformasyon belirlemede yersel lazer tarayıcıların kullanılabilirliği

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2009 yılı bilimsel etkinliği, Deformasyon Analizi Çalıştayı, Konya, Turkey, 11 - 13 November 2009, pp.1

Mikrojeodezik Ağlarda Düşey Açı Ölçülerinin İndirgenmesi İçin Yaklaşımlar

4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve KTÜ Harita Müh. Bölümü, Trabzon, Turkey, 14 - 16 October 2009

Dam Safety and Deformation Monitoring

TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Turkey, 9 - 11 June 2009

Dam Safety And Deformation Monitoring A Study on Oymapınar Dam

Proceedings of TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Turkey, 9 - 11 June 2009, pp.294-299

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri İle Belirlenmesi

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 May 2009, pp.1

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri ile Belirlenmesi

Türkiye 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 01 January 2009

Alibey Barajında Düşey Değişimlerin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Selçuk Üniv. Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, Konya, Turkey, 24 - 26 October 2007

Barajların Güvenliği Uygulamadan Örnekler

1. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2007

Avrupa Birliği Sürecinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği nin Durumu

Türkiye 11. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2007

Yüksek Binaların Hareketlerinin GPS ile İzlenmesi

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve İTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2005, pp.1

Çelik Yapılarda Dış Cephe Giydirmeye Yönelik Rölöve Çalışmaları

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve İTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2005

Hannover Yaklaşımı ile Geometrik Deformasyon Analiz Sürecine Bir Kısa Yol Önerisi

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve İTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2005

Hidrografik Ölçmelerde Standartların Önemi

Türkiye 10. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 29 March - 01 April 2005, pp.542-555

Papuçdere Barajında Deformasyon Ölçmeleri

I. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Sempozyumu, Turkey, 1 - 03 June 2004

Pabuçdere Barajı nda Deformasyon Ölçmeleri

1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 June 2004

Barajların Jeodezik Yöntemlerle Kontrolü

1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu, DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, Ankara, Turkey, 1 - 03 June 2004

Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri

1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 June 2004

Baraj Deformasyonların Üç Boyutlu Geometrik Modelle İrdelenmesi

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Turkey, 30 - 31 October 2003

Fatih Camisi nde Deformasyon Ölçmeleri

I. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 2003, pp.1

Baraj Deformasyonlarının Üç Boyutlu Geometrik Modelle İrdelenmesi

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 30 October 2003

Küre Yüzeyinden Yararlanılarak Görülemeyen Noktaların Konumlandırılması

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 2003

Fatih Camisinde Deformasyon Ölçmeleri

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 2003

Toprak Dolgu Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri Alibey Barajı Örneği

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 30 October 2003

Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları ve Ülkemizdeki Sorunları

9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 31 March - 04 April 2003

Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları ve Ülkemizdeki Sorunlar

9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 31 March - 04 April 2003

Tarihi Yapılarda Deformasyon Ölçmeleri

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu, Konya, Turkey, 16 - 18 October 2002

İstanbul Nirengi Çalışmalarının İrdelenmesi

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu, Konya, Turkey, 16 - 18 October 2002

Bosphorus Traffics With GPS

International Symposium on GIS, İstanbul, Turkey, 15 - 19 September 1994, pp.247-257

Determination of the Movements of the Alibey Dam Embankments by theMeans of Geodetical and Geotechnical Methods

Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering II,Department of Applied and Engineering Geodesy, Viyena, Austria, 10 September 1994 - 23 November 2016

Dam Monitoring by Continous GPS Observations

1st Turkish International Symposium on Deformations, İstanbul, Turkey, 5 - 09 September 1994

Surveillance of Oymapınar Dam Deformations By Means of Geodetic Control Network

1st Turkish International Symposium on Deformations, İstanbul, Turkey, 05 September 1989

The Monitoring of Oymapinar Dam Deformations By Means of Geodetic Control Network

International Conference on Earthquake resistant Construction and Design, 13 - 16 June 1989

Monitoring Oymapinar Dam Deformations by means of Geodetic Control Network

Earthquake Resistant Construction Design, Berlin, Germany, 13 - 16 June 1989, pp.359-369

Beton Kemer Barajlarda Deformasyon ve Deplasman Ölçümleri

Türkiye 1. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 27 February 1987

Earthquakes and their effects on Oymapınar Dam During the First Impoundments

Second International Semainar On Eartquake Prognotics, Berlin, Germany, 24 - 27 June 1986

Other Publications