Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Monitoring the Structural Deformation of Davutpasa Barrack by Using Geodetic Methods

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.25, ss.944-947, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

INCREASING THE EFFICACY OF THE TESTS FOR OUTLIERS FOR GEODETIC NETWORKS

ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA HUNGARICA, cilt.46, ss.291-308, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluating Repeatability of RTK GPS/GLONASS Near/Under Forest Environment

CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING, cilt.31, ss.23-33, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Real-Time Kinematic Gps for cadastral surveying

Survey Review, cilt.41, ss.339-351, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of the movements of the dam embankments by means of geodetic and geotechnical methods

Journal of Surveying Engineering, cilt.132, ss.31-39, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of some levelling techniques in surveying application

GEODESY AND CARTOGRAPHY, cilt.68, ss.361-373, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Biri Doğuda Diğeri Batıda, İki Rasathane, İki Rasıt ve Bir Kuyrukluyıldız

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.19, no.33, ss.787-795, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uydu Bazlı Konum Belirleme Sistemlerindeki Gelişmeler

Ged Gayrımenkul ve Enformasyon Dünyası, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Nesil Ölçme Sistemi ve Evrik GNSS

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayın Organı, ss.28-30, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Barajların Güvenliği

DSİ TEKNİK BÜLTEN, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GPS GLONASS İkili Sistemi

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kinematik Deformasyon Analizinde Kalman Filtreleme Tekniği

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapay Uydu Teknikleri ile Konum Belirleme Sistemi

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluating the Repeatability of RTN GNSS (CORS-GNSS)

XXIX. Internaional Symposium on Modern Technologies Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields , İstanbul, Türkiye, 05 Kasım 2019 - 06 Ocak 2020, cilt.1, no.15, ss.27

Barajların Güvenliğinin İzlenmesinde Jeodezik Yöntemler

5 uluslararası baraj güvenliği sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 Ekim 2018, ss.1-8

Evaluation of the Accuracy and Performance of GPS/GNSS Antennas

XXVI. FIG CONGRESS 2018, İstanbul, Türkiye, 6 - 11 Mayıs 2018

Surveying Instruments Used in Roman Civilization

XXVI. FIG CONGRESS 2018, İstanbul, Türkiye, 6 - 11 Mayıs 2018

Testing Height Accuray in CORS-TR Technique

XXVI FIG CONGRESS 2018, İstanbul, Türkiye, 6 - 11 Mayıs 2018

Jeodezik Ağlarda Dengeleme Hesabı ve Deformasyon Analizi için Yazılım Tasarımı

8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastor Müh. Odası ve Yıldız Teknik Üniv.Harita Müh.Bölümü, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2016

Alibey Barajında Düşey Değişimlerin Hassas Geometrik Nivelman Yöntemiyle İzlenmesi Haziran 2007 Haziran 2014 Yılları Arası

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Hitit Üniv. MYO, Çorum, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014

Bir beton Kemer Barajda Deformasyon Ölçmeleri Oymapınar Barajı 1985 2010

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012

Tarihi Davutpaşa Kışlasında Yapısal Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012

Barajların Yakın Çevrelerindeki Zemin Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Türkiye, 03 Ekim 2012

Mikrojeodezik Ağlarda Düşey Açı Ölçülerinin İndirgenmesi İçin Yaklaşımlar

4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve KTÜ Harita Müh. Bölümü, Trabzon, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2009

Dam Safety and Deformation Monitoring

TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2009

Dam Safety And Deformation Monitoring A Study on Oymapınar Dam

Proceedings of TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2009, ss.294-299

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri İle Belirlenmesi

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2009, ss.1

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri ile Belirlenmesi

Türkiye 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2009

Alibey Barajında Düşey Değişimlerin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Selçuk Üniv. Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, Konya, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2007

Barajların Güvenliği Uygulamadan Örnekler

1. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2007

Avrupa Birliği Sürecinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği nin Durumu

Türkiye 11. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2007

Hannover Yaklaşımı ile Geometrik Deformasyon Analiz Sürecine Bir Kısa Yol Önerisi

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve İTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2005

Yüksek Binaların Hareketlerinin GPS ile İzlenmesi

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve İTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2005, ss.1

Çelik Yapılarda Dış Cephe Giydirmeye Yönelik Rölöve Çalışmaları

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve İTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2005

Hidrografik Ölçmelerde Standartların Önemi

Türkiye 10. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 29 Mart - 01 Nisan 2005, ss.542-555

Papuçdere Barajında Deformasyon Ölçmeleri

I. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2004

Barajların Jeodezik Yöntemlerle Kontrolü

1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu, DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2004

Pabuçdere Barajı nda Deformasyon Ölçmeleri

1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2004

Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri

1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2004

Fatih Camisi nde Deformasyon Ölçmeleri

I. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2003, ss.1

Baraj Deformasyonların Üç Boyutlu Geometrik Modelle İrdelenmesi

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2003

Toprak Dolgu Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri Alibey Barajı Örneği

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim 2003

Fatih Camisinde Deformasyon Ölçmeleri

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2003

Küre Yüzeyinden Yararlanılarak Görülemeyen Noktaların Konumlandırılması

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2003

Baraj Deformasyonlarının Üç Boyutlu Geometrik Modelle İrdelenmesi

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim 2003

Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları ve Ülkemizdeki Sorunları

9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 31 Mart - 04 Nisan 2003

Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları ve Ülkemizdeki Sorunlar

9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 31 Mart - 04 Nisan 2003

İstanbul Nirengi Çalışmalarının İrdelenmesi

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu, Konya, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2002

Tarihi Yapılarda Deformasyon Ölçmeleri

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu, Konya, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2002

Bosphorus Traffics With GPS

International Symposium on GIS, İstanbul, Türkiye, 15 - 19 Eylül 1994, ss.247-257

Determination of the Movements of the Alibey Dam Embankments by theMeans of Geodetical and Geotechnical Methods

Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering II,Department of Applied and Engineering Geodesy, Viyena, Avusturya, 10 Eylül 1994 - 23 Kasım 2016

Dam Monitoring by Continous GPS Observations

1st Turkish International Symposium on Deformations, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Eylül 1994

Surveillance of Oymapınar Dam Deformations By Means of Geodetic Control Network

1st Turkish International Symposium on Deformations, İstanbul, Türkiye, 05 Eylül 1989

The Monitoring of Oymapinar Dam Deformations By Means of Geodetic Control Network

International Conference on Earthquake resistant Construction and Design, 13 - 16 Haziran 1989

Beton Kemer Barajlarda Deformasyon ve Deplasman Ölçümleri

Türkiye 1. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Şubat 1987

Earthquakes and their effects on Oymapınar Dam During the First Impoundments

Second International Semainar On Eartquake Prognotics, Berlin, Almanya, 24 - 27 Haziran 1986

Diğer Yayınlar